// // //
//
Блоги
Блог ВВ1 курс
Лекція 1: ПЕРЕЙТИ
Лекція 2: ПЕРЕЙТИ
ПРАКТИЧНА 1-2
Блог ВВ21TO2016
Лекція1: ПЕРЕЙТИ
Блог студентки 1 курсу 1 групи ,Аліна РусланівнаВірш " Бо годі вже Вкраїні воювати... "
"Бо годі вже Вкраїні воювати..."

Так важко усвідомити... Війна
Прийшла, мов привид, божевільна!
Вона забрала тисячі життів,
І Україна стала розподільна.

Де справедливість, людяність і честь?
Коли все знову буде добре?
Не буде батьківських і материних сліз,
І стане Батьківщина - мила і хоробра.

І скаже батько сину - "Дочекався!"
І більше син його не буде сумувати,
А скаже - "Батьку, я й не сумнівався,
Бо годі вже Вкраїні воювати!"Написала студентка 1 курсу 1 групи
відділення Видавничої справи та редагування
Прилуцького Гуманітарно-педагогічного коледжу
імені І.Я.Франка
Шульга Аліна Русланівна
Блог ВВ31ВС2015
Лекція1: Завантажити
Блог ВВ51ТО2015
Скріни з установки: ЗАВАНТАЖИТИ
Поради психологаЗабезпечення ефективних педагогічних умов у навчально-виховному процесі коледжу для успішної адаптації студентів І курсу

Актуальність теми

Здійснювана нині реформа освіти вимагає нових підходів до навчання студентів в умовах роботи коледжу.
Тривалість пристосування до нових соціальних умов становить 5-6 тижнів. Найбільш складними виявляються перші два тижні, коли фіксується бурхлива реакція на комплекс нових впливів.
Специфіка процесу адаптації у вузах визначається різницею в методах навчання і в його організації в середній школі і коледжі, що породжує своєрідний негативний ефект - дидактичний бар'єр,тобто першокурсникам не дістає різних навичок і вмінь, які необхідні у вузі для успішного оволодіння програмою. Спроби компенсувати це посидючістю не завжди приводять до успіху. Проходить чимало часу, перш ніж студент пристосується до умов навчання в коледжі. Багатьма це досягається дуже великою ціною. Звідси і низька успішність на першому курсі і відсів за результатами сесії. Пристосування до нових умов вимагає багато сил, через що виникають істотні відмінності у діяльності та результати навчання в школі і коледжі.
Розгляд процесу адаптації студентів до навчання в коледжі має включати ряд аспектів:
• психолого-педагогічний (пов'язаний з пристосуванням студентів до нової дидактичної системи , що принципово відрізняється від форм і методів школи).
• соціально-психологічний (що має зв'язок із засвоєнням учнями соціальних норм, встановленням і підтримкою соціального статусу в новому колективі).
• мотиваційно-особистісний (визначає формування позитивних навчальних мотивів і особистісних якостей).
• психофізичний (що передбачає, пристосування функцій і реакцій організму до вимог нового середовища.

Форми адаптації до навчання

Розрізняють три форми адаптації студентів-першокурсників до умов навчання в коледжі:
• Адаптація формальна, що стосується пізнавально-інформаційного пристосування студентів до нового оточення, до структури середнього спеціального навчального закладу, до змісту навчання в ній, її вимогам до своїх обов'язків ;
• Адаптація громадська, тобто процес внутрішньої інтеграції (об'єднання) груп студентів-першокурсників і інтеграція цих же груп зі студентським оточенням в цілому;
• Адаптація дидактична, стосується підготовки студентів до нових форм і методів навчальної роботи у коледжі.
Програма психолого-педагогічного супроводу студентів нового набору у період адаптованості
В якості результатів реалізації адаптуючи засобів на даному етапі виступають:
• визначення групи "ризику" студентів першого року навчання, в адаптації яких можливі глибокі та тривалі кризи;
• усвідомлення першокурсниками сутності проблем адаптаційного періоду, зміна характеру їх сприйняття;
• освоєння адекватних способів подолання та попередження проблем;
• розвиток мотивів навчальної діяльності;
• усвідомлення правильності зробленого професійного вибору;
• розробка програм досягнення успіху.
Робота розрахована на перший рік навчання і пропонує проведення заходів, які умовно можна розділити на 3 етапи.
Перший етап (вересень, жовтень) – припускає оцінку соматичного і психологічного статусу першокурсників, їх інформування про умови, організації та змісту навчальної діяльності в коледжі; діагностику комунікативних і організаторських здібностей, соціально-психологічну підтримку входження колишніх абітурієнтів у нову освітню середу.
Другий етап (листопад, грудень) – полягає в комплексному індивідуально - психологічному обстеженні студентів, вироблення рекомендацій і розробці індивідуальних програм для адекватного засвоєння навчального матеріалу і адаптації першокурсників в новому освітньому середовищу.
Третій етап (другий семестр) – передбачає використання отриманої інформації для проведення семінарів, індивідуальних і групових консультацій педагогів для запобігання виникнення проблемних ситуацій у навчальному процесі; корекційно-просвітницьку роботу із студентами для формування згуртованих студентських колективів і допомоги студентам зазнають високий або дуже високий рівні навчальної тривожності.
Основними завданнями щодо сприяння адаптації першокурсників до професійної освітньої середовищі коледжу служить:
1) підготовка першокурсників до нових умов навчання.
2) встановлення і підтримка соціального статусу першокурсників в новому колективі.
3) попередження і зняття у першокурсників психологічного і фізичного дискомфорту, пов'язаного з нової освітньої середовищем.
Однією з причин низьких темпів адаптації студентів є неузгодженість у педагогічній взаємодії між викладачем і студентом при організації способів вчення. Труднощі адаптації це не що інше, як труднощі суміщення зусиль викладача і студента при організації способів вчення.
Головне завдання педагога, особливо в адаптаційний період, розкрити перед студентами широке поле вибору, яке часто не відкривається перед людьми юнацького віку через їх обмеженого життєвого досвіду. Розкриваючи таке поле виборів, викладач не повинен, та й не може приховати свого оцінного ставлення до того чи іншого вибору. Слід тільки уникати занадто однозначних і директивних способів вираження цих оцінок, завжди зберігаючи за студентом право на самостійне прийняття рішення. В іншому випадку відповідальність за будь-які наслідки прийнятих рішень він з себе зніме і перекладе на викладача чи керівника академічної групи.
Особливо важливий кожен день першого тижня адаптації. Тому в ці дні повинні проводитись виховні години, присвячені знайомству першокурсника з історією та традиціями коледжу, викладачами, студентами, зі своєю групою і куратором .
Для успішної адаптації необхідним є прояв активної позиції, яка повинна бути не тільки у викладача, а й у студента, тобто повинна бути спільна діяльність. Студент повинен сам знаходити і вибирати для себе способи і шляхи досягнення тієї чи іншої освітньої мети, викладач - створювати для цього умови.
Які ж завдання треба поставити перед собою кураторам аби домогтися кращої успішності деяких студентів і допомогти їм адаптуватися в нових умовах?
Від куратора групи багато в чому залежить успішність адаптації першокурсників до нового соціального середовища, налагодження ділових і особистих контактів між членами групи. Успіх діяльності куратора групи першого курсу великою мірою залежить від чіткого усвідомлення й визначення основних напрямків, від оптимального вибору форм і методів виховання, значно вишукуючи ефективність керування адаптаційним процесом першокурсник
Таким чином, реалізація індивідуального підходу до студентів під час навчально-виховного процесу, у свою чергу, дозволяє оптимізувати процес адаптації. Але його успішність можлива лише за умови готовності педагога співпрацювати із практичним психологом.
Під час індивідуальної консультації куратор ознайомлюється з результатами психодіагностики кожного студента. Обговорюються методи і визначається тактика роботи, стиль поводження з тим чи іншим студентом та із групою в цілому. Визначаються студенти, що потребують психологічної допомоги. Ознайомлення куратора із соціально-демографічними характеристиками студентів, вивчення рис характеру, рівня знань і суспільної активності,вивчення системи міжособистісних відносин, що формуються у розвитку першокурсників, організаційних умінь і навичок
Крім індивідуальних консультацій, традиційним стало проведення семінару об’єднання кураторів академічних груп нового набору, у процесі роботи якого йде обговорення основних напрямків комплексної системи організаційно-педагогічних заходів, що дозволяють куратору оптимізувати роботу і швидше досягти необхідних результатів. Це такі напрямки:
- ознайомлення студентів з особливостями навчально-виховного процесу у навчальному закладі, професійне орієнтування;
- надання допомоги в науковій організації праці студентів;
- надання допомоги в організації самовиховання.
Блог ВВ41ВС2014
Лекції 1-2
Блог ВВ61ПО2014
Країни
Лекція1
Програма кандидата на посаду Президента Студентського парламентуПрограма кандидата на посаду Президента Студентського парламенту
24 жовтня 2014 року відбудуться вибори голови Студентського парламенту Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім.. І.Я.Франка Сьогодні я пропоную до вашої уваги коротку біографію та передвиборчу програму Андрія Антоненка
Я народився 28 січня 1997 року, у м. Прилуки, Чернігівської області. У 2012 році закінчив Прилуцьку школу ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. У 2012 році вступив до Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім.. І.Я.Франка на спеціальність: Технологічна освіта, де навчаюся на сьогоднішній день.
Із 2011 року почав займатися громадською активністю. Протягом 2011-2012років мене долучали до громадськіх робіт та волонтерської діяльності. 2013 та 2014 роках був волонтером в всеукраїнському фестивалі: «Мрій Дім» та різних концертних програм у моєму регіоні. З 2014 року був членом громадської організації «Молодіжна рада».


Подавши заявку до Студентського парламенту, на посаду Президента СП хотів би покращити роботу та пропоную таку програму на цей навчальний рік:
1. Налагодити співпрацю між Студентським парламентом та Міськими органами самоврядування;

2. Вдосконалити систему інформування студентів про поточні заходи та загалом про життя коледжу:
- Створити он-лайн календар подій, який буде знаходитися у вільному доступі на сайті коледжу і буде відкритим для внесення пропозицій щодо проектів;
- Створити стенд з інформацією про події, які будуть незабаром;

3. Проводити міжфакультетські масові заходи, що сприятимуть формуванню та підтримці командного духу серед студентства.
- Проведення чемпіонатів з нетрадиційних видів спорту (дарц, паркур тощо).
- Проводити конкурси, як і спортивного характеру, не тільки для хлопців, але й для дівчат, так і культурного – це різного виду розважальних концертів, конкурси для творчих людей;
[/b]

4. Українізація всіх заходів включно до дискотек(але в сучасному стилі).

5. Створити перегляд Українського кінематографу та свят з національною тематикою.

6. Активізувати духовне та культурно-мистецьке життя коледжу. Шукати талановитих людей та допомагати їм в подальшому, створювати концерти, виставки, покази робіт, проводити флешмоби, створити театральну трупу, яка б ставила вистави не тільки в колежі, а й за її межами;


Так як у нашому закладі спортивна діяльність налагоджена добре, то хотів би звернути більшу увагу на духовне життя коледжу. У нас багато талантів, але ми їх не показуємо іншим.


Для надання можливості реалізації студентів у різних сферах, пропоную організувати роботу таких Департаментів:

- Соціальний (організовуватиме та залучатиме студентів до соціальної та волонтерської активності. Робота департаменту буде спрямована на розвиток і виховання гуманізму та моральних якостей в кожній особистості. Проекти соціального департаменту включатимуть заходи, спрямовані на пропагування здорового способу життя, залучення студентів до благодійної діяльності).
- Освітній (працюватиме над удосконаленням освітньо – навчального процесу в Коледжі. Проводитиме роботу з абітурієнтами та першокурсниками).
- Культурно – мистецький (займатиметься культурно – масовою діяльністю в житті Коледжу; організовуватиме заходи, спрямовані на духовне і патріотичне виховання студентів; співпрацюватиме з місцевими закладами культури).
- Інформаційний (основним завданням інформаційного департаменту буде якісне інформування студентів про культурні заходи та життя Коледжу в цілому. Також, одним із напрямків роботи є популяризація діяльності органів Студентського самоврядування).
- Спортивний (організовуватиме спортивні заходи різних рівнів; налагоджуватиме контакти із різноманітними спортивними клубами).
- Зовнішніх зв’язків (налагодження зв’язків Коледжу з неурядовими громадськими організаціями та іншими ВНЗ на різних рівнях, а також організація спільних проектів).
За будь-якими питаннями звертатися до мене на сайті або ВК
Блог ВВ31ТО2014
Програма з інформатики 5-9 класи
Підручники з інформатики
TurboPascal
Приклади розгалужень
Посібник
Практика
Підручник 10 клас стандарт
Підручник 10 клас академ
Час генерації сторінки: 0.6695 сек.
Запити до бази: 45
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'v9dv7sd61popou80nr09q0a1a1' AND ip = '3.84.186.122' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('3.84.186.122', 'v9dv7sd61popou80nr09q0a1a1', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/blogs/latest-3.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '3.84.186.122' AND page = '/blogs/latest-3.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('3.84.186.122', NOW(), '/blogs/latest-3.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '17'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 42 AND NSRight >= 43 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT 1 FROM cms_blogs WHERE ownertype='single' AND owner='user'

SELECT 1 FROM cms_blogs WHERE ownertype='multi' AND owner='user'

SELECT p.user_id, b.allow_who
				FROM cms_blog_posts p
				LEFT JOIN cms_blogs b ON b.id = p.blog_id
				WHERE p.published = 1

SELECT p.*, p.pubdate as fpubdate,
            IFNULL(r.total_rating, 0) as points,
            u.nickname as author, u.id as author_id, u.login,
            b.allow_who blog_allow_who,
            b.seolink bloglink,
            b.title blog_title,
            b.owner owner,
            c.title as club_title,
            c.clubtype as club_type
        FROM cms_blog_posts p
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = p.user_id				
				LEFT JOIN cms_blogs b ON b.id = p.blog_id
        LEFT JOIN cms_clubs c ON c.id = b.user_id
        LEFT JOIN cms_ratings_total r ON r.item_id=p.id AND r.target='blogpost'
        WHERE p.published = 1
        ORDER BY p.pubdate DESC
        LIMIT 20, 10

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '4664' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='4664'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '4663' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='4663'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '4662' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='4662'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '4661' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='4661'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '3896' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='3896'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '3895' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='3895'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '3894' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='3894'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '3591' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='3591'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '3589' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='3589'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '3587' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='3587'
			ORDER BY tag DESC

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '17' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC