// // //
//

Частина IV. Новітня історія

13 лютого 2012 - Іштукін В.В.

 Ключовими для історії училища стали структурні та організаційні зміни, що відбулися в ньому, починаючи з 2005 року, коли навчальний заклад очолила Попенко О.М., кандидат філологічних наук, енергійний цілеспрямований керівник. У період активної модернізації закладу одним із пріоритетних завдань його розвитку постало забезпечення відповідності рівня якості професійної освіти європейським вимогам та світовим стандартам; оптимальне задоволення потреб регіонального ринку праці висококваліфікованими спеціалістами. Вирішенню даного завдання сприяла зміна профілю навчального закладу та урізноманітнення напрямів і спеціальностей, за якими в ньому проводиться освітня діяльність.

Протягом 2006 року Прилуцьке педагогічне училище ім. І.Я. Франка було спочатку реорганізовано в Прилуцький педагогічний коледж ім. І.Я. Франка, а потім перейменовано в Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я. Франка.

Першим здобутком закладу в новому статусі стало відкриття у вересні 2006 року відділення фізичного виховання. Тоді ж відбувся перший набір студентів відділення з метою забезпечення регіону кваліфікованими кадрами для організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах та фізкультурно-спортивних установах. 2010 рік став роком першого випуску вчителів фізичного виховання, підготовлених коледжем. Важливим кроком в цьому напрямку стало створення сучасної  матеріально-технічної бази, яка б давала можливість ефективно проводити навчальні заняття та позааудиторну спортивну діяльність студентів.

Дослідивши ринок праці в області та вивчивши потреби місцевих і регіональних засобів масової інформації, педагогічний колектив оперативно зреагував на запити щодо підготовки спеціалістів цієї галузі. І вже у вересні 2007 року у закладі відкрито відділення видавничої справи та редагування. На новому відділенні почали навчання 25 студентів, які виявили бажання та хист до професійної діяльності в освітній галузі “Журналістика та інформація”. Цього ж року коледж розпочав підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за спеціальностями “Дошкільна освіта”, “Початкова освіта”, “Технологічна освіта”. Відтоді заклад має статус єдиного у регіоні вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації, який у своїх стінах готує фахівців з базовою вищою освітою. У 2009 році 44 випускники вперше одержали дипломи бакалаврів.

За 96 років існування Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я. Франка зазнав багато змін та реформувань.  В третє тисячоліття колектив закладу вступив сповнений нових творчих планів, надій і сподівань, глибоко усвідомлюючи, що  саме від рівня освіченості кожної особистості залежить майбутнє країни та її конкурентоспроможність серед інших держав. Тому забезпечення високої якості професійної підготовки майбутніх спеціалістів і надалі є стратегічною метою діяльності нашого коледжу. Але скільки б часу не минуло, які б кардинальні зміни не відбувалися в навчальному закладі, завжди безумовною запорукою успіху залишаються педагогічна майстерність, високий професіоналізм, любов та відданість професії і рідному навчальному закладу.

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.5959 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = '6eid71luj4bgoqasjviqn8gk22' AND ip = '35.173.234.237' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('35.173.234.237', '6eid71luj4bgoqasjviqn8gk22', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/istoria/per-ody-stor/istoria4.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '35.173.234.237' AND page = '/koledg/istoria/per-ody-stor/istoria4.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('35.173.234.237', NOW(), '/koledg/istoria/per-ody-stor/istoria4.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '49'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 19 AND NSRight >= 20 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/istoria/per-ody-stor/istoria4' AND con.pubdate <= '2019-08-21 17:40:17' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '44'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '27'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '44'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/istoria/per-ody-stor/istoria4' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=44 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='44' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='44'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=44 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=44 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 44

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '49' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '49' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '49' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '49' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '49' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '49' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC