// // //
//

ЦК викладачів видавничої справи та редагування

15 лютого 2012 - Іштукін В.В.
 
   Циклова комісія викладачів видавничої справи та редагування розпочала свою роботу у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі ім. І.Я.Франка в 2008 році.    

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА КОМІСІЇ 

  Культурно-освітнє середовище коледжу як фактор ефективної компетентності в процесі підготовки майбутнього редактора, коректора 
 
 НАПРЯМКИ НАВЧАЛЬНО–ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
 • Активна участь викладачів циклової комісії в науково-практичних конференціях та семінарах коледжу.
 • Участь викладачів у роботі всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях. 
 • Обговорення сучасної інформації про досягнення науки в галузі видавничої справи та редагування.
 • Організація співпраці викладачів ЦК, студентів   відділення видавничої справи та редагування з працівниками видавництв,  редакцій газет, телебачення та радіо.
 •  Організація позааудиторної діяльності студентів, організація екскурсій, зустрічей тощо. 
 
ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
 • Формувати теоретичні знання, інформаційну компетентність.
 • Навчати застосовувати теоретичні знання в різних видах діяльності.
 • Вчити креативності, творчому пошуку.
 • Сприяти розвитку розумових здібностей, здійснювати індивідуальний, диференційований підхід.
 • Сприяти накопиченню, систематизації знань, привчати до самостійної роботи з науковою та методичною літературою.
 • Підводити до розуміння глибоких взаємозв’язків дисципліни що вивчається, з іншими науками.
  До складу циклової комісії входять досвідчені викладачі: творчі працівники засобів масової інформації, журналісти, бібліографи, викладачі-методисти та викладачі вищої категорії. Викладачами циклової комісії написано і обговорено на засіданнях понад 20 методичних доповідей. Складені навчальні і робочі програми, підготовлено методичне забезпечення дисциплін.
 

Склад комісії

Зарєчнова Мирослава
Віталіївна

 Голова циклової комісії викладачів відділення видавничої справи та редагування.

Дисципліни: редагування наукової, науково-популярної та ужиткової літератури, редагування навчальної та довідкової літератури, історія видавничої справи, вступ до спеціальності.
Освіта: Київський національний університет культури і мистецтв
Спеціальність: Видавнича справа та редагування
Працює над проблемою «Структурна проблематика експериментальних та пробних навчальних видань у роботі редактора»
 

Шакура Юлія
Олександрівна


 
Дисципліни: основи редагування, основи коректури. 
 
Освіта: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 2008 р.;
 
З 2010 року аспірантка Київського національного  університету  імені Тараса Шевченка Інституту філології кафедри теорії літератури компаративістики та літературної творчості
 
Тема дисертації «Поліметодологічна літературознавча теорія Володимира Рєзанова».
 Категорія: спеціаліст вищої категорії
Працює над проблемою "Культурно-освітнє середовище коледжу та його роль у формуванні молодшого редактора, коректора"
Кандидат філологічних наук. Автор понад 20 наукових статей, що входять до видань, затверджених ВАК України.
 

Дорошенко Валерій
Володимирович

 
Дисципліни: основи журналістики, основи редакторської майстерності.
Освіта: Київський національний університет імені Т. Шевченка, Інститут журналістики, 2004 р.
 
Спеціальність: творчий працівник засобів масової інформації
 
Кваліфікація: журналіст
Член Національної спілки журналістів України з 2000 року.
Працює над проблемою «Журналіст як суб'єкт масово-інформаційної діяльності».

Фесенко Тетяна
Михайлівна

 

 Дисципліни: практична стилістика української мови, риторика; 

 Освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя, 1997 рік; аспірантка кафедри української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
  Спеціаліст вищої категорії.
  Тема дисертації "Взаємодія прийменників і сполучників у семантико-синтаксичній сфері речення"
  Автор 7  наукових статей, що входять до видань, затверджених ВАК України.
  Нагороди: Почесна грамота управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (2007р.).

 

Грона Наталія
Вікторівна

 Викладач вищої категорії, викладач-методист. 

Дисципліни: текстознавство, сучасна українська мова. 
Освіта: Ніжинський педагогічний інститут імені Миколи Гоголя. 
Аспірантура при Київському національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. 
Доктор педагогічних наук. Тема дисертації «Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь». 
Працює над проблемою «Мовно-мовленнєва компетентність як складник професійного становлення майбутнього фахівця». 
Є автором близько 100 наукових статей у фахових та міжнародних виданнях. Бере участь у регіональних, міжнародних науково-практичних конференціях. Керує творчою групою студентів, результатом роботи якої є участь її членів у науково-практичних конференціях, публікація студентських творчих доробків. 
Нагороди: нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Голубова Ірина
Олександрівна

Викладач Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім.І.Я.Франка.
 
Дисципліни: рекламознавство та підготовки рекламних видань, маркетингу у видавничій справі, основи менеджменту, технічне редагування та художнє оформлення, основи сучасної поліграфії, загальне книгознавства.
Освіта: Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Університет імені Адама Міцкевича у Познані, Відділення Журналістики та наук політичних.
Спеціальність: медіа-комунікації
Працює над проблемою «Формування інформаційної компетентності майбутнього молодшого редактора, коректора за допомогою використання комп’ютерних (інтерактивних) технологій».

 

Лозова Наталія
Григорівна

 
Дисципліни: основи теорії літератури, історія української літератури.
Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Чернігівський педінститут післядипломної педагогічної освіти, 2013 р.
Працює над проблемою «Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців шляхом впровадження сучасних освітніх технологій на заняттях української мови».

 
Час генерації сторінки: 0.5162 сек.
Запити до бази: 31
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'mdej9qs31l58mmcqgabjctaud0' AND ip = '3.84.186.122' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('3.84.186.122', 'mdej9qs31l58mmcqgabjctaud0', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-vydavnycho-spravy-ta-redaguvanja.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '3.84.186.122' AND page = '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-vydavnycho-spravy-ta-redaguvanja.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('3.84.186.122', NOW(), '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-vydavnycho-spravy-ta-redaguvanja.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '60'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 27 AND NSRight >= 28 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-vydavnycho-spravy-ta-redaguvanja' AND con.pubdate <= '2019-01-17 09:51:52' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '75'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '25'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '75'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-vydavnycho-spravy-ta-redaguvanja' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=75 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='75' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='75'
			ORDER BY tag DESC

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '60' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC