// // //
//

Інноваційні технології у викладанні інформатики

14 березня 2014 - Іштукін В.В.

  24 лютого в рамках декади математичних дисциплін у коледжі відбулася студентська науково-практична конференція «Інноваційні технології у викладанні інформатики». Ініціатором проведення конференції виступила циклова комісія викладачів математичних дисциплін Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка.

  Пленарне засідання розпочалося привітальним словом викладача інформатики та методики навчання інформатики Іштукіна Валерія Володимировича. У своєму вступі він зазначив, що  впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання – це вимога сучасної освіти, тому майбутній фахівець повинен орієнтуватися в нових технологіях та методиках навчання. 

  Учасники  конференції заслухали доповіді студентів ІV курсу відділення технологічної освіти. Зокрема, Ольга Свистун розповіла про розвиток розумових здібностей та мислення школярів на уроках інформатики, Руслан Харевич проаналізував використання систем тестування при викладанні інформатики, Віктор Юрченко показав можливості застосування вільного програмного забезпечення на уроках інформатики при вивченні комп'ютерної графіки, а Анатолій Новиков поділився власним досвідом використання програми Scribus при вивченні програм підготовки публікацій. Ці виступи разом з іншими продемонстрували глибокий інтерес молоді до сучасних новітніх освітніх технологій навчання та бажання брати участь у їхньому впровадженні.

  Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. Окремі питання викликали жваве обговорення студентів, оскільки щойно закінчилася переддипломна педагогічна практика, під час проходження якої вони отримали вже власний досвід роботи в школі та змогли його використати в ході аналізу отриманої інформації.

   Конференція довела, що розробка власної методики викладання предмета з використанням інноваційних технологій може стати ефективною основою  майбутньої методичної роботи вчителя. 

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.6024 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'oqho57fhr4ut8ljefpci6kmn34' AND ip = '18.205.176.100' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('18.205.176.100', 'oqho57fhr4ut8ljefpci6kmn34', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/-novac-in-tehnolog-u-vykladan-nformatyky.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '18.205.176.100' AND page = '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/-novac-in-tehnolog-u-vykladan-nformatyky.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('18.205.176.100', NOW(), '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/-novac-in-tehnolog-u-vykladan-nformatyky.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '58'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 25 AND NSRight >= 26 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/-novac-in-tehnolog-u-vykladan-nformatyky' AND con.pubdate <= '2019-08-24 18:28:19' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '323'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '41'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '323'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/-novac-in-tehnolog-u-vykladan-nformatyky' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=323 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='323' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='323'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=323 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=323 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 323

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '58' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC