// // //
//

ЦК викладачів дошкільної педагогіки, психології та окремих методик

16 лютого 2012 - Іштукін В.В.

Віддай людині крихітку себе,
за це душа наповнюється світлом.
Л. Костенко

 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА КОМІСІЇ

Формування професійної компетентності у майбутнього вихователя дошкільного закладу

СКЛАД КОМІСІЇ

     
Пастушенко Н. Б. ,
cпеціаліст вищої категорії,
старший викладач,
голова циклової комісії
Мельничук О. І. ,
cпеціаліст вищої категорії,
кандидат педагогічних наук,
доцент.
Суддя З.О.
cпеціаліст вищої категорії,
викладач-методист,
відмінник освіти України, нагороджена знаком
“Софія Русова”
     
     

 Петренко С. М. ,
викладач вищої категорії

 Журавель В.І.,
спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист
 Дєда В. М. ,
спеціаліст вищої категорії

 Напрямки навчально–організаційної роботи циклової комісії

 • Активна участь викладачів циклової комісії в науково-практичних конференціях коледжу.
 • Участь викладачів у роботі міжнародної науково-практичної конференції “Сучасне довкілля: реалії та перспективи”
 • Обговорення сучасної інформації про досягнення науки в галузі педагогіки, психології та окремих методик.
 • Організація співпраці викладачів ЦК, студентів  дошкільного відділення з працівниками дошкільної освіти міста.
 • Обговорення на засіданнях ЦК результатів успішності та дисципліни студентів дошкільного відділення.
 • Організація відкритих днів педагогічної практики.
 • Організація позааудиторної діяльності студентів.

  Завдання професійної підготовки студентів

 • Формувати теоретичні знання.
 • Навчати застосовувати теоретичні знання в різних видах діяльності.
 • Вчити творчому пошуку та фантазії.
 • Сприяти розвитку розумових здібностей, здійснювати індивідуальний, диференційований підхід.
 • Сприяти накопиченню, систематизації знань, привчати до самостійної роботи з науковою та методичною літературою.
 • Підводити до розуміння глибоких взаємозв’язків дисципліни що вивчається, з іншими науками.
Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.3721 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'mn5q9f94isv5ksu2g4k8o2lr45' AND ip = '54.221.147.93' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('54.221.147.93', 'mn5q9f94isv5ksu2g4k8o2lr45', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-doshk-lno-pedagog-ky-psyholog-ta-okremyh-metodyk.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '54.221.147.93' AND page = '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-doshk-lno-pedagog-ky-psyholog-ta-okremyh-metodyk.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('54.221.147.93', NOW(), '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-doshk-lno-pedagog-ky-psyholog-ta-okremyh-metodyk.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '60'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 27 AND NSRight >= 28 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-doshk-lno-pedagog-ky-psyholog-ta-okremyh-metodyk' AND con.pubdate <= '2018-12-12 22:43:10' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '86'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '25'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '86'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-doshk-lno-pedagog-ky-psyholog-ta-okremyh-metodyk' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=86 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='86' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='86'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=86 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=86 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 86

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '60' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC