// // //
//

Навчально-методичний кабінет

Науково-методична робота коледжу (39)

Геніальність - це один відсоток натхнення й дев'яносто
дев'ять відсотків... потіння.
Т. Едісон

  Сучасні умови розвитку суспільства, коли держава розвиває демократичні суспільні дії, духовний простір, інтегрує до європейської спільноти, зумовлюють модифікацію освітніх парадигм, появу нових методик, технологій, інструментарію навчально-виховного процесу, переорієнтацію підходів і пріоритетів методичної та психологічної готовності педагога до реалізації завдань освітянської галузі, до життя та діяльності у швидкозмінюваних умовах соціокультурного життя і професійної діяльності, формування життєво важливих компетенцій, розвитку інформаційних і соціальних навичок.

  Цим зумовлено виняткове значення системи науково-методичної роботи, головна мета якої — надання реальної дієвої допомоги педагогу в розвитку професійної майстерності та активізації творчого потенціалу.

Науково-методична робота у коледжі здійснюється відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про організацію навчального процесу у вищих закладах освіти, Положення про атестацію педагогічних працівників, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Статуту навчального закладу і передбачає такі напрямки роботи:

 • методичне забезпечення реалізації навчальних програм;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання;
 • забезпечення реалізації принципів гнучкості, наступності, прогностичності освіти;
 • удосконалення педагогічної, професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури; створення мотивації й умов для професійного навчання (зростання);
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників із сучасних проблем педагогіки, психології, управління педагогічними процесами;
 • організаційно-методична допомога викладачам у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадження результатів наукових досліджень, перспективного досвіду, педагогічних технологій.
Час генерації сторінки: 1.0008 сек.
Запити до бази: 33
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = '542tidv44cnlptlogk8q2cbqr0' AND ip = '54.145.124.143' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('54.145.124.143', '542tidv44cnlptlogk8q2cbqr0', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/nmk-new')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '54.145.124.143' AND page = '/koledg/struktura/nmk-new')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('54.145.124.143', NOW(), '/koledg/struktura/nmk-new', 'CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '47'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 17 AND NSRight >= 18 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT *
        FROM cms_category
        WHERE seolink = 'koledg/struktura/nmk-new'
        LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '24'

SELECT id, title, NSLevel, seolink, url
        FROM cms_category
        WHERE NSLeft <= 36 AND NSRight >= 53 AND parent_id > 0
        ORDER BY NSLeft

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '26'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '6'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '24'

SELECT cat.*
        FROM cms_category cat
        WHERE cat.parent_id = '24' AND cat.published = 1

SELECT con.id
             FROM cms_content con
						 INNER JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id AND (cat.NSLeft >= 39 AND cat.NSRight <= 52)
             WHERE con.published = 1 AND con.is_arhive = 0

SELECT con.id
             FROM cms_content con
						 INNER JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id AND (cat.NSLeft >= 37 AND cat.NSRight <= 38)
             WHERE con.published = 1 AND con.is_arhive = 0

SELECT * FROM cms_photo_albums WHERE id = '0' LIMIT 1

SELECT con.*, 
            con.pubdate as fpubdate,
            u.nickname as author,
            u.login as user_login
        FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
        WHERE con.category_id = '24' AND con.published = 1 AND con.is_arhive = 0 AND con.pubdate <= '2017-11-20 05:56:40'
           AND (con.is_end=0 OR (con.is_end=1 AND con.enddate >= '2017-11-20 05:56:40'))
        ORDER BY con.ordering ASC
        LIMIT 0, 15

SELECT 1

        FROM cms_content con

        WHERE con.is_arhive = 0
            AND (con.category_id = 24)
 AND (con.published = 1 AND con.pubdate <= '2017-11-20 05:56:40'
           AND (con.is_end=0 OR (con.is_end=1 AND con.enddate >= '2017-11-20 05:56:40')))

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '47' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 64 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC