// // //
//

ЦК викладачів фізичного виховання

10 вересня 2018 - Іштукін В.В.

 Здоров'я - не все, але все без здоров'я – ніщо.
Сократ

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА КОМІСІЇ

Впровадження компетентнісного підходу у процесі професійної підготовки майбутнього педагога

СКЛАД КОМІСІЇ

Дяченко П.М.,
керівник фізичного виховання, Почесний працівник фізичної культури та спорту, майстер спорту СРСР з боксу, суддя міжнародної категорії, викладач вищої категорії, очолює секції пауерліфтингу, шашок та шахів

Котеленець М.Б.
викладач вищої категорії, очолює секцію з футболу;
Романовська Т.І.,
голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист, очолює секцію з баскетболу;

Мосціпан В.Б.
викладач вищої категорії, викладач-методист, очолює секцію з настільного тенісу;

Салівон Р.П.
викладач І категорії, здобувач наукового ступеня, очолює секцію з легкої атлетики;
Шпилько В.П., 
викладач вищої категорії;
Демешко С.В.
викладач вищої категорії, очолює секцію з легкої атлетики;
Государенко І.Г.
очолює секцію з волейболу (юнаки та дівчата).

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ

 •  Комплексне планування роботи циклової комісії.
 • Розгляд екзаменаційної документації, пакетів комплексних контрольних робіт.
 • Обговорення на засіданні ЦК питань участі та підготовки збірних команд коледжу в обласній спартакіаді.
 • Проведення декад з фізичної культури та спорту.
 • Підготовка та проведення масових заходів “День здоров’я”, “Ну-мо, хлопці!”.
 • Розширення творчих зв'язків з вчителями фізичного виховання міста, району, області.
НАВЧАЛЬНА РОБОТА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
 • Організація і проведення лекційних, лабораторних, практичних та семінарських занять.
 •  Здійснення цільового контролю та керівництва курсовими роботами студентів:
  • складання та затвердження тематики курсових робіт;
  • складання графіків консультацій з написання курсових робіт;
  • публічний захист курсових робіт студентів.
 •  Контроль за станом викладання дисциплін та якості знань студентів відповідно до вимог Галузевих стандартів вищої освіти України.
 •  Проведення занять зі спеціалізації та у спеціальних медичних груп.
 •  Ефективна організація консультацій для студентів з різних дисциплін.
 •  Проведення заліків, екзаменів з навчальних дисциплін.
МЕТОДИЧНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ
 • Удосконалення науково-методичних комплексів з фізичного виховання для викладання дисциплін професійного циклу.
 • Індивідуальні консультації з дисциплін.
 • Розробка та написання наукових статей, навчальних посібників.
 • Підготовка методичних матеріалів для організації самостійної роботи студентів.
 • Участь у  науково-практичних конференціях.
 • Організація пошуково-дослідницької роботи студентів.
 • Участь в організації та роботі творчих груп студентів.
ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ
 • Організація та проведення секцій з різних видів спорту.
 • Участь збірних команд педагогічного закладу з різних видів спорту у чемпіонатах коледжу, міських та обласних змаганнях.
 • Організація самостійної та пошуково-дослідницької діяльності.
 • Участь викладачів та студентів відділення у ремонті спортивного обладнання.
 • Індивідуальні консультації для студентів з метою підготовки їх до проведення уроків в школі.

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.3908 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'ian32v91g50jid44s8j60h3dc0' AND ip = '3.84.186.122' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('3.84.186.122', 'ian32v91g50jid44s8j60h3dc0', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-f-zychnogo-vyhovanja.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '3.84.186.122' AND page = '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-f-zychnogo-vyhovanja.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('3.84.186.122', NOW(), '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-f-zychnogo-vyhovanja.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '60'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 27 AND NSRight >= 28 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-f-zychnogo-vyhovanja' AND con.pubdate <= '2019-01-17 08:54:43' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '85'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '25'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '85'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-f-zychnogo-vyhovanja' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=85 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='85' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='85'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=85 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=85 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 85

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '60' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC