// // //
//

Досвід роботи викладачів коледжу

 

 

Оформлений досвід викладачів коледжу

1

Радченко О.А.

Формування графічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін.

2

Лисенко О.В.

Формування національно свідомої особистості майбутнього вчителя в процесі вивчення української культури.

3

Дєда В.М.

Формування професійної готовності студентів до роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах (на матеріалі курсу “Основи природознавства і методики ознайомлення дітей з природою”).

4

Тарасенко Н.А.

Інтерактивні форми навчання — важливий засіб підвищення ефективності занять.

5

Романовська Т.І.

 

Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров'язберігаючих технологій у школі.

Мосціпан В.Б.

Формування пріоритетів фізичної культури і мотивації студентів до фізичного самовдосконалення.

6

Мельничук О.І.

 

 

Науково-дослідна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності майбутніх педагогів.

 

Помігуєв О.Ю.

Нові інформаційні технології у формуванні готовності майбутніх вчителів трудового навчання до професійної діяльності.

7

Пастушенко Н.Б.

 

 

 

Мазепа І.П.

 

 

Формування рефлексивних умінь у студентів спеціальності “Дошкільна освіта” на заняттях із психології”.

 

Можливості використання викладачем мультимедійного комп'ютера при проведенні заняття з граматики англійської мови.

8

Гришко Т.Г.

Формування комунікативної компетентності студентів на заняттях російської мови, методики навчання російської мови, світової літератури.

9

Котеленець В.М.

Розвиток комунікативної культури майбутніх учителів у процесі професійної підготовки.

10

Прокопенко С.Г.

Екологічна освіта та виховання студентів як шлях формування професійної компетентності майбутнього вчителя.

11

Грона Н.В.

Мовно-мовленнєва компетентність як одна із складових професійного становлення майбутнього фахівця.

12

Кочерга О.М.

Формування соціальної відповідальності студентів педагогічного коледжу.

Ходак Т.В.

Формування професійно-педагогічних умінь студентів у ході викладання педагогіки та предметів педагогічного циклу.

 

13

Рибалко О.О.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі майбутнього вчителя початкових класів.

Шатковська А.Ю.

Впровадження інноваційних технологій при викладанні соціально-економічних дисциплін.

14

Помігуєва Л.П.

 

Череп В.Г.

Формування у студентів лексичної компетенції в процесі вивчення іноземної мови.

Метод проектів на заняттях із ручної та механічної обробки деревини.

15

 

 

 

 

Кумейко Г.М.

 

 

 

Реалізація компетентнісного підходу в процесі організації самостійної роботи студентів — майбутніх учителів початкової школи.

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг: 0 Голосів: 0 106 переглядів
Час генерації сторінки: 0.3954 сек.
Запити до бази: 38
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = '3gajjdt9a9hqn3musc26fmq4n7' AND ip = '54.198.23.251' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('54.198.23.251', '3gajjdt9a9hqn3musc26fmq4n7', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/nmk-new/navchalno-metodychnyi-kab-net/dosv-d-roboty-vykladach-v-koledzhu.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '54.198.23.251' AND page = '/koledg/struktura/nmk-new/navchalno-metodychnyi-kab-net/dosv-d-roboty-vykladach-v-koledzhu.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('54.198.23.251', NOW(), '/koledg/struktura/nmk-new/navchalno-metodychnyi-kab-net/dosv-d-roboty-vykladach-v-koledzhu.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '47'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 17 AND NSRight >= 18 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/nmk-new/navchalno-metodychnyi-kab-net/dosv-d-roboty-vykladach-v-koledzhu' AND con.pubdate <= '2018-09-24 08:47:47' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '1083'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '62'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '1083'

SELECT id, title, NSLevel, seolink, url
        FROM cms_category
        WHERE NSLeft <= 57 AND NSRight >= 58 AND parent_id > 0
        ORDER BY NSLeft

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '26'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '6'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '24'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '62'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/nmk-new/navchalno-metodychnyi-kab-net/dosv-d-roboty-vykladach-v-koledzhu' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=1083 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='1083' LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '1083' AND target='content' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '1083' AND target='content' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='1083'
			ORDER BY tag DESC

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '47' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC