// // //
//

ЦК викладачів природничих дисциплін

15 лютого 2012 - Іштукін В.В.

Методична проблема комісії

Формування загальноосвітньої та професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів  

Склад комісії

Прокопенко С.Г. – спеціаліст вищої категорії, викладач- методист, відмінник освіти України.

Верхогляд І.М. – кандидат біологічних наук, доцент, ст. наук. сп., спеціаліст вищої категорії.

Скиба Ю.В. – спеціаліст вищої категорії, викладач- методист, відмінник освіти України.

Цапенко К.М. – спеціаліст вищої категорії

Євсєєва О.В. –  кандидат педагогічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії.

 

Напрямки роботи комісії

 1. Науково-дослідницька робота викладачів та студентів.
 2. Навчально-методична робота.
 3. Позааудиторна робота.
 4. Організація співпраці з владними, бізнесовими та громадськими організаціями.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ

 1.  Публікація науково-методичних статей.
 2. Проведення досліджень видового складу історичного парку с. Івківці, Прилуцького дендропарку, заказнику “Густинський”, розробка екскурсійного маршруту "Садиба Костомарова".
 3. Участь у Всеукраїнському конкурсі “До чистих джерел”, Всеукраїнській екологічній лізі.
 4. Написання курсових та дипломних робіт, участь у студентських науково-практичних конференціях різного рівня.
 5. Моніторинг кліматичних особливостей Прилуцького району.

 

Навчально-методична робота

 1. Здійснення комплексу заходів, що сприяють формуванню екологічної культури майбутнього учителя-початківця.
 2. Створення комплексу навчально-методичного забезпечення викладання предметів та дисциплін.
 3. Розробка методичних рекомендацій для студентів.
 4. Проведення відкритих занять.
 5. Застосування у навчальному процесі сучасних педагогічних технологій навчання та інформаційно-комунікаційних технологій.
 6. Результативність роботи викладачів.
Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.3917 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'qiud62hcsso64rg0g0cs2me4n2' AND ip = '54.221.147.93' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('54.221.147.93', 'qiud62hcsso64rg0g0cs2me4n2', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-pryrodnychyh-dyscypl-n.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '54.221.147.93' AND page = '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-pryrodnychyh-dyscypl-n.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('54.221.147.93', NOW(), '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-pryrodnychyh-dyscypl-n.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '60'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 27 AND NSRight >= 28 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-pryrodnychyh-dyscypl-n' AND con.pubdate <= '2018-12-12 23:17:38' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '73'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '25'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '73'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-pryrodnychyh-dyscypl-n' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=73 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='73' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='73'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=73 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=73 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 73

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '60' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC