// // //
//
Блоги
Блог ВВ21TO2016
Лекція1: ПЕРЕЙТИ
Блог студентки 1 курсу 1 групи ,Аліна РусланівнаВірш " Бо годі вже Вкраїні воювати... "
"Бо годі вже Вкраїні воювати..."

Так важко усвідомити... Війна
Прийшла, мов привид, божевільна!
Вона забрала тисячі життів,
І Україна стала розподільна.

Де справедливість, людяність і честь?
Коли все знову буде добре?
Не буде батьківських і материних сліз,
І стане Батьківщина - мила і хоробра.

І скаже батько сину - "Дочекався!"
І більше син його не буде сумувати,
А скаже - "Батьку, я й не сумнівався,
Бо годі вже Вкраїні воювати!"Написала студентка 1 курсу 1 групи
відділення Видавничої справи та редагування
Прилуцького Гуманітарно-педагогічного коледжу
імені І.Я.Франка
Шульга Аліна Русланівна
Блог ВВ31ВС2015
Лекція1: Завантажити
Блог ВВ51ТО2015
Скріни з установки: ЗАВАНТАЖИТИ
Поради психологаЗабезпечення ефективних педагогічних умов у навчально-виховному процесі коледжу для успішної адаптації студентів І курсу

Актуальність теми

Здійснювана нині реформа освіти вимагає нових підходів до навчання студентів в умовах роботи коледжу.
Тривалість пристосування до нових соціальних умов становить 5-6 тижнів. Найбільш складними виявляються перші два тижні, коли фіксується бурхлива реакція на комплекс нових впливів.
Специфіка процесу адаптації у вузах визначається різницею в методах навчання і в його організації в середній школі і коледжі, що породжує своєрідний негативний ефект - дидактичний бар'єр,тобто першокурсникам не дістає різних навичок і вмінь, які необхідні у вузі для успішного оволодіння програмою. Спроби компенсувати це посидючістю не завжди приводять до успіху. Проходить чимало часу, перш ніж студент пристосується до умов навчання в коледжі. Багатьма це досягається дуже великою ціною. Звідси і низька успішність на першому курсі і відсів за результатами сесії. Пристосування до нових умов вимагає багато сил, через що виникають істотні відмінності у діяльності та результати навчання в школі і коледжі.
Розгляд процесу адаптації студентів до навчання в коледжі має включати ряд аспектів:
• психолого-педагогічний (пов'язаний з пристосуванням студентів до нової дидактичної системи , що принципово відрізняється від форм і методів школи).
• соціально-психологічний (що має зв'язок із засвоєнням учнями соціальних норм, встановленням і підтримкою соціального статусу в новому колективі).
• мотиваційно-особистісний (визначає формування позитивних навчальних мотивів і особистісних якостей).
• психофізичний (що передбачає, пристосування функцій і реакцій організму до вимог нового середовища.

Форми адаптації до навчання

Розрізняють три форми адаптації студентів-першокурсників до умов навчання в коледжі:
• Адаптація формальна, що стосується пізнавально-інформаційного пристосування студентів до нового оточення, до структури середнього спеціального навчального закладу, до змісту навчання в ній, її вимогам до своїх обов'язків ;
• Адаптація громадська, тобто процес внутрішньої інтеграції (об'єднання) груп студентів-першокурсників і інтеграція цих же груп зі студентським оточенням в цілому;
• Адаптація дидактична, стосується підготовки студентів до нових форм і методів навчальної роботи у коледжі.
Програма психолого-педагогічного супроводу студентів нового набору у період адаптованості
В якості результатів реалізації адаптуючи засобів на даному етапі виступають:
• визначення групи "ризику" студентів першого року навчання, в адаптації яких можливі глибокі та тривалі кризи;
• усвідомлення першокурсниками сутності проблем адаптаційного періоду, зміна характеру їх сприйняття;
• освоєння адекватних способів подолання та попередження проблем;
• розвиток мотивів навчальної діяльності;
• усвідомлення правильності зробленого професійного вибору;
• розробка програм досягнення успіху.
Робота розрахована на перший рік навчання і пропонує проведення заходів, які умовно можна розділити на 3 етапи.
Перший етап (вересень, жовтень) – припускає оцінку соматичного і психологічного статусу першокурсників, їх інформування про умови, організації та змісту навчальної діяльності в коледжі; діагностику комунікативних і організаторських здібностей, соціально-психологічну підтримку входження колишніх абітурієнтів у нову освітню середу.
Другий етап (листопад, грудень) – полягає в комплексному індивідуально - психологічному обстеженні студентів, вироблення рекомендацій і розробці індивідуальних програм для адекватного засвоєння навчального матеріалу і адаптації першокурсників в новому освітньому середовищу.
Третій етап (другий семестр) – передбачає використання отриманої інформації для проведення семінарів, індивідуальних і групових консультацій педагогів для запобігання виникнення проблемних ситуацій у навчальному процесі; корекційно-просвітницьку роботу із студентами для формування згуртованих студентських колективів і допомоги студентам зазнають високий або дуже високий рівні навчальної тривожності.
Основними завданнями щодо сприяння адаптації першокурсників до професійної освітньої середовищі коледжу служить:
1) підготовка першокурсників до нових умов навчання.
2) встановлення і підтримка соціального статусу першокурсників в новому колективі.
3) попередження і зняття у першокурсників психологічного і фізичного дискомфорту, пов'язаного з нової освітньої середовищем.
Однією з причин низьких темпів адаптації студентів є неузгодженість у педагогічній взаємодії між викладачем і студентом при організації способів вчення. Труднощі адаптації це не що інше, як труднощі суміщення зусиль викладача і студента при організації способів вчення.
Головне завдання педагога, особливо в адаптаційний період, розкрити перед студентами широке поле вибору, яке часто не відкривається перед людьми юнацького віку через їх обмеженого життєвого досвіду. Розкриваючи таке поле виборів, викладач не повинен, та й не може приховати свого оцінного ставлення до того чи іншого вибору. Слід тільки уникати занадто однозначних і директивних способів вираження цих оцінок, завжди зберігаючи за студентом право на самостійне прийняття рішення. В іншому випадку відповідальність за будь-які наслідки прийнятих рішень він з себе зніме і перекладе на викладача чи керівника академічної групи.
Особливо важливий кожен день першого тижня адаптації. Тому в ці дні повинні проводитись виховні години, присвячені знайомству першокурсника з історією та традиціями коледжу, викладачами, студентами, зі своєю групою і куратором .
Для успішної адаптації необхідним є прояв активної позиції, яка повинна бути не тільки у викладача, а й у студента, тобто повинна бути спільна діяльність. Студент повинен сам знаходити і вибирати для себе способи і шляхи досягнення тієї чи іншої освітньої мети, викладач - створювати для цього умови.
Які ж завдання треба поставити перед собою кураторам аби домогтися кращої успішності деяких студентів і допомогти їм адаптуватися в нових умовах?
Від куратора групи багато в чому залежить успішність адаптації першокурсників до нового соціального середовища, налагодження ділових і особистих контактів між членами групи. Успіх діяльності куратора групи першого курсу великою мірою залежить від чіткого усвідомлення й визначення основних напрямків, від оптимального вибору форм і методів виховання, значно вишукуючи ефективність керування адаптаційним процесом першокурсник
Таким чином, реалізація індивідуального підходу до студентів під час навчально-виховного процесу, у свою чергу, дозволяє оптимізувати процес адаптації. Але його успішність можлива лише за умови готовності педагога співпрацювати із практичним психологом.
Під час індивідуальної консультації куратор ознайомлюється з результатами психодіагностики кожного студента. Обговорюються методи і визначається тактика роботи, стиль поводження з тим чи іншим студентом та із групою в цілому. Визначаються студенти, що потребують психологічної допомоги. Ознайомлення куратора із соціально-демографічними характеристиками студентів, вивчення рис характеру, рівня знань і суспільної активності,вивчення системи міжособистісних відносин, що формуються у розвитку першокурсників, організаційних умінь і навичок
Крім індивідуальних консультацій, традиційним стало проведення семінару об’єднання кураторів академічних груп нового набору, у процесі роботи якого йде обговорення основних напрямків комплексної системи організаційно-педагогічних заходів, що дозволяють куратору оптимізувати роботу і швидше досягти необхідних результатів. Це такі напрямки:
- ознайомлення студентів з особливостями навчально-виховного процесу у навчальному закладі, професійне орієнтування;
- надання допомоги в науковій організації праці студентів;
- надання допомоги в організації самовиховання.
Блог ВВ41ВС2014
Лекції 1-2
Блог ВВ61ПО2014
Країни
Лекція1
Програма кандидата на посаду Президента Студентського парламентуПрограма кандидата на посаду Президента Студентського парламенту
24 жовтня 2014 року відбудуться вибори голови Студентського парламенту Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім.. І.Я.Франка Сьогодні я пропоную до вашої уваги коротку біографію та передвиборчу програму Андрія Антоненка
Я народився 28 січня 1997 року, у м. Прилуки, Чернігівської області. У 2012 році закінчив Прилуцьку школу ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. У 2012 році вступив до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім.. І.Я.Франка на спеціальність: Технологічна освіта, де навчаюся на сьогоднішній день.
Із 2011 року почав займатися громадською активністю. Протягом 2011-2012років мене долучали до громадськіх робіт та волонтерської діяльності. 2013 та 2014 роках був волонтером в всеукраїнському фестивалі: «Мрій Дім» та різних концертних програм у моєму регіоні. З 2014 року був членом громадської організації «Молодіжна рада».


Подавши заявку до Студентського парламенту, на посаду Президента СП хотів би покращити роботу та пропоную таку програму на цей навчальний рік:
1. Налагодити співпрацю між Студентським парламентом та Міськими органами самоврядування;

2. Вдосконалити систему інформування студентів про поточні заходи та загалом про життя коледжу:
- Створити он-лайн календар подій, який буде знаходитися у вільному доступі на сайті коледжу і буде відкритим для внесення пропозицій щодо проектів;
- Створити стенд з інформацією про події, які будуть незабаром;

3. Проводити міжфакультетські масові заходи, що сприятимуть формуванню та підтримці командного духу серед студентства.
- Проведення чемпіонатів з нетрадиційних видів спорту (дарц, паркур тощо).
- Проводити конкурси, як і спортивного характеру, не тільки для хлопців, але й для дівчат, так і культурного – це різного виду розважальних концертів, конкурси для творчих людей;
[/b]

4. Українізація всіх заходів включно до дискотек(але в сучасному стилі).

5. Створити перегляд Українського кінематографу та свят з національною тематикою.

6. Активізувати духовне та культурно-мистецьке життя коледжу. Шукати талановитих людей та допомагати їм в подальшому, створювати концерти, виставки, покази робіт, проводити флешмоби, створити театральну трупу, яка б ставила вистави не тільки в колежі, а й за її межами;


Так як у нашому закладі спортивна діяльність налагоджена добре, то хотів би звернути більшу увагу на духовне життя коледжу. У нас багато талантів, але ми їх не показуємо іншим.


Для надання можливості реалізації студентів у різних сферах, пропоную організувати роботу таких Департаментів:

- Соціальний (організовуватиме та залучатиме студентів до соціальної та волонтерської активності. Робота департаменту буде спрямована на розвиток і виховання гуманізму та моральних якостей в кожній особистості. Проекти соціального департаменту включатимуть заходи, спрямовані на пропагування здорового способу життя, залучення студентів до благодійної діяльності).
- Освітній (працюватиме над удосконаленням освітньо – навчального процесу в Коледжі. Проводитиме роботу з абітурієнтами та першокурсниками).
- Культурно – мистецький (займатиметься культурно – масовою діяльністю в житті Коледжу; організовуватиме заходи, спрямовані на духовне і патріотичне виховання студентів; співпрацюватиме з місцевими закладами культури).
- Інформаційний (основним завданням інформаційного департаменту буде якісне інформування студентів про культурні заходи та життя Коледжу в цілому. Також, одним із напрямків роботи є популяризація діяльності органів Студентського самоврядування).
- Спортивний (організовуватиме спортивні заходи різних рівнів; налагоджуватиме контакти із різноманітними спортивними клубами).
- Зовнішніх зв’язків (налагодження зв’язків Коледжу з неурядовими громадськими організаціями та іншими ВНЗ на різних рівнях, а також організація спільних проектів).
За будь-якими питаннями звертатися до мене на сайті або ВК
Блог ВВ31ТО2014
Програма з інформатики 5-9 класи
Підручники з інформатики
TurboPascal
Приклади розгалужень
Посібник
Практика
Підручник 10 клас стандарт
Підручник 10 клас академ
БеZпека ПКНа підпільних форумах продається альтернатива знаменитому трояну Zeus
На кількох підпільних форумах зафіксовано продаж вірусу Pandemiya, якого експерти з RSA Research Group називають альтернативою банківському трояну Zeus. Новий вірус дозволяє зловмисникам викрадати облікові дані, важливу банківську інформацію і файли з заражених комп'ютерів. Як і Zeus, Pandemiya має модульний дизайн, завдяки чому його легко використовувати для розширення і додавання функціональності...(Деталі ТУТ)
Час генерації сторінки: 1.3576 сек.
Запити до бази: 45
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = '0jpji9kh53np3gc3m3pi85qvm1' AND ip = '54.226.41.91' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('54.226.41.91', '0jpji9kh53np3gc3m3pi85qvm1', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)', '/blogs/latest-2.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '54.226.41.91' AND page = '/blogs/latest-2.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('54.226.41.91', NOW(), '/blogs/latest-2.html', 'CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '17'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 42 AND NSRight >= 43 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT 1 FROM cms_blogs WHERE ownertype='single' AND owner='user'

SELECT 1 FROM cms_blogs WHERE ownertype='multi' AND owner='user'

SELECT p.user_id, b.allow_who
				FROM cms_blog_posts p
				LEFT JOIN cms_blogs b ON b.id = p.blog_id
				WHERE p.published = 1

SELECT p.*, p.pubdate as fpubdate,
            IFNULL(r.total_rating, 0) as points,
            u.nickname as author, u.id as author_id, u.login,
            b.allow_who blog_allow_who,
            b.seolink bloglink,
            b.title blog_title,
            b.owner owner,
            c.title as club_title,
            c.clubtype as club_type
        FROM cms_blog_posts p
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = p.user_id				
				LEFT JOIN cms_blogs b ON b.id = p.blog_id
        LEFT JOIN cms_clubs c ON c.id = b.user_id
        LEFT JOIN cms_ratings_total r ON r.item_id=p.id AND r.target='blogpost'
        WHERE p.published = 1
        ORDER BY p.pubdate DESC
        LIMIT 10, 10

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '4663' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='4663'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '4662' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='4662'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '4661' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='4661'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '3896' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='3896'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '3895' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='3895'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '3894' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='3894'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '3591' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='3591'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '3589' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='3589'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '3587' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='3587'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '3333' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='3333'
			ORDER BY tag DESC

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '17' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC