// // //
//

2017-2018 н.р.

 Участь студентів коледжу у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних  конференціях

2017-2018н.р.

1. Миколаєнко Ю. Формування лексикологічних понять в учнів молодшого шкільного віку / Лінгводидактичні студыъ: збірник наукових праць / гол.ред. І.А.Кучеренко. - Умань: ФОП Жовтий, 2017. - с. 110-114 (науковий керівник Грона Н.В.).

2. Оніщенко М.І. Лінгвістичні казки у процесі вивчення частин мови учнями молодших класів / Лінгводидактичні студыъ: збірник наукових праць / гол.ред. І.А.Кучеренко. - Умань: ФОП Жовтий, 2017. - с. 114-117 (науковий керівник Грона Н.В.).

3. Сидор Т.В. Методика работы со словарными словами / Лінгводидактичні студыъ: збірник наукових праць / гол.ред. І.А.Кучеренко. - Умань: ФОП Жовтий, 2017. - с. 128-130 (науковий керівник Юрченко Н.М.).

4. Сергієнко А.С. Використання віршів та пісень для формування лексичних навичок на уроках англійської мови в початковій школі /”Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології”: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, Україна, 12-13 травня 2017 р.). - Харків: Східноукраїнська організація “Центр педагогічних досліджень”, 2017. - С.25-30 (науковий керівник Мазепа І.П.).

5. Валько В. Методика організації спостережень школярів за змінами в живій та неживій природі / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 6.- С.190-192 (науковий керівник Прокопенко С.Г.).

6. Коваленко Т. Дидактичні ігри як засіб активізації навчально-пізнавлаьної діяльності учнів на уроках природознавства /Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 6.- С.204-206 (науковий керівник Прокопенко С.Г.).

7. Черненко А. Природоохоронна діяльність на Прилуччині: заказники / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 6.- С.238-241 (науковий керівник Прокопенко С.Г.).

8. Гайдук А. Використання завдань з логічним навантаженням як засіб розвитку мислення учнів / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 6.- С.193-198 (науковий керівник Ярова Л.В.).

9. Каломбєт А. Діагностика особливостей пам’яті молодшого школяра як науково-практична проблема /  Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 6.- С.201-204 (науковий керівник Котеленець В.М.).

 

 

10. Ковган А. Застосування ІКТ на уроках англійської мови в початковій школі як засіб підвищення якості навчання молодших школярів /  Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 6.- С.206-209 (науковий керівник Мазепа І.П.).

11. Корявець Ю. Розвиток критичного мислення при розв’язуванні типових задач у 3-4 класах /  Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 6.- С.210-212 (науковий керівник Кумейко Г.М.).

12. Романченко С. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках математики /  Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 6.- С.235-238 (науковий керівник Кумейко Г.М.).

13. Линдіна А. К вопросу формирвоания языковой компетенции младших школьников на уроках русского языка /  Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 6.- С.213-216 (науковий керівник Юрченко Н.М.).

14. Нечита С. Урахування типу темпераменту особистості в організації навчальної діяльності молодших школярів /  Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 6.- С.221-226 (науковий керівник Ткаченко Л.І.).

15. Радіоненко Т. Водна стихія в поезії Євгена Маланюка /  Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 6.- С.231-234 (науковий керівник Лисенко О.В.).

16. Шевель О. Використання хмарних технологій на уроках інформатики /  Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 6.- С.241-245 (науковий керівник Кириченко О.М.).

17. Шевченко М. Соціально-функціональне призначення дитячих видань /  Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 6.- С.245-247 (науковий керівник Зарєчнова М.В.).

18. Гурик В.А. Зміст концепту “Дорога” у поемі Т.Г.Шевченка “Кавказ” / Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (28 березня 2017 р.). - Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2017. - С.72-74 (науковий керівник Грона Н.В.).

19. Кармазіна І.С. Вербалізація концепту “Життя” у новелі Володимира Винниченка “Момент” / Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (28 березня 2017 р.). - Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2017. - С.76-78 (науковий керівник Грона Н.В.).

 

 

20. Кучерявець М.Е. Репрезентація концепту “Дорота” у поетичному доробку Ліни Костенко / Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (28 березня 2017 р.). - Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2017. - С.82-84 (науковий керівник Грона Н.В.).

21. Гайдук А.С. Використання дидактичної гри на уроках англійської мови в початкових класах як методу навчання граматики /”Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці - прогрес майбутнього”: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2017р., м.Одеса). - Одеса ГО “Південна фундація педагогіки”, 2017. - С.103-107 (науковий керівник Мазепа І.П.).

22. Нечта С.О. Дидактична гра на уроках англійської мови як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови /”Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці - прогрес майбутнього”: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2017р., м.Одеса). - Одеса ГО “Південна фундація педагогіки”, 2017.    - С.109-116 (науковий керівник Мазепа І.П.).

23. Сергієнко А.С. Розвиток комунікативного підходу до вивчення англійської мови у системі нових підходів /”Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці - прогрес майбутнього”: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2017р., м.Одеса). - Одеса ГО “Південна фундація педагогіки”, 2017.   - С.116-120 (науковий керівник Мазепа І.П.).

24. Миколаєнко Ю.В. Засвоєння грамтаичних категорій прикметника (на матеріалі текстів В.О.Сухомлинського) “Філософія для дітей. В.О.Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Педагогічні читання: Зб. наук.-метод. праць /За заг. ред. О.В.Сухомлинської, О.Я.Савченко. - Житомир: ФО-П Левковець Н.М., - С.177-181 (науковий керівник Грона Н.В.).

25. Кучерявець М.Е. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ "ЖИТТЯ" У ПОЕТИЧНОМУ ДОРОБКУ ЛІНИ КОСТЕНКО/ПРОГРАМА ІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції "УКРАЇНСЬКА МОВА НА ПОРУБІЖЖІ ХХ–ХХІ СТОРІЧЧЯ: МОВОЗНАВЧИЙ ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ"(9 листопада 2017 року) До 85-річчя заснування Бердянського державного педагогічного університету, 2017 (науковий керівник Грона Н.В.).

26. Пилипченко Т.М. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В ЕПІСТОЛЯРНИХ ТЕКСТАХ О. ДОВЖЕНКА /ПРОГРАМА ІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції "УКРАЇНСЬКА МОВА НА ПОРУБІЖЖІ ХХ–ХХІ СТОРІЧЧЯ: МОВОЗНАВЧИЙ ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ"(9 листопада 2017 року) До 85-річчя заснування Бердянського державного педагогічного університету, 2017 (науковий керівник Грона Н.В.).

 

 

 

 

27. Попович А.Я. ПОЛІСЕМІЯ ТА ОМОНІМІЯ ПЕРИФРАЗ (НА ПРИКЛАДІ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ /ПРОГРАМА ІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції "УКРАЇНСЬКА МОВА НА ПОРУБІЖЖІ ХХ–ХХІ СТОРІЧЧЯ: МОВОЗНАВЧИЙ ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ"(9 листопада 2017 року) До 85-річчя заснування Бердянського державного педагогічного університету, 2017 (науковий керівник Грона Н.В..

28. Миколаєнко Ю.В. ЛЕКСИКОЛОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ ПРИКМЕТНИКА ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ /ПРОГРАМА ІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції "УКРАЇНСЬКА МОВА НА ПОРУБІЖЖІ ХХ–ХХІ СТОРІЧЧЯ: МОВОЗНАВЧИЙ ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ"(9 листопада 2017 року) До 85-річчя заснування Бердянського державного педагогічного університету, 2017 (науковий керівник Грона Н.В.).

29. Онищенко М.І. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ХОДІ РОБОТИ НАД ПЕРЕКАЗАМИ /ПРОГРАМА ІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції "УКРАЇНСЬКА МОВА НА ПОРУБІЖЖІ ХХ–ХХІ СТОРІЧЧЯ: МОВОЗНАВЧИЙ ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ"(9 листопада 2017 року) До 85-річчя заснування Бердянського державного педагогічного університету, 2017 (науковий керівник Грона Н.В.).

30. Гурик В.А. ЗАПОЗИЧЕННЯ НАУКОВИХ ТЕРМІНІВ З ЧУЖИХ МОВ /ПРОГРАМА ІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції "УКРАЇНСЬКА МОВА НА ПОРУБІЖЖІ ХХ–ХХІ СТОРІЧЧЯ: МОВОЗНАВЧИЙ ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ"(9 листопада 2017 року) До 85-річчя заснування Бердянського державного педагогічного університету, 2017 (науковий керівник Грона Н.В.).

31. Архипенко А.В. Українська національна ідея /”Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи”. Збірник тез всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки - 2017 в Україні (24 травня 2017 року, м.Київ) - С.161-264 (науковий керівник Євсєєва О.В.).

32. Гурик Віра. Проблема запозичення наукових термінів з чужих мов /Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти : Матеріали ІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції до 85-річчя заснування Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ, 9 листопада 2017 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ. - С. 13-15 (науковий керівник Грона Н.В.).

33. Кучерявець Марія Едуардівна (Прилуки) Репрезентація концепту "Життя" у поетичному доробку Ліни Костенко /Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти : Матеріали ІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції до 85-річчя заснування Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ, 9 листопада 2017 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ. - С. 27-29 (науковий керівник Грона Н.В.).

 

 

 

 

34. Пилипченко Тетяна. Особливості функціонування фразеологізмів в епістолярних текстах О. Довженка. /Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти : Матеріали ІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції до 85-річчя заснування Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ, 9 листопада 2017 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ. - С. 41-43 (науковий керівник Грона Н.В.).

35. Попович Ангеліна. Полісемія та омонімія перифраз (на прикладі публіцистичних текстів)/Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти : Матеріали ІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції до 85-річчя заснування Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ, 9 листопада 2017 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ. - С. 75-76 (науковий керівник Грона Н.В.).

36. Берець Я. Особливості використання дидактичної гри на різних етапах уроку в сучасній початковій школі / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.178-183 (науковий керівник Кочерга О.М.).

37. Ботанова Я. Шкільні страхи та шляхи їх подолання у дітей молодшого шкільного віку на початковому етапі навчання / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.184-190 (науковий керівник Кочерга О.М.).

38. Горбунова Л. Інтегрований підхід до навчання у початковій школі / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.196-199 (науковий керівник Кочерга О.М.).

39. Горяйнова О. Формування інтелектуальної готовності дітей шестирічного віку до навчання у школі / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.200-207 (науковий керівник Кочерга О.М.).

40. Кузнєцова В. Розвиток розумових здібностей у молодших школярів через використання загадки / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.217-221 (науковий керівник Кочерга О.М.).

41. Майстренко Ю. Формування самооцінки особистості як психолого-педагогічна проблема / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.225-228 (науковий керівник Кочерга О.М.).

 

 

 

42. Марченко А. К.Д.Ушинський про народність як важливий принцип навчання та виховання підростаючих поколінь / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.228-232(науковий керівник Кочерга О.М.).

43. Мигун М. Проблеми організації роботи з обдарованими учнями / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.232-240 (науковий керівник Кочерга О.М.).

44. Ушак Г. Взаємодія вихователя ДНЗ та вчителя початкової школи у формуванні психологічної готовності дитини до шкільного навчання / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.248-255 (науковий керівник Кочерга О.М.).

45. Бульба А. Психологічні особливості розвитку пам’яті в учнів молодшого шкільного віку / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.191-193 (науковий керівник Котеленець В.М.).

46. Гаценко Т. Шкільні страхи у дітей: причини і наслідки /Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.193-195 (науковий керівник Котеленець В.М.).

47. Ковтун К. Гра як засіб активізації діяльності молодших школярів / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.214-217 (науковий керівник Котеленець В.М.).

48. Лутаєнко Я. Значення дидактичних ігор у навчально-пізнавальній діяльності молодших школярів / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.222-224 (науковий керівник Котеленець В.М.).

49. Іроденко А. Самооцінка як найважливіший регулятор особистості / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.207-209 (науковий керівник Котеленець В.М.).

50. Кармазіна І. Особливості функціонування ініціальних абревіатур у періодиці / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.209-213 (науковий керівник Лозова Н.Г.).

51. Радіоненко Т. Вплив ІКТ на підвищення рівня засвоєння математичних знань студентів / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.240-243 (науковий керівник Бачевська І.В.).

 

 

52. Черненко А. Удай - річка нашого краю / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.255-258 (науковий керівник Скиба Ю.В.).

53. Шепель В. Математика як мова науки / Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – Випуск 7. – С.258-263 (науковий керівник Заріпов Р.Р.).

ІІ півріччя

54. Калініченко В.В. Проблема вивчення орфографічних правил учнями молодшого шкільного віку /“Наукова діяльність як шлях формування професійних комптеентностей майбутнього фахівця” Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7-8 грудня 2017 року, м.Суми). У 2-х частинах. - Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. - Ч.1. - С.156-157 (науковий керівник Грона Н.В.).

55. Кучерявець М.Є. Семіотика кольору утворення морського пейзажу (на прикладі текстів Джосефа Конрада) / “Джозеф Конрад: час, простір, память: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю з дня народження письменника (Бердичів, 28-29 вересня 2017 р.). - Житомир: Вид. О.О.Євенок, 2017. -   С.156-157 (науковий керівник Грона Н.В.).

56. Линдіна А.І. Вплив мультфільмів на особистість молодшого школяра /“Психологія та педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття”: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, Україна, 8-9 грудня 2017 р.). - Харків: Східноукраїнська організація “Центр педагогічних досліджень”, 2017. - С.131-134 (науковий керівник Ходак Т.В.).

57.  Шматко М.В. Сім’я і школа у спадщині В.О.Сухомлинського /“Психологія та педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття”: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, Україна, 8-9 грудня 2017 р.). - Харків: Східноукраїнська організація “Центр педагогічних досліджень”, 2017. - С.141-144 (науковий керівник Ходак Т.В.).

58. Линдіна А.І. Проблеми педагогічної майстерності в спадщині А.С.Макаренка / “Наукова дискусія: питання педагогіки та психології”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 1-2 грудня 2017 р.). - К.: ГО “Київська наукова організація педагогіки та психології”, 2017. - Ч.1. - С.12-15 (науковий керівник Ходак Т.В.).

59. Шматко М.В. Інтернет і соціалізація особистості молодшого школяра /“Наукова дискусія: питання педагогіки та психології”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 1-2 грудня 2017 р.). - К.: ГО “Київська наукова організація педагогіки та психології”, 2017. - Ч.1. - С.27-31 (науковий керівник Ходак Т.В.).

60. Берець Я. Життя, педагогічна і громадська діяльність Антона Семеновича Макаренка / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. – Випуск 1 (8). – С.7-12 (науковий керівник Кочерга О.М.).

 

 

61. Іващенко А. Проблеми виховання підростаючих поколінь у педагогічній системі А.С.Макаренка / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. – Випуск 1 (8). – С.12-15 (науковий керівник Кочерга О.М.).

62. Колеснікова А. Питання трудової підготовки особистості у педагогічній спадщині А.С.Макаренка / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. – Випуск 1 (8). – С.15-19 (науковий керівник Кочерга О.М.).

63. Кузнєцова В. Теорія колективу А.С.Макаренка та можливості реалізації її положень у сучасній школі / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. – Випуск 1 (8). – С. 24-30 (науковий керівник Кочерга О.М.).

64. Рубан Т. А.С.Макаренко про проблеми сімейного виховання / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. – Випуск 1 (8). – С.32-38 (науковий керівник Кочерга О.М.).

65. Ушак Г. А.С.Макаренко про роль батька у вихованні особистості дитини / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. – Випуск 1 (8). – С.42-44 (науковий керівник Кочерга О.М.).

66. Ботанова Я. Перевернене навчання як одна з ключових тенденцій освітніх технологій сучасності / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. – Випуск 1 (8). – С.188-194 (науковий керівник Кочерга О.М.).

67. Болотненко А. Особливості самооцінки учнів молодшого шкільного віку /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник  відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. – Випуск 1 (8). – С.195-198 (науковий керівник Кочерга О.М.).

68. Горяйнова О. Ігрові технології навчання: суть, значення, можливості застосування / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. – Випуск 1 (8). – С.198-203 (науковий керівник Кочерга О.М.).

69. Кузнєцова В. Навчання складати загадки як умова формування творчої особистості молодшого школяра  / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. – Випуск 1 (8). – С.203-205 (науковий керівник Кочерга О.М.).

70. Шиян Р. Вплив фізичного розвитку на успішність учнів початкової школи  / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. – Випуск 1 (8). – С.205-210 (науковий керівник Кочерга О.М.).

 

 

71. Сич Н. Новаторство А.С.Макаренка в педагогіці / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. – Випуск 1 (8). – С.38-41 (науковий керівник Котеленець В.М.).

72. Лутаєнко Я. Актуальність поглядів А.С. Макаренка  в системі сучасної освіти і виховання / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. – Випуск 1 (8). – С.31-32 (науковий керівник Котеленець В.М.).

73. Шиян Р. Проблема утилізації твердих відходів на Прилуччині /”Екологічна освіта школярів сьогодні - екологічна культура суспільства завтра”: матеріали регіональної студентської науково-практичної заочної конференції, - Лебедин, 2018. - С.33-40 (науковий керівник Прокопенко С.Г.).

74. Пилипченко Т.М. Роль і функції звертань у листах письменників (на прикладі епістолярію О.Довженка) / ”Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти”. програма Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (27 березня 2018 р., м.Чернігів) (науковий керівник Грона Н.В.).

75. Кучерявець М.Е. Фраземіка концепту життя на прикладі творчості Т.Г.Шевченка / ”Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти”. програма Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (27 березня 2018 р., м.Чернігів) (науковий керівник Грона Н.В.).

76. Тарасенко Ю.К. Аспекти підготовчої роботи на уроках літературного читання / ”Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти”. програма Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (27 березня 2018 р., м.Чернігів) (науковий керівник Грона Н.В.).

77. Родіоненко Т. Маслов Василь Іванович - активний учасник краєзнавчого руху 1920-х років / Програма наради обласного методичного об’єднання викладачів історії та суспільних дисциплін ВНЗ І-ІІ р.а. Чернігівської області  (20.04.2018 р., м.Чернігів) (науковий керівник Шатковська А.Ю.).

78. Левицька Н. Інтегрований компонент уроків позакласного читання/ “Дослідження та навчання мов і літератур у сучасному інформаційному суспільстві”. програма  студентської науково-практичної конференції (24 квітня 2018 р., м.Чернігів) (науковий керівник Грона Н.В.).

79. Алєксєєнко А. Формування лексичної компетентності учнів молодшого шкільного віку / “Дослідження та навчання мов і літератур у сучасному інформаційному суспільстві”. програма  студентської науково-практичної конференції (24 квітня 2018 р., м.Чернігів) (науковий керівник Грона Н.В.).

80. Попович А. Елементи синонімічного ряду (перифрази, евфемізми) у публіцистичних текстах / “Дослідження та навчання мов і літератур у сучасному інформаційному суспільстві”. програма  студентської науково-практичної конференції (24 квітня 2018 р., м.Чернігів) (науковий керівник Грона Н.В.).

81. Пилипченко Т. Етикетні одиниці на позначення прощання в епістолярній спадщині українських письменників ХІХ ст./ “Дослідження та навчання мов і літератур у сучасному інформаційному суспільстві”. програма  студентської науково-практичної конференції (24 квітня 2018 р., м.Чернігів) (науковий керівник Грона Н.В.).

82. Кучерявець М. Інтерпретаційне поле концепту «життя» у творах Т.Г. Шевченка / “Дослідження та навчання мов і літератур у сучасному інформаційному суспільстві”. програма  студентської науково-практичної конференції (24 квітня 2018 р., м.Чернігів) (науковий керівник Грона Н.В.).

83. Гурик В. Ілокутивний компонент фахового мовлення молодшого редактора коректора / “Дослідження та навчання мов і літератур у сучасному інформаційному суспільстві”. програма  студентської науково-практичної конференції (24 квітня 2018 р., м.Чернігів) (науковий керівник Грона Н.В.).

84. Попович А.Я. СПОСОБИ ЕВФЕМІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ПРЕСІ (НА ПРИКЛАДІ ГАЗЕТ ПРИЛУЧЧИНИ) / “Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти”. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців (27 березня 2018 р., м. Чернігів) (науковий керівник Грона Н.В.).

85. Пилипченко Т.М. РОЛЬ І ФУНКЦІЇ ЗВЕРТАНЬ У ЛИСТАХ ПИСЬМЕННИКІВ (НА ПРИКЛАДІ ЕПІСТОЛЯРІЮ О. ДОВЖЕНКА)/ “Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти”. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців (27 березня 2018 р., м. Чернігів) (науковий керівник Грона Н.В.).

86. Тарасенко Ю.К. АСПЕКТИ ПІДГОТОВЧОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ / “Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти”. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців (27 березня 2018 р., м. Чернігів) (науковий керівник Грона Н.В.).

87. Алєксєєнко А.Г. ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ/ “Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти”. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців (27 березня 2018 р., м. Чернігів) (науковий керівник Грона Н.В.).

88. Гурик В.А. КУЛЬТУРА ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШОГО РЕДАКТОРА, КОРЕКТОРА/ “Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти”. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців (27 березня 2018 р., м. Чернігів) (науковий керівник Грона Н.В.).

89. Кучерявець М.Є. ФРАЗЕМІКА КОНЦЕПТУ ЖИТТЯ НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА / “Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти”. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців (27 березня 2018 р., м. Чернігів) (науковий керівник Грона Н.В.).

90. Левицька Н.А. ІНТЕГРОВАНИЙ КОМПОНЕНТ УРОКІВ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ / “Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти”. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців (27 березня 2018 р., м. Чернігів) (науковий керівник Грона Н.В.).

91. Шиян Р., Горяйнова О. Проблема лихослів’я в контексті віри та розуму /“Педагогіка здоров’я”: збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / за загальною редакцією акад. І.Ф.Прокопенка. (м.Харків, 18-19 травня 2018 р.) : ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2018. - С.377-380 (науковий керівник Євсєєва О.В.).

92. Сухоцька А. Специфіка використання американського сленгу в сучасних газетних статтях/До 90-річчя від дня народження академіка Ф.С.Арвата. Програма всеукраїнської студентської наукової конференції “Арватівські читання - 2018” (м.Ніжин, 23 травня 2018 року). (науковий керівник Шакура Ю.О.).

93. Носенко І. Стилістичні особливості оформлення текстів довідкових видань /До 90-річчя від дня народження академіка Ф.С.Арвата. Програма всеукраїнської студентської наукової конференції “Арватівські читання - 2018” (м.Ніжин, 23 травня 2018 року). (науковий керівник Шакура Ю.О.).

94. Карамзіна І. Особливості функціонування частковоскорочених абревіатур у періодиці /До 90-річчя від дня народження академіка Ф.С.Арвата. Програма всеукраїнської студентської наукової конференції “Арватівські читання - 2018” (м.Ніжин, 23 травня 2018 року). (науковий керівник Лозова Н.Г.).

95. Архипенко А. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у ході вивчення предмету “Я у світі” /”Науковий простір студента: пошуки і знахідки”/ Упорядн. Коханко О.Г.//За заг. ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С.9-11 (науковий керівник Євсєєва О.В.).

96. Гришко К. проблема формування сімейних цінностей у дітей молодшого шкільного віку /”Науковий простір студента: пошуки і знахідки”/ Упорядн. Коханко О.Г.//За заг. ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С.100-103 (науковий керівник Євсєєва О.В.).

97. Берець Я. Вправи для формування англомовної граматичної компетенції учнів у початковій школі /”Науковий простір студента: пошуки і знахідки”/ Упорядн. Коханко О.Г.//За заг. ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С.11-14 (науковий керівник Бороніна В.М.).

98. Ботанова Я. Методика формування іншомовної компетентності у техніці письма на початковому етапі навчання англійської мови /”Науковий простір студента: пошуки і знахідки”/ Упорядн. Коханко О.Г.//За заг. ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С.22-25 (науковий керівник Бороніна В.М.).

99. Гончаренко К. Ігрова діяльність як засіб формування англомовної діалогічної компетентності у дітей молодшого шкільного віку /”Науковий простір студента: пошуки і знахідки”/ Упорядн. Коханко О.Г.//За заг. ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С.27-31 (науковий керівник Бороніна В.М.).

100. Горяйнова О. Методи формування іншомовної компетентності монологічного мовлення молодших школярів у сучасній українській школі /”Науковий простір студента: пошуки і знахідки”/ Упорядн. Коханко О.Г.//За заг. ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С.31-32 (науковий керівник Бороніна В.М.).

101. Шиян Р. Формування іншомовної компетентності сприймання іншомовного мовлення на слух/”Науковий простір студента: пошуки і знахідки”/ Упорядн. Коханко О.Г.//За заг. ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С.75-77 (науковий керівник Бороніна В.М.).

102. Болотненко А. Використання графічних організаторів як засобу візуалізації навчального процесу в сучасній українській школі /”Науковий простір студента: пошуки і знахідки”/ Упорядн. Коханко О.Г.//За заг. ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С.17-20 (науковий керівник Кочерга О.М.).

103. Кузнєцова В. Формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів засобами козацької педагогіки /”Науковий простір студента: пошуки і знахідки”/ Упорядн. Коханко О.Г.//За заг. ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С.38-42 (науковий керівник Кочерга О.М.).

104. Ушак Г. Сучасні підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи /”Науковий простір студента: пошуки і знахідки”/ Упорядн. Коханко О.Г.//За заг. ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С.65-68 (науковий керівник Кочерга О.М.).

105. Ювченко К. Формувальне оцінювання знань учнів у початковій школі /”Науковий простір студента: пошуки і знахідки”/ Упорядн. Коханко О.Г.//За заг. ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С.77-81 (науковий керівник Кочерга О.М.).

106. Ботанова Я. Розвиток критичного мислення учнів початкових класів через систему багаторівневих запитань /”Науковий простір студента: пошуки і знахідки”/ Упорядн. Коханко О.Г.//За заг. ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С.89-93 (науковий керівник Кочерга О.М.).

107. Горбунова Л. Психолого-педагогічні основи формування психічного здоров’я молодшого школяра /”Науковий простір студента: пошуки і знахідки”/ Упорядн. Коханко О.Г.//За заг. ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С.97-100 (науковий керівник Кочерга О.М.).

108. Галицька І. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках природознавства /”Науковий простір студента: пошуки і знахідки”/ Упорядн. Коханко О.Г.//За заг. ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С.25-27 (науковий керівник Верхогляд І.М.).

109. Мазка Т. Розв’язування геометричних задач на уроках математики як засіб розвитку творчого мислення учнів початкових класів/”Науковий простір студента: пошуки і знахідки”/ Упорядн. Коханко О.Г.//За заг. ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С.42-46 (науковий керівник Ярова Л.В.).

110. Марченко А. Методика формування знань про соціальне здоров’я на уроках “Основи здоров’я” у початковій школі /”Науковий простір студента: пошуки і знахідки”/ Упорядн. Коханко О.Г.//За заг. ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С.46-48 (науковий керівник Прокопенко С.Г.).

111. Пічкуренко Н. Спортивно-ігрова форма організації занять з фізичної підготовки /”Науковий простір студента: пошуки і знахідки”/ Упорядн. Коханко О.Г.//За заг. ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2018. - С.56-58 (науковий керівник Романовська Т.І.).

Рейтинг: 0 Голосів: 0 118 переглядів
Час генерації сторінки: 0.8776 сек.
Запити до бази: 39
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'b7cvrotcm0eb5dlfbeo0kca1a6' AND ip = '54.227.76.35' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('54.227.76.35', 'b7cvrotcm0eb5dlfbeo0kca1a6', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-student-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-ta-m-zhnarodnyh-naukovo-praktychnyh-konferenc-jah/2017-2018-n-r.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '54.227.76.35' AND page = '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-student-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-ta-m-zhnarodnyh-naukovo-praktychnyh-konferenc-jah/2017-2018-n-r.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('54.227.76.35', NOW(), '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-student-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-ta-m-zhnarodnyh-naukovo-praktychnyh-konferenc-jah/2017-2018-n-r.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '47'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 17 AND NSRight >= 18 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-student-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-ta-m-zhnarodnyh-naukovo-praktychnyh-konferenc-jah/2017-2018-n-r' AND con.pubdate <= '2019-05-20 13:43:51' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '1187'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '22'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '1187'

SELECT id, title, NSLevel, seolink, url
        FROM cms_category
        WHERE NSLeft <= 48 AND NSRight >= 49 AND parent_id > 0
        ORDER BY NSLeft

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '26'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '6'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '24'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '16'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '22'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-student-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-ta-m-zhnarodnyh-naukovo-praktychnyh-konferenc-jah/2017-2018-n-r' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=1187 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='1187' LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '1187' AND target='content' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '1187' AND target='content' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='1187'
			ORDER BY tag DESC

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '47' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC