// // //
//

Досвід роботи викладачів коледжу

 

   

 Оформлений досвід викладачів коледжу

 

№1. Верхогляд І.М.

 

 

 

 

    Мельничук О.І.

 

Генетика. Закономірності спадковості і мінливості, Фотосинтез, Забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців через удосконалення організації науково-прикладних досліджень

 

Науково-дослідна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності майбутніх педагогів.

№2.    

        Сидоріна О.В.

 

   

Співдружність мистецтв на заняттях із української літератури.

№3. Ходак Т.В.

 

 

 

    Шкарупа О.Д.

Формування професійної компетентності студента в процесі викладання педагогічних дисциплін”.

 

Підготовка студентів педучилища до роботи в сільській школі.

№4. Лопатнікова Т.М.

 

     

Підготовка студентів до використання дидактичних ігор на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах.

№5 Романовська Т.І.

Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до використання здоров'язберігаючих технологій у школі.

№6.  Цапенко К.М.

    

Активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях з дисциплін природничого циклу.

№7. Люлька Л.С.

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи засобами дисциплін філологічного циклу.

№8. Гришко Т.Г.

 

 

      Тарасенко Н.А.

 

Використання узагальнюючих таблиць при вивченні морфології та синтаксису.

 

Контроль знань з російської мови в умовах лекційно-семінарської форми навчання.

№9. Котеленець В.М.

Розвиток комунікативної культури майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки.

 

№10. Журавель В.І.

 

   

Професійна підготовка майбутніх вихователів до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дитячому навчальному закладі.

№ 11. Юрченко Н.М.

 

 

 

           Іштукін В.В.

Комунікативно-діяльнісний підхід до професійної підготовки вчителів початкових класів.

 

Формування професійної компетентності майбутнього вчителя шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.

№12.  Прокопенко С.М.

Екологічне виховання студентів як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів.

 

№13. Кочерга О.М.

  

 

      

Формування соціальної відповідальності студентів педагогічного коледжу.

№14. Мазепа І.П.

 

           Череп В.Г.

 

     

Використання мультимедійного комп'ютера на заняттях з граматики англійської мови.

 

Метод проектів на заняттях з ручної та механічної обробки деревини як засіб формування творчих здібностей майбутніх учителів.

15. Помігуєв О.Ю.

 

 

       Помігуєва Л.П.

Нові інформаційні технології у формуванні готовності майбутніх вчителів трудового навчання до професійної діяльності.

 

Формування у студентів лексичної компетенції в процесі вивчення іноземної мови.

· Дворецька Л.О.

Формування самостійності студентів та розвиток  творчих здібностей.

· Кумейко Г.М.

Реалізація компетентнісного підходу у процесі організації самостійної роботи студентів — майбутніх учителів початкової школи.

· Бороніна В.М.

Активізація мовної діяльності студентів на заняттях англійської мови.

 

· Біленко Н.І.

Робота з обдарованими студентами на заняттях практикуму в навчальних майстернях.

· Суддя З.О.

Організація практик студентів відділення видавничої справи та редагування: методичні рекомендації

· Скиба Ю.В.

Інноваційні підходи до ведення спостережень різних типів при вивченні дисциплін природничого циклу.

 

· Попенко О.М.

Актуальні проблеми професійної підготовки майбутнього фахівця у процесі вивчення сучасної української мови.

· Рибалко О.О.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики в початкових класах.

 

· Дяченко І.І.

Педагогічні умови забезпечення ефективної взаємодії викладача та студента в процесі навчання гри на фортепіано.

· Грона Н.В.

Сучасні підходи до вироблення у майбутнього вчителя вміння формувати орфографічну грамотність учнів.

· Фесенко Т.М.

Формування синтаксичних і пунктуаційних навичок у студентів на заняттях сучасної української мови.

· Пастушенко Н.Б.  

Розвиток рефлексивних умінь у студентів відділення дошкільної освіти на заняттях з психології

 

· Білобловський С.І.

Робота з контингентом студентів, що не мають яскраво виражених музичних здібностей.

· Шатковська А.Ю.

Впровадження інноваційних технологій при викладанні дисциплін соціально-гуманітарного циклу.

· Мосціпан В.Б.

Формування пріоритетів фізичної культури та мотивації студентів до фізичного самовдосконалення.

· Нечай О.І.

Організація самостійної роботи студентів з машинобудівельного креслення в умовах модульно-рейтингової системи навчання.

· Дэда В.М.

Формування професійної готовності майбутніх вихователів  до роботи  в дошкільних навчальних закладах ( на матеріалі курсу «Основи природознавства  і методики ознайомлення з природою»)

 

· Радченко О.А.

Курс лекцій з креслення для студентів спеціальності “Технологічна освіта”; методичні рекомендації та індивідуальні завдання до практичних занять з технічного креслення для студентів спеціальності “Технологічна освіта”.

· Кириченко О.М.

Особливості застосування вільного/відкритого програмного забезпечення в навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

· Шакура Ю.О.

 

· Чумак Ю.П.

 

Рейтинг: 0 Голосів: 0 134 перегляди
Час генерації сторінки: 0.3591 сек.
Запити до бази: 38
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = '2p2pc5s06201s8o30221ld91f6' AND ip = '54.221.147.93' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('54.221.147.93', '2p2pc5s06201s8o30221ld91f6', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/nmk-new/navchalno-metodychnyi-kab-net/dosv-d-roboty-vykladach-v-koledzhu.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '54.221.147.93' AND page = '/koledg/struktura/nmk-new/navchalno-metodychnyi-kab-net/dosv-d-roboty-vykladach-v-koledzhu.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('54.221.147.93', NOW(), '/koledg/struktura/nmk-new/navchalno-metodychnyi-kab-net/dosv-d-roboty-vykladach-v-koledzhu.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '47'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 17 AND NSRight >= 18 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/nmk-new/navchalno-metodychnyi-kab-net/dosv-d-roboty-vykladach-v-koledzhu' AND con.pubdate <= '2018-12-12 23:25:15' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '1083'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '62'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '1083'

SELECT id, title, NSLevel, seolink, url
        FROM cms_category
        WHERE NSLeft <= 59 AND NSRight >= 60 AND parent_id > 0
        ORDER BY NSLeft

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '26'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '6'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '24'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '62'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/nmk-new/navchalno-metodychnyi-kab-net/dosv-d-roboty-vykladach-v-koledzhu' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=1083 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='1083' LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '1083' AND target='content' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '1083' AND target='content' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='1083'
			ORDER BY tag DESC

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '47' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC