// // //
//

31ВП - ШКІ

Опубліковано: 2396 днів тому (24 березня 2012)
Блог: Блог ВВ
Рубрика: Без рубрики
Редагувалося: 12 раз — останній 16 грудня 2013
+4
Голосів: 8
Анекдот на знання теми "Розгалуження":

Жінка відправляє чоловіка-прогрaмістa в мaгaзин:
- Купи бaтон хлібa, якщо будуть яйця - візьми десять.
Чоловік повернувся з мaгaзину з десятьма бaтонaми.
- Ти навіщо стілько хлібa купив?
- Тaк яйця ж були...


Лекції: Інтернет
Перелік програм
Процедури
Аналіз
Екзамен
Теорія все
Модель
Модель додано!!!
Цикли
31ВС | Моя адвокат Хорхе Пупкин, пришлите $ 5.2 million насмерть
Коментарі (1)
Час генерації сторінки: 0.3126 сек.
Запити до бази: 35
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'vqccri0eaumr8npfnfmrmq4v71' AND ip = '54.162.133.222' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('54.162.133.222', 'vqccri0eaumr8npfnfmrmq4v71', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/blogs/primer-bloga-admina/31vp.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '54.162.133.222' AND page = '/blogs/primer-bloga-admina/31vp.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('54.162.133.222', NOW(), '/blogs/primer-bloga-admina/31vp.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '17'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 42 AND NSRight >= 43 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT *
				FROM cms_blogs
				WHERE seolink = 'primer-bloga-admina'
				LIMIT 1

SELECT nickname as getfield FROM cms_users WHERE id=1 LIMIT 1

SELECT p.*,
          u.nickname as author,
          u.id as author_id, 
          up.imageurl as author_image,
          u.is_deleted as author_deleted
			FROM cms_blog_posts p
			LEFT JOIN cms_users u ON u.id = p.user_id
      LEFT JOIN cms_user_profiles up ON up.user_id = p.user_id
			LEFT JOIN cms_blogs b ON b.id = p.blog_id AND b.seolink = 'primer-bloga-admina'
			WHERE p.seolink = '31vp'
      LIMIT 1

SELECT gender as getfield FROM cms_user_profiles WHERE user_id = '1' LIMIT 1

SELECT nickname, login FROM cms_users WHERE id = '1' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '34' AND target='blogpost' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT seolink, title FROM cms_blog_posts WHERE pubdate < '2012-03-24 00:52:56' AND blog_id = 1 ORDER BY pubdate DESC LIMIT 1

SELECT seolink, title FROM cms_blog_posts WHERE pubdate > '2012-03-24 00:52:56' AND blog_id = 1 ORDER BY pubdate ASC LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='blogpost' AND item_id='34'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='blog' AND target_id=34 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='blog' AND c.target_id=34 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'blog' AND target_id = 34

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '17' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '17' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC