// // //
//

2018-2019 н.р.

 1. Пастушенко Н.Б. “Інноваційні технології в дошкільній освіті”:  Міжнародна науково-практична конференція (28-29 березня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький).

2. Рибалко О.О. Майстер-клас на тему “Програмні засоби навчання з математики для першого класу Нової української школи”; методична студія з теми “Електронна наочність для початкової школи”; майстер-клас “Проектування електронних демонстраційних засобів навчання для початкових класів” /Каталог педагогічних інновацій (за результатами проведення Міжнародного Фестивалю педагогічних інновацій у 2009-2018 роках), (м.Черкаси, 20-21 вересня 2018 року).

3. Юрченко Н.М. Соціокультурний компонент педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського / Програма Х міжнародної науково-практичної конференції та ХХV всеукраїнських педагогічних читань “Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах” (4-5 жовтня 2018 року, Кропивницький Павлиш).

4. Грона Н.В. Актуалізація ідей В.О.Сухомлинського у формуванні текстотворчої компетентності майбутнього вчителя початкових класів / Програма Х міжнародної науково-практичної конференції та ХХV всеукраїнських педагогічних читань “Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах” (4-5 жовтня 2018 року, Кропивницький Павлиш).

5. Сидоріна О.В. Формування соціальних компетентностей у процесі вивчення роману В.Підмогильного “Місто”. Шості Бугайківські читання / Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої актуальним питанням викладання літератури та мови (27-28 вересня, м.Ніжин).

6. Грона Н.В. Текстотворча компетентність як важливий складник професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів в умовах реформування освіти /«СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ В ЇХ ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ»  Програма Всеукраїнської наукової конференції до 70-річчя від дня народження П. І. Білоусенка (18–19 жовтня 2018 року, м Запоріжжя).

7. Грона Н.В. АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ / Мова і соціум: етнокультурний аспект : Матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2018. - С.32-35.

8. Юрченко Н.М. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ МЕТОДИК У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ / Програма VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених "Мова і соціум: етнокультурний аспект",  18–19 жовтня 2018 року, м.Бердянськ.

9.  Скиба Ю.В. Оптимізація та можливості в сортуванні побутових відходів для об'єднаних територіальних громад /”Формування програм щодо поводження з відходами для об'єднаних територіальних громад: проблемні питання та кращі практики”: збірка матеріалів Національного форуму “Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології” (Київ, 22-23 листопада 2018 р.). - К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2018. - С.18-19.

10. Євсєєва О.В. Програма міського науково-практичного семінару для вчителів біології, екології, основ здоров'я, заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти м.Прилуки “Формування здоров'язбережувальної компетентності в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти м.Прилуки (21 листопада, 2018 р., м.Прилуки).

11. Мазепа І.П. Особливості організації самостійної роботи майбутнього вчителя початкових класів під час вивчення англійської мови / “Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2018 р., м.Суми; у 2-х частинах. - Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. - Ч.1.  - С.21-23.

12. Грона Н.В. Текстотворчий аспект у лінгводидактичній підготовці майбутнього вчителя початковіх класів  / Міжрегіональна науково-практична конференція “Мова - основа нації, народу”, м.Чернігів, 21 лютого 2019 р.

13. Сидоріна О.В. Розвиток інформаційних компетентностей студентів на заняттях із сучасної української мови / Міжрегіональна науково-практична конференція “Мова - основа нації, народу”, м.Чернігів, 21 лютого 2019 р.

14. Шакура Ю.О. Виховання толерантності майбутнього вчителя на заняттях із української літератури / Міжрегіональна науково-практична конференція “Мова - основа нації, народу”, м.Чернігів, 21 лютого 2019 р.

15. Юрченко Н.М. Проблема формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів  / Міжрегіональна науково-практична конференція “Мова - основа нації, народу”, м.Чернігів, 21 лютого 2019 р.

16. Шакура Ю.О. Теоретичні основи проблеми професійної складової толерантності майбутнього фахівця /Матеріали ІV-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції”. Варшава - Ужгород - Херсон, 28 лютого, 2019.

17. Євсєєва О.В. Регіональна (не)конференція для шкільних педагогів магістральний міні-EdCamp Konotop за темою“Інтеграція змісту освіти в контексті гуманної педагогіки”, м.Конотоп, 23.02.2019 р.

18. Сидоріна О.В. Розвиток інформаційних компетентностей на заняттях із сучасної української мови / “Мова - основа нації, народу”: Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів (м.Чернігів, 21 лютого 2019 р.). Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019.  

19. Юрченко Н.М. Проблема формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів / “Мова - основа нації, народу”: Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів (м.Чернігів, 21 лютого 2019 р.). Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2019.  

20. Грона Н.В. ДИСКУРСИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ / Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (28–29 березня 2019 р.). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019.- С.34-39.

21. Кочерга О.М. Актуальні проблеми підготовки вчителя Нової української школи /Програма Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Глухів, 17 квітня 2019 року) “Нова українська школа очима студентів”.

22. Євсєєва О.В. Программа ХVІІІ международных педагогических чтений «Чистые мысли творят чудеса», (г.Рига, 22-24 марта, 2019 г.).

23. Мельничук О.І.  Освіта дітей дошкільного віку у соціокультурному просторі: збірник науково-методичних праць/ Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11 квітня 2019 року, м.Хмельницький.

24. Грона Н. В. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів у контексті ідей педагогіки партнерства // Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції  (м. Житомир, 15 травня 2019 р.). 

25. Юрченко Н.М.  Методическая подготовка будущего учителя в педагогическом колледже // Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції  (м. Житомир, 15 травня 2019 р.). 

Рейтинг: 0 Голосів: 0 175 переглядів
Час генерації сторінки: 1.0348 сек.
Запити до бази: 39
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'hr5nom94essosg0pir669p4n91' AND ip = '3.228.220.31' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('3.228.220.31', 'hr5nom94essosg0pir669p4n91', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-vykladach-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-m-zhnarodnyh-konferenc-jah/2018-2019-n-r.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '3.228.220.31' AND page = '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-vykladach-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-m-zhnarodnyh-konferenc-jah/2018-2019-n-r.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('3.228.220.31', NOW(), '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-vykladach-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-m-zhnarodnyh-konferenc-jah/2018-2019-n-r.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '47'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 17 AND NSRight >= 18 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-vykladach-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-m-zhnarodnyh-konferenc-jah/2018-2019-n-r' AND con.pubdate <= '2020-08-14 16:12:51' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '1242'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '20'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '1242'

SELECT id, title, NSLevel, seolink, url
        FROM cms_category
        WHERE NSLeft <= 44 AND NSRight >= 45 AND parent_id > 0
        ORDER BY NSLeft

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '26'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '6'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '24'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '16'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '20'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-vykladach-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-m-zhnarodnyh-konferenc-jah/2018-2019-n-r' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=1242 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='1242' LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '1242' AND target='content' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '1242' AND target='content' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='1242'
			ORDER BY tag DESC

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '47' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC