// // //
//

Частина ІІІ. Педагогічне училище

13 лютого 2012 - Іштукін В.В.

 Після звільнення міста від німецько-фашистських загарбників педколектив відновив свою роботу тепер вже в статусі педагогічного училища з  грудня 1943 року.  Очолив заклад випускник 1933 року І.Г. Ульянич.  У період з 1947 по 1951 рр. директором училища був Д.К. Дудін. З 1951 року заклад очолив Ф.А. Попович.

У січні 1945 року кількість класів у закладі становила 14, учнів 440, викладачів – 28.

Попри скрутне становище та складні соціально-економічні умови, заклад поступово відновлювався, розвивався, відігравав важливу роль у розв'язанні актуальних проблем підготовки кадрів для системи освіти. Значна частина вчителів початкових класів навчалася на заочному відділі. Наприкінці 1940 – початку 1950 років випускники училища направлялися для роботи в західні області України.

У зв'язку із великою потребою в учителях фізичного виховання для 5-7 класів, у лютому 1954 року в училищі розпочалося навчання майбутніх вчителів фізичного виховання для семирічних і середніх шкіл. Спеціальна група слухачів нараховувала 25 осіб. В 1953-1954 навчальному році 29 слухачів шкільного відділу були підготовлені для викладання фізики і математики в 5-7 класах. З метою підготовки спеціалістів для культосвітніх закладів вводилися навчальні курси з бібліотекознавства і клубної роботи.

Починаючи із 40-х років, при педучилищі працювали місячні курси підвищення кваліфікації вчителів початкових класів області.

У серпні 1955 року до навчального закладу було приєднано 5 груп колишнього Городнянського педучилища. Протягом 1955-1956 навчального року всього навчалося 429 учнів.

Наприкінці 50-х років у засобах масової інформації розгорнулася дискусія щодо принципів і напрямків реформування освіти. Перед школами ставилося завдання прищепити учням практичні навички з найбільш поширених у промисловості та сільському господарстві професій. У зв'язку з цим постала проблема підготовки педагогічних кадрів, які б могли успішно вирішувати означені завдання. Тому в 1957 році в училищі відкривається відділ виробничого навчання, на якому і у наш час здобувають професійну освіту майбутні вчителі трудового навчання та креслення. До двох його груп вперше було прийнято 60 слухачів.  Не вистачало обладнання, підручників, методичних посібників, але працювати й навчатися було цікаво. Усіх захоплювала атмосфера творчості й новизни. Силами викладачів та учнів було побудовано навчальні майстерні. Викладачі готували та видавали такі необхідні майбутнім учителям навчальні підручники та посібники. 1959 рік став роком першого випуску цього відділу. У 1965-1966 навчальному році відділ готував кадри для 11 областей України. Також на базі відділу певний час працювали курси підвищення кваліфікації учителів трудового навчання. У 1960-х роках на відділі праці, крім столярної, токарної, слюсарної, вивчалася автосправа. Студенти відділу разом із дипломом учителя праці та креслення отримували посвідчення водія-професіонала.

Упродовж 1960-1970 років очолював заклад Яковенко В.І. В. У цей час значно розширилося дошкільне відділення. Кількість його учнів зросла з 60 осіб у 1961 році до 120 у 1968 році. З 1965 року організовується заочний відділ дошкільного виховання, де розпочинає навчання 48 осіб, а 1968 році відділ нараховує вже 197 учнів.

За півстоліття свого існування, до 1965 року, навчальний заклад підготував 7511 вчителів загальноосвітньої школи та вихователів дошкільних установ. Як і в попередні роки, випускники училища направлялися на роботу не лише в освітні заклади України, а й у різні регіони Радянського Союзу. В 1963 році в училищі відбувся Всесоюзний випуск 219 вчителів та вихователів дошкільних закладів. 

У 1977 р. училище переведено в  приміщення колишньої школи-інтернату.

З 1981-1989 рр. директором закладу була Компанченко Н.П.

Завдяки зусиллям учнів та викладачів нова територія набувала затишного вигляду. Було висаджено багато екзотичних кущів та дерев, завезених із Тростянецького дендропарку.

Протягом довгих років існування заклад зазнавав різних змін: змінювалася його адреса, керівники, збільшувалася чи зменшувалася кількість випускників з різних спеціальностей, однак якість підготовки фахівців залишалася незмінно високою. Заклад завжди посідав гідне місце в системі підготовки педагогічних кадрів. Ці традиції були збережені навчальним закладом у роки незалежності України. 90-і роки ХХ століття стали новим періодом в діяльності і структурному вдосконаленні педагогічного училища. Хоча освіта в той період перебувала в складних умовах, заклад зміг адаптувалися до нових вимог, продовжував відігравати важливу роль у вирішенні завдань підготовки педагогічних кадрів для дошкільних закладів та шкіл регіону.

У цей період  зміцнюється кадровий потенціал закладу. Училище очолює Онищенко В.В. (1989-2005 рр.) Педагогічні традиції, що складалися протягом тривалого часу, продовжували все нові викладачі, наповнюючи його новим змістом.

Головну увагу колектив спрямував на впровадження новітнього змісту, методик і технологій навчання. Одним із першочергових завдань було повернення викладачів та студентів до національних педагогічних традицій.       Починаючи з першої половини 90-х років, з метою вирішення актуальних проблем кадрового забезпечення шкіл і дошкільних навчальних закладів, за погодженням із Міністерством освіти України в педучилищі  запроваджується ряд додаткових спеціалізацій. Майбутнім вчителям початкових класів надаються спеціалізації з навчання англійської мови, організації виховної роботи, навчання учнів початкових класів інформатики.  На дошкільному відділенні вводяться додаткові спеціалізації з англійської мови, логопедії, організації музичної діяльності, фізичного виховання та образотворчої діяльності. Студентів відділення трудового навчання почали готувати до викладання інформатики та роботи на посаді керівника гуртка декоративно-прикладного мистецтва, технічної творчості.

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.5979 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'dgodk732olbhuhrfn6p8rgp7q7' AND ip = '35.173.234.237' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('35.173.234.237', 'dgodk732olbhuhrfn6p8rgp7q7', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/istoria/per-ody-stor/istoria3.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '35.173.234.237' AND page = '/koledg/istoria/per-ody-stor/istoria3.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('35.173.234.237', NOW(), '/koledg/istoria/per-ody-stor/istoria3.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '49'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 19 AND NSRight >= 20 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/istoria/per-ody-stor/istoria3' AND con.pubdate <= '2019-08-21 16:41:28' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '43'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '27'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '43'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/istoria/per-ody-stor/istoria3' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=43 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='43' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='43'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=43 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=43 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 43

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '49' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '49' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '49' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '49' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '49' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '49' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC