// // //
//

ЦК викладачів соціально-економічних дисциплін

18 листопада 2015 - Іштукін В.В.

 Проблема, над якою працює циклова комісія:

«Реалізація компетентнісного підходу до підготовки фахівця в процесі вивчення соціально-економічних дисциплін»

Навчально-методична робота комісії – це постійне підвищення  викладачами  свого  науково-теоретичного рівня,  розробка  навчальних  програм,  проведення відкритих  лекційно-семінарських  занять,  створення комплексів  навчально-методичного  забезпечення  викладання предметів соціально-економічного циклу, написання методичних доповідей та розробок, вивчення позитивного досвіду колег та інше.

  З 2008 року працює викладачем циклової комісії соціально-економічних дисциплін, очолює  циклову комісію Алла Юріївна Шатковська  –  викладач  історії  України,  всесвітньої історії,  філософії  та соціології. 

Алла  Юріївна  має кваліфікацію викладача історії та права. Успішно закінчила навчання в  аспірантурі  Переяслав-Хмельницького  державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, у 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Сучасна українська та російська історіографія причин та наслідків голодомору в УСРР 1932 - 1933 років».
У  2014  році  стала  переможцем  у  конкурсі  на кращу методичну розробку «Педагогічна знахідка» з всесвітньої  історії,  у  2016  році зайняла друге місце  у  конкурсі на кращу методичну розробку «Педагогічна знахідка» з основ філософських знань серед  викладачів  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Чернігівської області. Алла Юріївна – здібний, енергійний, ціле спрямований,  висококомпетентний  фахівець. Досконало володіє  сучасними  ефективними  методами  навчання, характеризується високою моральністю, вимогливістю до себе та до інших. У взаєминах з колегами та студентами вона виявляє людяність і толерантність. Нагороджена Почесною грамотою обласної ради Чернігівської області.
Проблема, над якою працює: Забезпечення пріоритету духовного розвитку особистості студента, засвоєння моральних норм, загальнолюдських, національних і культурних цінностей на формування професійної компетентнісності.

З  1983  року  і  по  сьогодні  працює  викладачем соціально-економічних  дисциплін Ніна Іванівна Швед. Вчить  студентів  осмислювати  минуле  і  сучасне, аналізувати реалії життя.
Особливу  увагу  звертає Ніна Іванівна на організацію дослідницької  роботи  студентів, на формування вмінь творчо працювати. Саме під її  керівництвом  зібрали  студенти  багатий  матеріал  про історію  та  культуру  рідного краю.  Ніна Іванівна – високоосвічений,  працьовитий,  вихований, вимогливий викладач, який розуміє і виконує своє  покликання, – формування  особистості  майбутнього вчителя і вихователя. 
Під керівництвом  цієї  ерудованої,  гармонійної і  надзвичайно  відповідальної  жінки,  викладача професіонала  завершена  робота  по  відкриттю  музею історії коледжу.  Ніна  Іванівна  неодноразово  була  секретарем приймальної комісії. Порядність, комунікабельність,  справедливість,  добродушність  – всі  ці  риси  притаманні  Ніні  Іванівні.  Це  спеціаліст високого класу. 
За багаторічну, сумлінну і творчу працю викладачу  присвоєно  звання  «Відмінник  освіти  України» (2003 р.),  неодноразово  нагороджена  грамотами обласної ради і Міністерства освіти України. У 2014 році  стала  переможцем  у  конкурсі  на  кращу  методичну розробку «Педагогічна знахідка» з всесвітньої історії  серед  викладачів  ВНЗ  І-ІІ  рівнів  акредитації Чернігівської області.
Проблема, над якою працює: Запровадження інноваційних підходів, які передбачають переорієнтації на виховання компетентної особистості.

У 2012 році циклову комісію поповнив молодий, ерудований викладач  історії  України, всесвітньої  історії,  соціології  та  основ  правознавства Сергій  Геннадійович  Голубов  –  відповідальний, добросовісний,  ініціативний  та  креативний викладач. Глибоко знає свій предмет, цікаво, легко і доступно його викладає.
У  своїй  професійній  діяльності  застосовує сучасні інноваційні технології. Заняття Сергія Геннадійовича відзначаються високою активністю студентів, що свідчить про систему роботи викладача, про міцні знання, які здобувають студенти коледжу. Бере активну участь у громадському житті коледжу. Є керівником академічної групи відділення технологічної освіти.
У  2015  році  став  учасником  конкурсу  на  кращу  методичну  розробку  «Педагогічна  знахідка»  з соціології,  у  2017  році зайняв друге місце  у  конкурсі на кращу методичну розробку «Педагогічна знахідка» у номінації «Людина і світ» серед викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Чернігівської області. 
Проблема над якою працює: Інтеграція соціально-економічних дисциплін для забезпечення ефективного впливу соціально-економічних дисциплін на формування професійної компетентнісності
Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.4014 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = '1u95ri9hmm9j4a2bbb9mctn4s0' AND ip = '3.84.186.122' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('3.84.186.122', '1u95ri9hmm9j4a2bbb9mctn4s0', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-soc-alno-ekonom-chnyh-dyscypl-n.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '3.84.186.122' AND page = '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-soc-alno-ekonom-chnyh-dyscypl-n.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('3.84.186.122', NOW(), '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-soc-alno-ekonom-chnyh-dyscypl-n.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '60'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 27 AND NSRight >= 28 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-soc-alno-ekonom-chnyh-dyscypl-n' AND con.pubdate <= '2019-01-17 09:41:08' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '76'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '25'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '76'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-soc-alno-ekonom-chnyh-dyscypl-n' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=76 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='76' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='76'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=76 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=76 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 76

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '60' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC