// // //
//

Травень, 2012

Доповіді на конференцію та їх обговорення
  
Активний блогерМедаль
Повідомлень: 154
Доповіді учасників конференції та їх обговорення
------------------------------------------------
Смешнова Альона
студентка VІ курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
Тема: Формирование языковой компетенции младших школьников в контексте информационно-комуникативных технологий

Хорт Марина
студентка VІ курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
Тема: Краєзнавчий матеріал як засіб засвоєння правопису онімів в початковій школі


Шматок Інна
студентка VІ курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
Тема: Методика вивчення ліричного вірша


Гирін Оксана
студентка VІ курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
Тема: Використання проектних методик студентами педагогічного коледжу у навчанні англійської мови молодших школярів


Ковальова Світлана
студентка VІ курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
Тема: Активізація навчальної діяльності першокласників у процесі використання дидактичних ігор


Зубко Євгенія
студентка VІ курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
Тема: Виховання відповідальності у дітей молодшого шкільного віку у взаємодії сім’ї та школи


Іващенко Марина
студентка V курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
Тема: Використання літературних ігор на уроках читання


Розумейко Юлія
студентка VІ курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
Тема: Формування пізнавальної діяльності молодших школярів методами розвивального навчання


Мажара Оксана
студентка V курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
Тема: Особливості застосування мовних та мовленнєвих вправ з фразеології в початковій школі


Шульга Світлана
студентка ІV курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
Тема: Здоров'я дитини і комп'ютер


Шевченко Ольга
студентка ІV курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
Тема: Особливості застосування методу доручення в роботі з молодшими школярами


Силенко Людмила
студентка ІІІ курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
Тема: Формування часових понять у дітей молодшого шкільного віку


Федорченко Олександр
студент ІV курсу спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання
Тема: Розвиток фізичних якостей у дівчат старшого шкільного віку


Демченко Юлія
студентка ІV курсу спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання
Тема: Втомленість впродовж занять фізичною культуроюЦибаровська Катерина
студентка ІV курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
Тема: Особливості спілкування дітей молодшого шкільного віку


Онищенко Ігор
студент ІV курсу спеціальності 5.01010301 Технологічна освіта
Тема: Шляхи мотивації учнів до підвищення успішності на заняттях технології


Пушкар Катерина
студентка ІІІ курсу спеціальності 5.01010101 Дошкільна освіта
Тема: Розвиток творчої уяви дітей в процесі образотворчої діяльності


Шацька Юлія
студентка ІІІ курсу спеціальності 5.01010101 Дошкільна освіта
Тема: Формування позитивних рис характеру у дітей старшого дошкільного віку


Очкало Наталія
студентка ІІІ курсу спеціальності 5.01010101 Дошкільна освіта
Тема: Формування морально–вольової готовності у дітей старшого дошкільного віку в процесі підготовки до навчання у школі


Чобітько Сергій
студент ІV курсу спеціальності 5.01010301 Технологічна освіта
Тема: Асоціальна поведінка підлітків
Немає невдач і помилок, Немає розлук, нема тривог.
Та є дороги і є мости, Є світло в вікні, де потрібен ти.
На початок сторінки 
Перейти на форум:
Швидка відповідь
Щоб писати на форумі, зареєструйтесь або авторизуйтесь.
Час генерації сторінки: 0.4912 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'sloprc522p9qktj1nh5bprac37' AND ip = '3.84.186.122' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('3.84.186.122', 'sloprc522p9qktj1nh5bprac37', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/forum/thread37.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '3.84.186.122' AND page = '/forum/thread37.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('3.84.186.122', NOW(), '/forum/thread37.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '18'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 54 AND NSRight >= 55 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT t.*, f.title as forum, f.id as fid, f.NSLeft as forum_left, f.NSRight as forum_right, f.access_list
			FROM cms_forum_threads t
			INNER JOIN cms_forums f ON f.id = t.forum_id
			WHERE t.id = '37' LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

UPDATE cms_forum_threads SET hits = hits + 1 WHERE id = 37

SELECT id FROM cms_forum_posts WHERE thread_id = '37'

SELECT id, title, NSLevel, access_list FROM cms_forums WHERE NSLeft <= 10 AND NSRight >= 11 AND parent_id > 0 ORDER BY NSLeft

SELECT p.*, u.id as uid, u.nickname author, u.login author_login, u.is_deleted deleted, up.imageurl imageurl, up.signature signature
			 FROM cms_forum_posts p
			 LEFT JOIN cms_users u ON u.id = p.user_id
			 LEFT JOIN cms_user_profiles up ON up.user_id = u.id
			 WHERE p.thread_id = '37'
			 ORDER BY p.pubdate ASC
			 LIMIT 0, 15

SELECT *, (TO_DAYS(enddate) - TO_DAYS(CURDATE())) as daysleft, DATE_FORMAT(enddate, '%d-%m-%Y') as fenddate
			FROM cms_forum_polls 
			WHERE thread_id = '37'

SELECT 1 FROM cms_forum_posts WHERE user_id = '1'

SELECT title FROM cms_user_awards WHERE user_id = '1'

SELECT user_id FROM cms_online WHERE user_id > 0

SELECT f.*
				FROM cms_forum_files f
				WHERE f.post_id = '102'

SELECT id, title FROM cms_forum_threads WHERE id<37 AND forum_id = 1011 ORDER BY id DESC LIMIT 1

SELECT id, title FROM cms_forum_threads WHERE id>37 AND forum_id = 1011 ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id, parent_id, NSLevel, title, access_list
			 FROM cms_forums 
			 WHERE published = 1
			 ORDER BY NSLeft

SELECT 1 FROM cms_forum_posts WHERE thread_id=37

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '18' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '18' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '18' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '18' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '18' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '18' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC