// // //
//

Науково-практична конференція - 2012

30 травня 2012 - Іштукін В.В.

Актуальні проблеми освіти

Цибенко Ольга
студентка І курсу спеціальності 5.03030301 Видавнича справа та редагування
ТемаПрихована загроза маленької батарейки

Хасанова Сабіна
студентка І курсу спеціальності 5.03030301 Видавнича справа та редагування
ТемаЩербина О.М. - славетний прилучанин

Коржавіна Юлія
студентка ІІІ курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
ТемаПроблема сміття – одна з головних в Прилуках

Шафрай Олександра 
студентка І курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
ТемаОбраз “маленької людини” у світовій літературі (на прикладі новели Ф. Кафки “Перевтілення”)

Довбиш Юлія 
студентка І курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
ТемаТрагедія відчуження особистості в новелі Ф. Кафки “Перевтілення”

Буряк Ірина 
студентка І курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
ТемаЗначення озонового шару для життя на Землі

Чебера Оксана 
студентка ІІІ курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
ТемаЕкологічні проблеми річки Удай

Бобрик Ніна 
студентка ІV курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
ТемаВплив музики на здоров’я людини

Грона Анна 
студентка ІV курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
ТемаПедагог П.П. Білецький-Носенко

Фесай Вікторія
студентка ІV курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
ТемаІван Піддубний — непереможний борець України, “чемпіон чемпіонів”, “король циркової арени

 Природа, історія, література

Смешнова Альона 
студентка VІ курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
ТемаФормирование языковой компетенции младших школьников в контексте информационно-комуникативных технологий

Хорт Марина
студентка VІ курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
ТемаКраєзнавчий матеріал як засіб засвоєння правопису онімів в початковій школі


Шматок Інна
студентка VІ курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
ТемаМетодика вивчення ліричного вірша


Гирін Оксана
студентка VІ курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
ТемаВикористання проектних методик студентами педагогічного коледжу у навчанні англійської мови молодших школярів


Ковальова Світлана 
студентка VІ курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
ТемаАктивізація навчальної діяльності першокласників у процесі використання дидактичних ігор


Зубко Євгенія 
студентка VІ курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
ТемаВиховання відповідальності у дітей молодшого шкільного віку у взаємодії сім’ї та школи


Іващенко Марина
студентка V курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
ТемаВикористання літературних ігор на уроках читання 


Розумейко Юлія
студентка VІ курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
ТемаФормування пізнавальної діяльності молодших школярів методами розвивального навчання


Мажара Оксана
студентка V курсу спеціальності 6.010102 Початкова освіта
ТемаОсобливості застосування мовних та мовленнєвих вправ з фразеології в початковій школі


Шульга Світлана
студентка ІV курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
ТемаЗдоров'я дитини і комп'ютер


Шевченко Ольга 
студентка ІV курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
ТемаОсобливості застосування методу доручення в роботі з молодшими школярами


Силенко Людмила 
студентка ІІІ курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
ТемаФормування часових понять у дітей молодшого шкільного віку


Федорченко Олександр
студент ІV курсу спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання
ТемаРозвиток фізичних якостей у дівчат старшого шкільного віку


Демченко Юлія
студентка ІV курсу спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання
ТемаВтомленість впродовж занять фізичною культуроюЦибаровська Катерина 
студентка ІV курсу спеціальності 5.01010201 Початкова освіта
ТемаОсобливості спілкування дітей молодшого шкільного віку


Онищенко Ігор
студент ІV курсу спеціальності 5.01010301 Технологічна освіта
ТемаШляхи мотивації учнів до підвищення успішності на заняттях технології


Пушкар Катерина
студентка ІІІ курсу спеціальності 5.01010101 Дошкільна освіта
ТемаРозвиток творчої уяви дітей в процесі образотворчої діяльності


Шацька Юлія
студентка ІІІ курсу спеціальності 5.01010101 Дошкільна освіта
ТемаФормування позитивних рис характеру у дітей старшого дошкільного віку


Очкало Наталія
студентка ІІІ курсу спеціальності 5.01010101 Дошкільна освіта
ТемаФормування морально–вольової готовності у дітей старшого дошкільного віку в процесі підготовки до навчання у школі


Чобітько Сергій
студент ІV курсу спеціальності 5.01010301 Технологічна освіта
ТемаАсоціальна поведінка підлітків

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 1.0108 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = '9m68uc56h70ftia4ipis8i1cf7' AND ip = '18.205.176.100' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('18.205.176.100', '9m68uc56h70ftia4ipis8i1cf7', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/naukovo-praktychna-konferenc-ja-2012.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '18.205.176.100' AND page = '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/naukovo-praktychna-konferenc-ja-2012.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('18.205.176.100', NOW(), '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/naukovo-praktychna-konferenc-ja-2012.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '58'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 25 AND NSRight >= 26 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/naukovo-praktychna-konferenc-ja-2012' AND con.pubdate <= '2019-08-24 18:27:38' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '337'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '41'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '337'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/naukovo-praktychna-konferenc-ja-2012' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=337 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='337' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='337'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=337 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=337 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 337

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '58' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC