// // //
//

ЦК викладачів шкільної педагогіки та психології

15 лютого 2012 - Olga

  МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА

ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

 

    Підготовка вчителя-професіонала з високим рівнем інтелектуального розвитку, творчого, ініціативного, здатного до вирішення складних завдань, які ставить перед ним сучасне технізоване суспільство - завдання першочергової ваги всіх, хто причетний до справи навчання та виховання особистості майбутнього вчителя. Викладачі циклової комісії, глибоко усвідомлюючи важливість і необхідність вирішення даного завдання, спрямовують свою роботу на інтенсифікацію навчально-виховного процесу та активізацію самостійної роботи студентів.

      У складі комісії працюють високопрофесійні педагоги, творчі зусилля яких сприяють зростанню викладачів і студентів, поєднують відповідальність і доброзичливу вимогливість, взаємну повагу і толерантність. В сучасних умовах  навчальна і наукова діяльність викладачів циклової комісії  спрямована на викладання і наукові розробки педагогічних дисциплін, модернізацію змісту психолого-педагогічної освіти, підготовку висококваліфікованого вчителя-професіонала. 

Викладачі дбають про створення умов для:

 • справжнього інтелектуально-духовного плекання майбутніх педагогів;
 • формування свідомих громадян з державним мисленням;
 • розвитку здібностей, що поєднує самопізнання з пізнанням сутності людського буття;
 • творчої самореалізації особистості та педагогіки успіху. 

 

        Викладачі психолого-педагогічних дисциплін відкривають студентам світ науки і праці, любові і добра, допомагають їм пізнати себе і світ навколо себе, показують, як можна винайти формулу власної педагогічної майстерності, не забуваючи формули людяності, вчать жити, працювати й мислити нестандартно. Усіх викладачів комісії об'єднує спільна риса: вони не просто викладають, а через свій предмет формують вчителя нової формації.

 

Педагогічне кредо викладачів: МЕТИ ДОСЯГАЄ ТОЙ, ХТО ЇЇ ПРАГНЕ.

 

   СКЛАД КОМІСІЇ  

 

Голова циклової комісії:

Кочерга Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, нагороджена знаком "Василь Сухомлинський", лауреат премії імені Георгія Вороного.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького в 1984 році. Спеціальність: викладач-дослідник з педагогіки та психології.

Закінчила аспірантуру при кафедрі педагогіки та педагогічної майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Тема дисертаційного дослідження: Формування соціальної відповідальності студентів педагогічного коледжу.

Автор понад 100 наукових статей у фахових журналах та збірникаж наукових праць, що входять до видань, затверджених ВАК України, 6 навчально-методичних посібників; активний учасник регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій. 

Викладає педагогіку, психологію, корекційну педагогіку.

Керівник академічної групи студентів ІV курсу шкільного відділення.

Ходак Тетяна Володимирівна, викладач вищої категорії, викладач-методист.


Закінчила Чернігівський державний педагогічний інститут ім.Т.Г.Шевченка.

У коледжі працює з 1984 року. Викладає педагогіку, керує педагогічною практикою студентів.

Автор 15 наукових статей у фахових журналах, учасник регіональних, всеукраїнських науково-практичних конференцій, укладач 4 навчально-методичних посібників.

Викладає педагогіку, технології, методику викладання предмета "Я у світі". Керує педагогічною практикою студентів.

Нагороджена грамотою Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (2003 рік), грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 рік)

 Ткаченко Людмила Іванівнакандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії.

Закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя зі спеціальності "Соціальна педагогіка та психологія" (2006 р.).

Закінчила аспірантуру при кафедрі педагогіки та педагогічної майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, захистила кандидатську дисертацію з теми "Формування критичного мислення у майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки".


Викладає психологію, методику виховної роботи, керує педагогічною практикою студентів.

Керівник академічної групи студентів 3-го курсу.

Педагогічний стаж— 12 років.

Бере участь у регіональних, всеукраїнських конференціях, друкується у фахових журналах з проблем  професійної підготовки майбутнього вчителя.

Котеленець Віктор Миколайович, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Закінчив педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького зі спеціальності викладач-дослідник з педагогіки та психології (1986 р.).

Закінчив аспірантуру при кафедрі практичної психології інституту соціальних наук ім. Г. Алієва (2006 р.)

Педагогічний стаж — 33 роки.

Викладає педагогіку, психологію, основи педагогічного менеджменту.

Автор 16 наукових статей у фахових журналах та збірниках наукових праць.

Уклав посібники з вікової психології, психології спілкування.

Шкарупа Олександра Дмитрівна, викладач вищої категорії, старший викладач. Відмінник освіти України.

Випускниця Прилуцького педагогічного училища ім.І.Я.Франка.

Закінчила педагогічний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка. 

Викладає педагогіку, основи педагогічного менеджменту. Керує педагогічною практикою студентів.

Педагогічний стаж — 45 років.

Укладач 3 навчальних посібників.

Автор 5 наукових статей у фахових журналах.

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.3999 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'f39unvra159ip792au83bne9p1' AND ip = '3.84.186.122' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('3.84.186.122', 'f39unvra159ip792au83bne9p1', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-shk-lno-pedagog-ky-ta-psyholog.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '3.84.186.122' AND page = '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-shk-lno-pedagog-ky-ta-psyholog.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('3.84.186.122', NOW(), '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-shk-lno-pedagog-ky-ta-psyholog.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '60'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 27 AND NSRight >= 28 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-shk-lno-pedagog-ky-ta-psyholog' AND con.pubdate <= '2019-01-17 09:16:31' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '78'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '25'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '78'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-shk-lno-pedagog-ky-ta-psyholog' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=78 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='78' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='78'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=78 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=78 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 78

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '60' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC