// // //
//

2018-2019 н.р.

 1. Шиян Р. Стихійні сміттєзвалища Прилук / загальноміський екологічний тренінг “Zero Waste - Прилуки” (14.09.2018 р., м.Прилуки (науковий керівник Прокопенко С.Г.).

2. Алєксєєнко А. Сортування та утилізація сміття / загальноміський екологічний тренінг “Zero Waste - Прилуки” (14.09.2018 р., м.Прилуки (науковий керівник Скиба Ю.В.).

3. Денисенко А., Ярослава Мізюк / загальноміський екологічний тренінг “Zero Waste - Прилуки” (14.09.2018 р., м.Прилуки (науковий керівник Скиба Ю.В.).

4. Квач А.І. Дитяче експериментування як засіб пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку / “Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого - погляд у майбутнє”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 5-6 жовтня 2018 року). - К.: ГО “Київська наукова організація педагогіки та психології”, 2018. - С.105-107 (науковий керівник Дєда В.М.). 

5. Клименко О.С. Формування уявлень у дітей старшого дошкільного віку про цілісну картину світу та природу космосу засобом колективного проектування /“Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого - погляд у майбутнє”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 5-6 жовтня 2018 року). - К.: ГО “Київська наукова організація педагогіки та психології”, 2018.  - С.108-111 (науковий керівник Дєда В.М.).

6. Змєєва А.К. РОБОЧИЙ ЗОШИТ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ / Програма VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених "Мова і соціум: етнокультурний аспект",  18–19 жовтня 2018 року, м.Бердянськ (науковий керівник Грона Н.В.).

7. Мізюк Я.Ю. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ / Програма VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених "Мова і соціум: етнокультурний аспект",  18–19 жовтня 2018 року, м.Бердянськ (науковий керівник Грона Н.В.).

8. Родіоненко Т.Г. Як зменшити кількість відходів об'єднаним територіальним громадам /”Формування програм щодо поводження з відходами для об'єднаних територіальних громад: проблемні питання та кращі практики”: збірка матеріалів Національного форуму “Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології” (Київ, 22-23 листопада 2018 р.). - К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2018. - С.29-31 (науковий керівник Скиба Ю.В.).

9.  Шиян Р.С. Проблема сміттєзвалищ у м.Прилуки /”Формування програм щодо поводження з відходами для об'єднаних територіальних громад: проблемні питання та кращі практики”: збірка матеріалів Національного форуму “Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології” (Київ, 22-23 листопада 2018 р.). - К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2018. - С.145147 (науковий керівник Скиба Ю.В.).

 

 

10.  Змєєва А. К. РОБОЧИЙ ЗОШИТ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ / Мова і соціум: етнокультурний аспект : Матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2018. - С.43-46 (науковий керівник Грона Н.В.).

11. Мізюк Я.Ю. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ / Мова і соціум: етнокультурний аспект : Матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2018. - С.62-65 (науковий керівник Грона Н.В.).

12. Чеверда А. Я. ЛЕПБУК ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ МОРФЕМНОЇ БУДОВИ СЛОВА / Мова і соціум: етнокультурний аспект : Матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2018. - С.105-108 (науковий керівник Грона Н.В.).

13. Денисенко Н. Життєвий шлях Василя Сухомлинського /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.8-10 (науковий керівник Шатковська А.Ю.)

14. Грицик Т. Трудове виховання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С. 28-32 (науковий керівник Радченко О.А.).

15. Горбунова Л. Розумова виховання дітей молодшого шкільного віку як основа розвитку особистості у педагогічних творах В.О.Сухомлинського /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.24-28 (науковий керівник Кочерга О.М.).

16. Дирда Л. Проблема виховання дбайливого ставлення до здоров'я школярів і педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.38-41(науковий керівник Кочерга О.М.).

17. Калініченко В. В.О.Сухомлинський про формування інтересу до навчання у дітей молодшого шкільного віку /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.55-57 (науковий керівник Кочерга О.М.).

18. Кузнєцова В.  В.О.Сухомлинський про використання казки у розумовому вихованні молодшого школяра  / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.78-82 (науковий керівник Кочерга О.М.).

 

 

 

19. Морейко О. Здоров'язбережувальний аспект педагогіки В.О.Сухомлинського в контексті формування творчої особистості / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.95-97(науковий керівник Кочерга О.М.)

20. Харченко К. Розвиток культури спілкування молодших школярів у педагогічній системі В.О.Сухомлинського /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.130-135 (науковий керівник Кочерга О.М.).  

21. Ботанова Я. Визначення поняття “критичне мислення” в психолого-педагогічній науці /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.223-225 (науковий керівник Кочерга О.М.).  

22. Труш Я. Розвиток мислення молодших школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.122-125 (науковий керівник Ткаченко Л.І.).

23. Черненко А. К проблеме использования идей Василия Сухомлинского на уроках русского языка в начальной школе /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.148-152 (науковий керівник Юрченко Н.М.)

24. Шадура Ю. Зміцнення здоров'я як складова гармонійного розвитку особистості в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.153-155 (науковий керівник Пастушенко Н.Б.).

25. Андрєєва Д. Проблеми естетичного виховання підростаючих поколінь у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського /Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.11-13 (науковий керівник Пастушенко Н.Б.).

26. Шкарупа Ю. Готовність дітей до школи в контексті в педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.155-158 (науковий керівник Пастушенко Н.Б.).

27.  Марченко А. Методика формування знань про соціальне здоров'я на уроках “Основи здоров'я” у початковій школі / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.225-228 (науковий керівник Євсєєва О.В.)

28. Радіоненко Т. Модель уроку фізичної культури для Нової Української школи з теми “Школа постави” / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.228-234 (науковий керівник Романовська Т.І.).

29. Харченко К. Модель уроку фізичної культури для Нової української школи з теми “Школа м'яча”/ Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.234-240 (науковий керівник Романовська Т.І.).

30. Черненко А. Модель уроку фізичної культури для Нової української школи з теми “Школа активного відпочинку”/ Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.240-245 (науковий керівник Романовська Т.І.).

31. Ювченко К. Формування читацьких інтересів учнів молодшого шкільного віку/ Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2018. - Випуск 2 (9). - С.245-248 (науковий керівник Люлька Л.С.).

32. Шматко М. Формування культури поведінки молодшого школяра на уроках предмету “Я у світі”/ Збірник тез наукових робіт “Наукова дискусія: Питання педагогіки та психології”. - Частина 1,  (30 листопада - 1 грудня 2018 р., м.Київ) - К.: ГО “Київська наукова організація педагогіки та психології”, 2018.  - С.55-58 (науковий керівник Ходак Т.В.).

33. Шматко М. Здоров'язберігаючі погляди в спадщині В.О.Сухомлинського / Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми психології та педагогіки”, (м.Харкув, Україна, 9-10 листопада 2018 р.) - Харків: Східноукраїнська організація “Центр педагогічних досліджень”, 2018.  - С.124-127 (науковий керівник Ходак Т.В.).

34. Труш Я. Інтегровані уроки української мови в ході вивчення орфорграфії в початковій школі/ “Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2018 р., м.Суми; у 2-х частинах. - Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. - Ч.1.  - С.29-31 (науковий керівник Грона Н.В.).

35. Тарасенко Ю. Лепбук як інноваційна форма роботи під час вивчення частин мови в початковій школі/ “Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2018 р., м.Суми; у 2-х частинах. - Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. - Ч.1.  - С.114-115 (науковий керівник Грона Н.В.).

36. Черненко А. К вопросу формирвоания коммуникативной компетенции младших школьников / “Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2018 р., м.Суми; у 2-х частинах. - Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. - Ч.1.  - С.60-62 (науковий керівник Юрченко Н.М.).

37. Федірко С. Водно-болотні ресурси Чернігівської області;  Грига Н., Шматко М. Зупинимо втрату водно-болотних угідь; Денисенко А., Мізюк Я. Болота допомагають нам / Міжвузівська студентська конференція приурочена Всесвітньому дню водно-болотних угідь “Водно-болотні угіддя та зміни клімату”, 2 лютого 2019 р. м.Прилуки (науковий керівник Скиба Ю.В.)

38. Купрій М. Вплив водно-болотних угідь на клімат; Горєлік П. Аналіз видового складу заказника “Монастирське болото” / Міжвузівська студентська конференція приурочена Всесвітньому дню водно-болотних угідь “Водно-болотні угіддя та зміни клімату”, 2 лютого 2019 р. м.Прилуки (науковий керівник Прокопенко С.Г.).

39. Змєєва А. Стильові домінанти письменників української діаспори / Міжрегіональна науково-практична конференція “Мова - основа нації, народу”, м.Чернігів, 21 лютого 2019 р. (науковий керівник Грона Н.В.).

40. Щербина А. Збереження елементів ідентичності національних меншин у засобах масової інформації / Міжрегіональна науково-практична конференція “Мова - основа нації, народу”, м.Чернігів, 21 лютого 2019 р. (науковий керівник Грона Н.В.).

41. Алексєєнко А. Інтегрований підхід: сутність та можливості впровадження в ході вивчення орфографії молодщими школярами / Міжрегіональна науково-практична конференція “Мова - основа нації, народу”, м.Чернігів, 21 лютого 2019 р. (науковий керівник Грона Н.В.).

42. Радіоненко Т. Сторітелінг як дискурсивний засіб текстотворчої діяльності / Міжрегіональна науково-практична конференція “Мова - основа нації, народу”, м.Чернігів, 21 лютого 2019 р. (науковий керівник Грона Н.В.).

43. Мізюк Я. Есе: специфіка жанру та особливості створення учнями молодшого шкільного віку / Міжрегіональна науково-практична конференція “Мова - основа нації, народу”, м.Чернігів, 21 лютого 2019 р. (науковий керівник Грона Н.В.).

44. Труш Я. Формування лінгвоукраїнознавчої компетентності учнів молодшого шкільного віку під час вивчення розділу “Текст” / Міжрегіональна науково-практична конференція “Мова - основа нації, народу”, м.Чернігів, 21 лютого 2019 р. (науковий керівник Грона Н.В.).

45.  Бульба В. Аналіз педагогічної діяльності Х.Д.Алчевської / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.203-205 (науковий керівник Кочерга О.М.).

46. Горєлік П. Проблеми виховання особистості в працях філософів стародавнього світу / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.205-209 (науковий керівник Кочерга О.М.).

47. Дегтяр О. Софія Русова - видатний український педагог / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.209-212 (науковий керівник Кочерга О.М.).

48. Осаулко В. Вклад В.О.Сухомлинського у розвиток проблем педагогічної науки  / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.225-227 (науковий керівник Кочерга О.М.).

49. Шматко М. “Осінь щедра, осінь золота” (конспект виховного заходу для 3 класу)  / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.237-241 (науковий керівник Ходак Т.В.).

50. Шеруділо Ю. Зміцнення здоров'я як складова гармонійного розвитку особистості у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.234-237 (науковий керівник Пастушенко Н.Б.).

 

51. Кравченко В. Особливості створення та редагування дитячих видань / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.212-214 (науковий керівник Шакура Ю.О.).

52. Мінчук А. Путівник прилучанина крізь історичну призму / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.221-224 (науковий керівник Шакура Ю.О.).

53. Радаєва О. Студентські газети в україні як вид альтернативних ЗМІ / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.227-229 (науковий керівник Шакура Ю.О.).

54. Чабан А. Використання прислів'їв у публіцистичних текстах на прикладі газети “Сільські вісті” / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.232-234 (науковий керівник Шакура Ю.О.).

55. Розикулова А. Термінологічна лексика в системі професійного мовлення / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.229-231 (науковий керівник Зарєчнова М.В.).

56. Мариненко Д. Танцювальна терапія і сьогодення / Теорія і практика професійної підготовки сучасного фахівця: науково-методичний збірник / відпов. ред. і упор. О.М.Кочерга. - Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019. - Випуск 3 (10). - С.214-221 (науковий керівник Євсєєва О.В.).

57. Алєксєєнко А.Г. Інтегрований підхід: сутність та можливості впровадження в ході вивчення орфографії молодшими школярами / “Мова - основа нації, народу”: Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів (м.Чернігів, 21 лютого 2019 р.). Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019.  С.90-92 (науковий керівник Грона Н.В.).

58. Труш  Я.В. Формування лінгвоукраїнознавчої компетентності учнів молодшого шкільного віку під час вивчення розділу “Текст” / “Мова - основа нації, народу”: Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів (м.Чернігів, 21 лютого 2019 р.). Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019.  С.125-127 (науковий керівник Грона Н.В.).

59. Мізюк Я.Ю. Есе: специфіка жанру та особливості створення учнями молодшого шкільного віку  / “Мова - основа нації, народу”: Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів (м.Чернігів, 21 лютого 2019 р.). Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019  (науковий керівник Грона Н.В.).

60. Радіоненко Т.Г. Сторітелінг як дискурсивний засіб текстотворчої діяльності / “Мова - основа нації, народу”: Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів (м.Чернігів, 21 лютого 2019 р.). Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019 (науковий керівник Грона Н.В.).

 

 

 

61. Дирда А.М. Аналіз поняття “Дбайливе ставлення до здоров'я” у психолого-педагогічній літературі / “Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології” у ХХІ ст.”: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 25-26 січня 2019 року). - Львів: ГО “Львівська педагогічна спільнота”, 2019. - Ч.1. - С.43-46 (науковий керівник Кочерга О.М.)

62.  Шиян Р. “Кольоровий тиждень” у початковій школі /Програма Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Глухів, 17 квітня 2019 року) “Нова українська школа очима студентів”  (науковий керівник Кочерга О.М.).

63. Бойко Я.В. Система позакласної роботи з виховання дбайливого ставлення до природи в учнів початкової школи /Програма Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Глухів, 17 квітня 2019 року) “Нова українська школа очима студентів”  (науковий керівник Кочерга О.М.).

64. Бойко Я.В. Система позакласної роботи з виховання дбайливого ставлення до природи в учнів початкової школи /Програма Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Глухів, 17 квітня 2019 року) “Нова українська школа очима студентів”  (науковий керівник Кочерга О.М.)

65. Буймистер Я.Р. Народознавчі основи педагогіки В.О.Сухомлинського /Програма Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Глухів, 17 квітня 2019 року) “Нова українська школа очима студентів”  (науковий керівник Кочерга О.М.)

66. Грицаненко Д.С. Виховання культури поведінки учнів молодшого шкільного віку засобами народної педагогіки  /Програма Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Глухів, 17 квітня 2019 року) “Нова українська школа очима студентів”  (науковий керівник Кочерга О.М.).

67. Дирда А.М. Формування відповідального ставлення до здоров'я в учнів молодшого шкільного віку Виховання культури поведінки учнів молодшого шкільного віку засобами народної педагогіки  /Програма Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Глухів, 17 квітня 2019 року) “Нова українська школа очима студентів”  (науковий керівник Кочерга О.М.).

68. Литвин Н.О. Психолого-педагогічні основи роботи з гіперактивними учнями на уроках у початковій школі /Програма Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Глухів, 17 квітня 2019 року) “Нова українська школа очима студентів”  (науковий керівник Кочерга О.М.).

69.  Болотненко А.В. Використання графічних редакторів на уроках у початковій школі /Програма Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Глухів, 17 квітня 2019 року) “Нова українська школа очима студентів”  (науковий керівник Кочерга О.М.).

70. Ботанова Я.В. Інтерактивні вправи як засіб формування критичного мислення учнів молодшого шкільного віку  /Програма Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Глухів, 17 квітня 2019 року) “Нова українська школа очима студентів”  (науковий керівник Кочерга О.М.).

71. Горбунова Л.І. Дидактична гра як метод навчання на уроках у початковій школі /Програма Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Глухів, 17 квітня 2019 року) “Нова українська школа очима студентів”  (науковий керівник Кочерга О.М.).

72. Каленіченко В.В. Педагогічні умови використання дидактичної гри на уроках у початковій школі /Програма Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Глухів, 17 квітня 2019 року) “Нова українська школа очима студентів”  (науковий керівник Кочерга О.М.).

73. Кривенко А.А. Сучасні підходи до формування критичного мислення учнів Нової української школи  /Програма Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Глухів, 17 квітня 2019 року) “Нова українська школа очима студентів”  (науковий керівник Кочерга О.М.).

74. Ушак Г.А. Використання мультимедійної презентації на уроках у початковій школі /Програма Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Глухів, 17 квітня 2019 року) “Нова українська школа очима студентів”  (науковий керівник Кочерга О.М.)

75.  Іващенко А.О. Використання інформаційних технологій на уроках у сучасній початковій школі /Програма Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Глухів, 17 квітня 2019 року) “Нова українська школа очима студентів”  (науковий керівник Іштукін В.В.)

76. Колеснікова А.В.  Використання мобільних додатків на уроках у сучасній початковій школі /Програма Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Глухів, 17 квітня 2019 року) “Нова українська школа очима студентів”  (науковий керівник Іштукін В.В.)

77. Горяйнова О. Формування текстотворчих умінь учнів молодшого шкільного віку (на прикладі есе) “Кольоровий тиждень” у початковій школі /Програма Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Глухів, 17 квітня 2019 року) “Нова українська школа очима студентів”  (науковий керівник Грона Н.В.).

78. Шматко М.В. Патріотичне виховання особистості в історії вітчизняної педагогічної думки / “Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень”: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 31 травня - 1 червня 2019 року). - К.: ГО “Київська наукова організація педагогіки та психології”, 2019. - С.21-25. (науковий керівник Ходак Т.В.)

 

 

Рейтинг: 0 Голосів: 0 283 перегляди
Час генерації сторінки: 1.3767 сек.
Запити до бази: 39
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'sk19h8icrfegj929lr6iog6q24' AND ip = '3.228.220.31' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('3.228.220.31', 'sk19h8icrfegj929lr6iog6q24', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-student-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-ta-m-zhnarodnyh-naukovo-praktychnyh-konferenc-jah/2018-2019-n-r.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '3.228.220.31' AND page = '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-student-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-ta-m-zhnarodnyh-naukovo-praktychnyh-konferenc-jah/2018-2019-n-r.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('3.228.220.31', NOW(), '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-student-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-ta-m-zhnarodnyh-naukovo-praktychnyh-konferenc-jah/2018-2019-n-r.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '47'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 17 AND NSRight >= 18 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-student-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-ta-m-zhnarodnyh-naukovo-praktychnyh-konferenc-jah/2018-2019-n-r' AND con.pubdate <= '2020-08-14 16:39:16' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '1243'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '22'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '1243'

SELECT id, title, NSLevel, seolink, url
        FROM cms_category
        WHERE NSLeft <= 48 AND NSRight >= 49 AND parent_id > 0
        ORDER BY NSLeft

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '26'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '6'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '24'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '16'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '22'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-student-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-ta-m-zhnarodnyh-naukovo-praktychnyh-konferenc-jah/2018-2019-n-r' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=1243 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='1243' LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '1243' AND target='content' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '1243' AND target='content' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='1243'
			ORDER BY tag DESC

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '47' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC