// // //
//

Кадровий потенціал

 Кадровий потенціал (штатні)

 

Всього викладачів —  69 чоловік  + 2 чол. (Дзюба Л.О.,Кузнєцова С.К. - вихователі)

Спеціалісти вищої категорії — 55 чол. + 2 чол. (Дзюба Л.О.,Кузнєцова С.К. - вихователі)

Спеціалісти першої категорії — 7 чол.

Спеціалісти другої категорії — 5 чол.

Спеціалісти — 2 чол.  

Кандидат філологічних наук — 2 чол. (Шакура Ю.О., Лозова Н.Г.)

Кандидати педагогічних наук — 7 чол. (Євсєєва О.В.,   Мельничук О.І.,

Радченко О.А., Грона Н.В., Кочерга О.М.,  Ткаченко Л.І., Рибалко О.О.)

Кандидат історичних наук — 1 чол.  (Шатковська А.Ю.)

Кандидат біологічних наук — 1 чол.  (Верхогляд І.М.)

Кандидат мистецтвознавства - 1 чол. (Лисенко О.В.)

Доценти  - 3 чол.  ( Мельничук О.І., Верхогляд І.М., Євсєєва О.В.)

Здобувач наукового ступеня доктора наук - 1 чол. (Грона Н.В.)

Здобувачі наукового ступеня кандидата наук - 2 чол. (Чумак Ю.П., Заріпов Р.Р.)

Викладачі-методисти — 26 чол.

Старші викладачі — 13 чол.

Відмінники освіти України — 16 чол.

 

 

 

Викладачі- сумісники      

 

1. Падалка Ю.С. - спеціаліст

2. Государенко І.Г.- спеціаліст

3. Фесенко Т.М. -спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

4. Попенко О.М.- спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат філологічних наук, доцент

5. Дубовик О.О. - спеціаліст другої категорії

6. Скиба Д.В. - спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Рейтинг: 0 Голосів: 0 137 переглядів
Час генерації сторінки: 0.2924 сек.
Запити до бази: 38
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = '2kf31etn2dj6eu4knb2brvko45' AND ip = '54.198.23.251' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('54.198.23.251', '2kf31etn2dj6eu4knb2brvko45', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/struktura/nmk-new/navchalno-metodychnyi-kab-net/kadrovyi-potenc-al.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '54.198.23.251' AND page = '/koledg/struktura/nmk-new/navchalno-metodychnyi-kab-net/kadrovyi-potenc-al.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('54.198.23.251', NOW(), '/koledg/struktura/nmk-new/navchalno-metodychnyi-kab-net/kadrovyi-potenc-al.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '47'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 17 AND NSRight >= 18 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/struktura/nmk-new/navchalno-metodychnyi-kab-net/kadrovyi-potenc-al' AND con.pubdate <= '2018-09-24 08:24:33' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '1085'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '62'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '1085'

SELECT id, title, NSLevel, seolink, url
        FROM cms_category
        WHERE NSLeft <= 57 AND NSRight >= 58 AND parent_id > 0
        ORDER BY NSLeft

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '26'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '6'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '24'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '62'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/struktura/nmk-new/navchalno-metodychnyi-kab-net/kadrovyi-potenc-al' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=1085 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='1085' LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '1085' AND target='content' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT total_rating, total_votes FROM cms_ratings_total WHERE item_id = '1085' AND target='content' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='1085'
			ORDER BY tag DESC

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '47' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '47' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC