// // //
//

ЦК загальнотехнічних дисциплін, образотворчого мистецтва з методикою навчання, практичних робіт в навчальних майстернях

15 лютого 2012 - Іштукін В.В.

 Якщо бажаєш щастя людині – готуй її не для щастя, а для праці.

 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА КОМІСІЇ

Якісна технологічна освіта — головний чинник професіоналізації молодших спеціалістів 

СКЛАД КОМІСІЇ

ПОМІГУЄВ Олександр Юрійович,
викладач вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії
НЕЧАЙ Олександр Іванович,
викладач вищої категорії, викладач-методист
ЧЕРЕП Василь Григорович,

викладач вищої категорії, викладач-методист

ЧУМАК Юрій Павлович,
викладач вищої категорії
 
РАДЧЕНКО Олександр Анатолійович
викладач вищої категорії, кандидат педагогічних наук
ЦАПЕНКО Микола Миколайович,
викладач вищої категорії
БІЛЕНКО Ніна Іванівна,
викладач вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти України
ЮШКО Тетяна Миколаївна,
викладач вищої категорії
ЛОПАТНІКОВА Тамара Миколаївна,
викладач вищої категорії
ГЕРАСИМЧУК Владислав Миколайович,
викладач другої категорії
СИМОНЕНКО Максим Юрійович,
викладач другої категорії

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ

• Комплексне планування роботи циклової комісії.
• Розгляд пакетів семестрових контрольних робіт, питань до заліків.
• Обговорення на засіданнях циклової комісії результатів успішності студентів, їх дисципліни та поведінки.
• Проведення декад циклової комісії.
• Розширення творчих зв’язків з вчителями шкіл міста, району.
• Підтримування тісних зв’язків з батьками студентів, здійснення контролю за житлово-побутовими умовами проживання студентів.

МЕТОДИЧНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ

• Удосконалення науково-методичного комплексу забезпечення викладання предметів.
• Участь у підсумкових конференціях з різних видів педагогічної практики студентів.
• Індивідуальні консультації з дисциплін.
• Розробка та написання методичних рекомендацій до вивчення дисциплін.
• Підготовка методичних матеріалів для організації самостійної роботи студентів.
• Участь в організації та роботі творчих груп студентів.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

• Організація та проведення лекцій, лабораторних, практичних та семінарських занять.
• Здійснення цільового контролю за керівництвом курсовими роботами студентів:
    1. складання та затвердження графіків консультацій з написання курсових робіт;
    2. складання та затвердження тематики курсових робіт;
    3. захист курсових робіт.
• Контроль за станом викладання дисциплін.
• Підготовка студентів до державних екзаменів.
• Систематичне знайомство студентів з новинками психолого-педагогічної та спеціальної літератури.
• Ефективна організація консультацій для студентів з різних дисциплін.
• Проведення семестрових контрольних робіт, заліків з навчальних дисциплін.

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ

• Індивідуальні консультації для студентів з метою поглиблення їх знань, підготовки до переддипломної, позанавчальної практики.
• Організація самостійної та пошуково-дослідницької діяльності.
• Організація та проведення гурткової роботи.
• Проведення декад циклової комісії.

 

Рейтинг: +2 Голосів: 2 1900 переглядів
Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.3589 сек.
Запити до бази: 37
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = '801praie95dtdbgs69cg94gvi4' AND ip = '54.158.208.189' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('54.158.208.189', '801praie95dtdbgs69cg94gvi4', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-zagalnotehn-chnyh-ta-spec-alnyh-dyscypl-n.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '54.158.208.189' AND page = '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-zagalnotehn-chnyh-ta-spec-alnyh-dyscypl-n.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('54.158.208.189', NOW(), '/koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-zagalnotehn-chnyh-ta-spec-alnyh-dyscypl-n.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '60'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 27 AND NSRight >= 28 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-zagalnotehn-chnyh-ta-spec-alnyh-dyscypl-n' AND con.pubdate <= '2018-10-16 07:28:00' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '83'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '25'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '83'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/cikl/ck-vykladach-v-zagalnotehn-chnyh-ta-spec-alnyh-dyscypl-n' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=83 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='83' LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '83' AND target='content' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='83'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=83 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=83 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 83

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '60' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC