// // //
//

Навчальні матеріали для студентів

Адміністратор блогу: oleksandr_radchenko
Всі рубрики (8)
Інформатика І курс
0

Тема. Графічний дизайн
Завдання:
1. Переглянути навчальну презентацію
2. Виконати практичне завдання
3. Опрацювати опорний конспект на цій веб-сторінці
4. Виконати тест

Історія графічної культури
Тест 1

Ілюстрація. Цифрове мистецтво
Тест 2

Реклама. Інфографіка
Тест 3

Типографіка
Тест 4
Охорона праці
0
Лекції
Питання до екзамену
Основи економічної теорії
0
Модуль 1. Економічна теорія: предмет, метод, функції. Загальні засади економічного розвитку
Модуль 2. Теоретичні основи ринкової економіки
Питання до екзамену
Методика навчання технологій
0
МОДУЛЬ І. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Лекції

МОДУЛЬ ІІ. МОДЕЛЬ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОЦЕСУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Лекції

МОДУЛЬ ІІІ. МЕТОДИКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
Лекції
Безпека життєдіяльності
0
Матеріали для студентів відділення Технологічна освіта

Семінар - 1 Категорійно-понятійний апарат з БЖД
Семінар - 2 Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини
Шкільний курс інформатики з методикою викладання
0
Матеріали для студентів спеціальності 14 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Тема - 1 Методика навчання інформатики як наука
Тема - 2 Цілі навчання інформатики
Тема - 3 Принципи навчання інформатики. Методи навчання
Тема - 4 Засоби навчання інформатики. Форми навчання
Тема - 5 Прикладне програмне забезпечення навчального призначення

Лекції
Практичні заняття

Питання до екзамену
Технічне редагування та художнє оформлення
0
Змістовий модуль 1. Основи технічного редагування та художнього оформлення видань

Тема 1.1. Оформлення видання як складова видавничого процесу
Лекція 1.1
Семінар 1.1
Тема 1.2. Особливості художньо-технічного редагування складових тексту
Лекція 1.2
Практичне заняття 1.1

Змістовий модуль 2. Практика художньо-технічного редагування та ілюстрування видань

Тема 2.1. Художньо-технічне редагування видань специфічних жанрів
Лекція 2.1
Практичне заняття 2.1

Тема 2.2. Редакторська підготовка зображальних оригіналів, текстівок та елементів зовнішнього оформлення видання
Лекція 2.2
Практичне заняття 2.2
Практичне заняття 2.3
Лекція 2.3
Семінарське заняття 2.1
Практичне заняття 2.4


Модульний контроль
Організація і економіка видавничої справи
0
Змістовий модуль 1. Організація видавничо-виробничого процесу
Тема_1_1_Зміст і основні поняття дисципліни
Тема_1_2_Організація виданичої діяльності
Тема_1_3_Видавнича продукція
Тема_1_4_Редакційно - видавничий процес
Семінар 1_1
Семінар 1_2
Семінар 1_3
Семінар 1_4
Змістовий модуль 2. Економічна сутність і основні напрями видавничо-виробничого процесу
Тема_ 2_1_ Взаємовідносини видавництв з автором
Тема_2_2_Матеріально-виробнича база видавництв
Тема_2_3_Планування у видавництві
Тема_2_4_Система цін у книговидавничій практиці
Тема_2_5_Нарахування заробітної плати
Тема_2_6_Аналіз видавничо-господарської діяльності видавництв

Семінар_2.1
Семінар_2.2
Семінар_2.3
Семінар_2.4
Семінар_2.5
Семінар_2.6

Індивідуальна контрольна робота
Питання до екзамену
Час генерації сторінки: 0.9932 сек.
Запити до бази: 61
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'r5p8t2ssmjn6pbcjgtt3e5fqo1' AND ip = '3.236.74.69' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('3.236.74.69', 'r5p8t2ssmjn6pbcjgtt3e5fqo1', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/blogs/organ-zac-ja-ta-ekonom-ka-vydavnycho-spravy')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '3.236.74.69' AND page = '/blogs/organ-zac-ja-ta-ekonom-ka-vydavnycho-spravy')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('3.236.74.69', NOW(), '/blogs/organ-zac-ja-ta-ekonom-ka-vydavnycho-spravy', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '17'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 42 AND NSRight >= 43 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT *
				FROM cms_blogs
				WHERE seolink = 'organ-zac-ja-ta-ekonom-ka-vydavnycho-spravy'
				LIMIT 1

SELECT nickname as getfield FROM cms_users WHERE id=142 LIMIT 1

SELECT gender as getfield FROM cms_user_profiles WHERE user_id = '142' LIMIT 1

SELECT nickname, login FROM cms_users WHERE id = '142' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT 1 FROM cms_blog_posts WHERE blog_id = 37 AND published = 1

SELECT cat.*, IFNULL(COUNT(p.id), 0) as num
			FROM cms_blog_cats cat
			LEFT JOIN cms_blog_posts p ON p.cat_id = cat.id AND p.blog_id = 37 AND p.published = 1
			WHERE cat.blog_id = 37
			GROUP BY cat.id

SELECT p.id
        FROM cms_blogs b
				LEFT JOIN cms_blog_posts p ON p.blog_id = b.id
        WHERE b.id = '37' AND p.published = 1 AND b.owner = 'user'

SELECT p.*, 
            IFNULL(r.total_rating, 0) as points, u.nickname as author, u.id as author_id
        FROM cms_blogs b
				LEFT JOIN cms_blog_posts p ON p.blog_id = b.id
        LEFT JOIN cms_ratings_total r ON r.item_id=p.id AND r.target='blogpost'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = p.user_id
        WHERE b.id = 37 AND p.published = 1 AND b.owner = 'user' 
        ORDER BY p.pubdate DESC LIMIT 0, 10

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '16067' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='16067'
			ORDER BY tag DESC

SELECT gender as getfield FROM cms_user_profiles WHERE user_id = '142' LIMIT 1

SELECT nickname, login FROM cms_users WHERE id = '142' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '16063' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='16063'
			ORDER BY tag DESC

SELECT gender as getfield FROM cms_user_profiles WHERE user_id = '142' LIMIT 1

SELECT nickname, login FROM cms_users WHERE id = '142' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '16062' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='16062'
			ORDER BY tag DESC

SELECT gender as getfield FROM cms_user_profiles WHERE user_id = '142' LIMIT 1

SELECT nickname, login FROM cms_users WHERE id = '142' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '16060' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='16060'
			ORDER BY tag DESC

SELECT gender as getfield FROM cms_user_profiles WHERE user_id = '142' LIMIT 1

SELECT nickname, login FROM cms_users WHERE id = '142' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '16058' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='16058'
			ORDER BY tag DESC

SELECT gender as getfield FROM cms_user_profiles WHERE user_id = '142' LIMIT 1

SELECT nickname, login FROM cms_users WHERE id = '142' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '16056' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='16056'
			ORDER BY tag DESC

SELECT gender as getfield FROM cms_user_profiles WHERE user_id = '142' LIMIT 1

SELECT nickname, login FROM cms_users WHERE id = '142' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '16054' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='16054'
			ORDER BY tag DESC

SELECT gender as getfield FROM cms_user_profiles WHERE user_id = '142' LIMIT 1

SELECT nickname, login FROM cms_users WHERE id = '142' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id FROM cms_comments WHERE target = 'blog' AND target_id = '1861' AND published = 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='1861'
			ORDER BY tag DESC

SELECT gender as getfield FROM cms_user_profiles WHERE user_id = '142' LIMIT 1

SELECT nickname, login FROM cms_users WHERE id = '142' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '17' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC