// // //
//

ЦК викладачів іноземних мов

16 лютого 2012 - Іштукін В.В.

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА КОМІСІЇ

Формування професійно-педагогічної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови

СКЛАД КОМІСІЇ

ПОМІГУЄВА Лариса Петрівна,
викладач вищої категорії, викладач-методист, голова ЦК,
аспірантка кафедри англійської філології Інституту іноземної філології
Київського національного педагогічного університету  ім. М.П. Драгоманова,
лауреат Премії імені Георгія Вороного
МАЗЕПА Ірина Петрівна,
викладач вищої категорії, викладач-методист
БОРОНІНА Валентина Михайлівна,

викладач вищої категорії, старший викладач, Відмінник освіти України

ПОПЕНКО Юлія Миколаївна,
викладач першої категорії

  Викладачі іноземних мов працюють злагоджено, завжди мають спільну думку. Їх креативний підхід до творчої діяльності реалізується у сучасних навчальних посібниках, одному з яких надано гриф Міністерства молоді та спорту, освіти і науки України, наукових статтях у фахових журналах, їх вже понад 20, майстер-класах, аудиторних заняттях з використанням сучасних технологій викладання.  Викладачами циклової комісії написано і обговорено на засіданнях понад 50 методичних доповідей. Складені навчальні і робочі програми, підготовлено методичне забезпечення занять, створено 2 кабінети англійської мови,  серед яких Ресурсний центр та кабінет іноземних мов.

  Члени циклової комісії підтримують постійні контакти з носіями мови. У коледжі побували  волонтери Корпусу Миру США. 
  Викладачі коледжу − члени циклової комісії іноземних мов -  прекрасно усвідомлюють значимість власної праці і завдань щодо успішної інтеграції нашої держави в Європу.
  Використання інноваційних педагогічних технологій навчання викладачами ЦК забезпечує ефективне вивчення англійської мови. Викладачі циклової комісії формують у студентів інформаційну компетентність, використовують новітні форми роботи зі студентами : аудіовізуальні засоби, дискусії, лекції, практичні роботи, спостереження у школі, науково-дослідну роботу, виконання проектів, проблемне навчання, мозковий штурм, рольову гру, написання творів, есе на різноманітну тематику, олімпіади та конкурси, творчі дискусії та диспути, творчі дипломні роботи та інші.
  Студенти постійно беруть участь в олімпіадах,  творчих конкурсах, де посідають призові місця, у позааудиторних заходах, зокрем,а викладачами проводяться відкриті заходи під час проведення декад „Звичаї та традиції святкувань у Великій Британії та США ”,  на яких студенти мають можливість отримати додаткову інформацію про країни, мову, яких вони вивчають, що сприяє розширенню їх кругозору, збагаченню інтелектуального та культурного розвитку.
  Практикується відкритий захист проектних робіт з методики навчання англійської мови в початковій школі, на якому студенти-бакалаври презентують свої практичні розробки з курсу методики.
  Для підвищення фахового рівня та майстерності викладачі іноземних мов беруть участь у методичних семінарах з питань впровадження нових форм і методів навчання та у науково-практичних конференціях, які проводяться у різних вищих навчальних закладах.
 
 

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.3989 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 't4iv1cctemu5fdouljtvsjkbh3' AND ip = '3.84.186.122' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('3.84.186.122', 't4iv1cctemu5fdouljtvsjkbh3', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/cikl/english.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '3.84.186.122' AND page = '/koledg/struktura/cikl/english.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('3.84.186.122', NOW(), '/koledg/struktura/cikl/english.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '60'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 27 AND NSRight >= 28 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/cikl/english' AND con.pubdate <= '2019-01-17 09:10:00' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '84'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '25'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '84'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/cikl/english' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=84 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='84' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='84'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=84 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=84 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 84

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '60' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '60' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC