// // //
//

Інформаційний лист

5 листопада 2014 - Шакура Юлія

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я.Франка

Циклова комісія викладачів української мови та літератури

Циклова комісія викладачів видавничої справи та редагування

 

Запрошуємо до участі у студентській науково-практичнійконференції «Інформаційний простір української мови в житті народу й особистості», яка відбудеться 19 листопада 2014 року у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі ім. І.Я. Франка

Напрями роботи конференції:

Секція 1. Українська мова у світовому контексті.

Секція 2. Мова сучасних ЗМІ.

  Для участі в конференції необхідно до листопада 2014 року надіслати електронною поштою на e-mail: shakura2008@yandex.ru заявку з темою доповіді.

   Текст оформляється в текстовому процесорі Microsoft Word 2007 (Times New Roman, 14 pt, інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,5), усі поля 2 см. Обсяг статті – до 5 сторінок друкованого тексту.

•       Ім’я та прізвище автора вгорі з правого боку сторінки;

•       через інтервал подається великими літерами назва доповіді;

•       у тексті покликання подається у квадратних дужках, де перше число вказує номер покликання, а друге – сторінку джерела, звідки взято цитату [9, с. 147] або [9; 147];

•       список літератури подається через рядок після тексту статті під заголовком ЛІТЕРАТУРА в алфавітному порядку, 5-7 pt.  й оформляється відповідно до правил бібліографічного опису за вимогами ВАК 2008:

ЛІТЕРАТУРА

1.       Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору / Віктор Феодосійович Давидюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 310 с.

2.       Ковтун Н.М.  Архетип як історико-філософський феномен / Н.М. Ковтун // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І.Франка. – 2007. – №32. – С. 8-12.


      

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.6048 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'stlhr6rhu2gj3e60ep9jgdpj26' AND ip = '18.205.176.100' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('18.205.176.100', 'stlhr6rhu2gj3e60ep9jgdpj26', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/-nformac-inyi-lyst.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '18.205.176.100' AND page = '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/-nformac-inyi-lyst.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('18.205.176.100', NOW(), '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/-nformac-inyi-lyst.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '58'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 25 AND NSRight >= 26 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/-nformac-inyi-lyst' AND con.pubdate <= '2019-08-24 18:34:29' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '403'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '41'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '403'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/-nformac-inyi-lyst' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=403 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='403' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='403'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=403 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=403 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 403

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '58' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC