// // //
//

Нова форма спілкування викладачів дошкільної освіти

15 квітня 2019 - Іштукін В.В.

  10 квітня 2019 року на базі нашого коледжу відбулося засідання методичного об’єднання голів циклових комісій викладачів дошкільної педагогіки, психології та окремих методик Центрального регіону України з теми: «Підготовка майбутніх вихователів до реалізації концепції інклюзивної освіти в роботі з дітьми дошкільного віку».Спілкування учасників засідання проходило у формі вебінару.

  О.І. Мельничук у своїй доповіді розкрила загальні організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів у закладах фахової передвищої освіти до реалізації концепції інклюзивного навчання. Досвід роботи з підготовки студентів до організації корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими потребами представили З.О. Суддя і Н.Б. Пастушенко.

  Запрошені до участі у засідання О.С. Паніца, вчитель-дефектолог ДНЗ КТ № 25, А.М. Васько, практичний психолог комунального закладу  «Прилуцький навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради, висвітлили питання взаємодії закладів фахової передвищої та установ дошкільної освіти з проблеми сприяння інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір.

  У обговоренні взяли участь В.О. Таран, голова циклової комісії викладачів дошкільної педагогіки,психології та окремих методик Лебединського педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка, О.Г. Голінська, голова циклової комісії викладачів дошкільної педагогіки, психології та окремих методик Богуславського гуманітарного коледжу імені І.С. Нечуя-Левицького, Т.В. Заблоцька, голова циклової комісії викладачів окремих методик Бердичівського педагогічного коледжу, а також педагоги з цих закладів, викладачі циклової комісії дошкільної педагогіки, психології та окремих методик нашого коледжу В.М. Дєда, С.М. Петренко і студенти відділення дошкільної освіти.

  Обговорення порушеної актуальної проблеми викликало жвавий інтерес у педагогів та студентів, було змістовним, емоційно насиченим. Організація вебінару дістала високу оцінку голови методичного об’єднання циклових комісій викладачів дошкільної педагогіки, психології та окремих методик Центрального регіону України і всіх його учасників.

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.5625 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'mlrphapr1ih9phaugdi74316o6' AND ip = '34.229.113.106' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('34.229.113.106', 'mlrphapr1ih9phaugdi74316o6', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-vykladach-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-m-zhnarodnyh-konferenc-jah/nova-forma-sp-lkuvanja-vykladach-v-doshk-lno-osv-ty.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '34.229.113.106' AND page = '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-vykladach-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-m-zhnarodnyh-konferenc-jah/nova-forma-sp-lkuvanja-vykladach-v-doshk-lno-osv-ty.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('34.229.113.106', NOW(), '/koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-vykladach-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-m-zhnarodnyh-konferenc-jah/nova-forma-sp-lkuvanja-vykladach-v-doshk-lno-osv-ty.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '47'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 17 AND NSRight >= 18 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-vykladach-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-m-zhnarodnyh-konferenc-jah/nova-forma-sp-lkuvanja-vykladach-v-doshk-lno-osv-ty' AND con.pubdate <= '2019-07-17 11:53:58' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '1216'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '20'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '1216'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/nmk-new/naukovo-metodychna-robota-koledzhu/uchast-vykladach-v-koledzhu-u-vseukra-nskyh-m-zhnarodnyh-konferenc-jah/nova-forma-sp-lkuvanja-vykladach-v-doshk-lno-osv-ty' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=1216 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='1216' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='1216'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=1216 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=1216 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 1216

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '47' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC