// // //
//

ЦК викладачів музики та методики музичного виховання

15 лютого 2012 - Іштукін В.В.

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА КОМІСІЇ

Розвиток творчих здібностей студентів на основі індивідуалізації навчально-виховного процесу.

СКЛАД КОМІСІЇ

     
МОЗГОВА Ірина Іванівна,
викладач вищої категорії,
старший викладач, голова ЦК 
ДЯЧЕНКО Ірина Іванівна,
викладач вищої категорії,
старший викладач
БЕРЕЗА Олена Володимирівна
викладач ІІ категорії
     
     

 ДОВЖЕНКО Анатолій Миколайович,
викладач вищої категорії

 СЕВРУК Людмила  Анатоліївна,
викладач вищої категорії, старший викладач
 ДУБОВИК Олександр Олександрович,
спеціаліст
     
     
 БІЛОБЛОВСЬКИЙ Сергій Олександрович,
викладач вищої категорії, старший викладач
Скорик Юлія Вікторівна,
викладач другої категорії
 

 

організаційна робота викладачів

 • Комплексне планування роботи циклової комісії.
 • Розгляд   екзаменаційної  документації,  пакетів     семестрових контрольних робіт, питань до заліків.
 • Обговорення на засіданнях ЦК результатів успішності студентів, їх дисципліни та поведінки.
 • Проведення декад музичних дисциплін.
 • Розширення творчих зв’язків з вчителями музики міста, району.
 • Підтримування тісних зв’язків з батьками студентів, здійснення контролю за житлово-побутовими умовами проживання студентів.

навчальна робота циклової комісії

 • Організація і проведення лекційних, лабораторних, практичних та семінарських занять.
 • Здійснення цільового контролю та керівництва курсовими роботами студентів:
  • складання та затвердження графіків консультацій з написання курсових робіт;
  • складання та затвердження тематики курсових робіт;
  • публічний захист курсових робіт студентів.
 • Підготовка студентів до державних екзаменів.
 • Контроль за станом викладання дисциплін та якості знань студентів відповідно до вимог Галузевих стандартів вищої освіти України.
 • Систематичне знайомство студентів з новинками психолого-педагогічної та музичної літератури.
 • Проведення занять з музики та методики музичного виховання.
 • Ефективна організація консультацій для студентів з музики.
 • Проведення заліків, екзаменів з навчальних дисциплін.

 

 

позааудиторна робота викладачів

 • Індивідуальні консультації для студентів з метою поглиблення їх знань, підготовки до виховної безперервної, практики.
 • Організація самостійної та пошуково-дослідницької діяльності.
 • Участь викладачів та студентів відділень у проведенні різних виховних заходах коледжу.
 • Організація та проведення гурткової роботи.
 • Участь у конкурсі художньої самодіяльності м. Прилуки "Пісні над Удаєм".
 • Проведення декад музичних дисциплін.
Час генерації сторінки: 0.3923 сек.
Запити до бази: 31
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'uab8kn3dhcgjedpr6rb06sj6b3' AND ip = '3.84.186.122' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('3.84.186.122', 'uab8kn3dhcgjedpr6rb06sj6b3', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-muzyky-ta-metodyky-muzychnogo-vyhovanja.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '3.84.186.122' AND page = '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-muzyky-ta-metodyky-muzychnogo-vyhovanja.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('3.84.186.122', NOW(), '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-muzyky-ta-metodyky-muzychnogo-vyhovanja.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '60'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 27 AND NSRight >= 28 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-muzyky-ta-metodyky-muzychnogo-vyhovanja' AND con.pubdate <= '2019-01-17 08:53:09' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '80'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '25'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '80'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-muzyky-ta-metodyky-muzychnogo-vyhovanja' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=80 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='80' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='80'
			ORDER BY tag DESC

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '60' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC