// // //
//

Науково-практична конференція - 2013

18 червня 2013 - Іштукін В.В.

СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

1. Історичні постаті в сюжетній канві роману Л. Костенко «Маруся Чурай»
Беримець Юлія, студентка ІІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 

2. Вплив творчості українського співака Анатолія Солов’яненка на формування національно-патріотичної свідомості особистості
Горбач Яна, студентка ІІ курсу 1 групи відділення початкової освіти 
 

3. Могутня династія Терещенків - підприємців та меценатів
Гордієнко Юлія, студентка IV курсу 2 групи відділення початкової освіти
 

4. Лишити часточку себе на рідній землі…
Грона Анна, студентка V курсу 1 групи відділення початкової освіти
 

5. Кіноверсії роману Л. Толстого «Анна Кареніна»
Єфименко Анна, студентка І курсу 1 групи відділення початкової освіти
 

6. Харитоненки – «Солодкі королі», славнозвісні меценати України
Ільїн Сергій, студент IV курсу 2 групи відділення початкової освіти
 

7. Трагічна доля героїнь Б. Грінченка як мегатекст розп’яття Ісуса Христа
Ісаченко Оксана, студентка ІІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 

8. Скульптурні пам'ятки Прилуччини
Парасюк Вікторія, студентка ІІІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 

9. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні очима представників західної преси
Хланта Галина, студентка ІІ курсу 2 групи відділення початкової освіти
 

10. До 70-річчя Корюківської трагедії
Хланта Євгенія, студентка ІІ курсу 2 групи відділення початкової освіти
 

11. Містика в житті і творчості М. Булгакова
Шаповал Аліна, студентка І курсу 1 групи відділення початкової освіти
 

12. Мистецтво як віддзеркалення життя суспільства
Шевченко Інна, студентка ІІІ курсу 1 групи відділення видавничої справи та редагування
 

13. Дезiнтеграцiйнi процеси в 90-х рр. Розпад СРСР
Мисюра Крiстiна, студентка ІІ курсу 1 групи відділення видавничої справи та редагування
 
 
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 

1. Проблеми молодіжної регіональної журналістики
Бут Валерія, студентка ІІ курс 1 групи відділення видавничої справи та редагування 
 

2. Імідж телевізійних каналів в Україні
Государенко Наталія, студентка ІІ курсу 1 групи відділення видавничої справи та редагування 
 

3. Проблеми формування професійної культури українського журналіста
Ковган Аліна, студентка ІІ курсу 1 групи відділення видавничої справи та редагування 
 

4. Сучасний стан видання книжки-іграшки
Лисенко Юлія, студентка ІV курсу 1 групи відділення видавничої справи та редагування
 

5. Вплив телебачення на формування особистості дитини
Лобатенко Аліна, студентка IІІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 

6. Проблеми Інтернет-видань в Україні
Мороз Федосій, студент ІІ курсу 1 групи відділення видавничої справи та редагування 
 

7. Використання вільного програмного забезпечення в навчальному процесі
Романченко Ростислав, студент IV курсу 1 групи відділення технологічної освіти
 
 
8. Використання Adobe Flash в початкових класах. Створення анімації та малюнків у програмі
Сапа Таїса, студентка IV курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
9. Трансформація фразеологічних одиниць у періодиці
Степанова Оксана, студентка ІV курсу 1 групи відділення видавничої справи та редагування
 
 
10. Використання мультимедійної презентації на уроках у початковій школі
Худя Наталія, студентка VІ курсу 2 групи відділення початкової освіти
 
 
11. Основні проблеми вітчизняного телебачення
Цибенко Ольга, студентка ІІ курсу 1 групи відділення видавничої справи та редагування
 
 
МОВА. МОВНА ОСВІТА
 
1. Принципи та форми позакласної роботи у системі навчання англійської мови молодших школярів
Будєєва Дарина, студентка VІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
2. Використання інтерактивних методів на уроках англійської мови в початковій школі
Гайдаєнко Наталія, студентка IV курсу 2 групи відділення початкової освіти
 
 
3. Формування стилістичних умінь учнів молодшого шкільного віку під час вивчення текстів художньої літератури 
Іващенко Марина, студентка VІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
4. Презентація нових лексичних одиниць з використанням мультимедійних засобів на уроках англійської мови в початкових класах
Іващенко Марина, студентка VІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
5. Розвиток фонематичного слуху у першокласників як фактор формування орфографічних умінь і навичок
Каленіченко Тетяна, студентка VІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
6. Літературна загадка при вивченні жанру казки 
Кизім Анжеліка, студентка ІІ курсу 2 групи відділення початкової освіти
 
 
7. Особливості уроків позакласного читання в початковій школі
Мажара Оксана, студентка VІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
8. Реализация социокультурной линии на уроках русского языка в начальной школе
Сердюк Мария, студентка VІ курса 1 группы отделения начального образования
 
 
9. Формування умінь діалогічного мовлення на уроках англійської мови у початкових класах
Тарасенко Катерина, студентка VІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
10. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках української мови початкової школи
Чумак Юлія, студентка ІV курсу 2 групи відділення початкової освіти
 
 
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
 
1. Дидактичні ігри та вправи як засіб розвитку логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку
Величко Тетяна, студентка ІІІ курсу 1 групи відділення дошкільної освіти
 
 
2. Теоретичні аспекти формування мотиваційної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі
Кириченко Анжеліка, студентка V курсу 1 групи відділення дошкільної освіти
 
 
3. Дидактичні ігри та вправи як засіб розвитку мовлення дошкільників
Клязника Марина, студентка ІІІ курсу 1 групи відділення дошкільної освіти
 
 
4. Організаційно-методичні аспекти удосконалення ходьби та бігу в дітей молодшого дошкільного віку засобами рухливих ігор
Круш Катерина, студентка ІІІ курсу 1 групи відділення дошкільної освіти
 
 
5. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку
Овчарик Юлія, студентка ІІІ курсу 1 групи відділення дошкільної освіти
 
 
6. Формування екологічної свідомості у дітей старшого дошкільного віку під час ознайомлення з лікарськими рослинами шляхом використання методу проектів
Петрушевська Аліна, студентка ІІІ курсу 1 групи відділення дошкільної освіти
 
 
7. С.Ф.Русова про взаємозв'язок педагогічних впливів на дошкільника різних соціальних інституцій
Пушкар Катерина, студентка IV курсу 1 групи відділення дошкільної освіти
 
 
8. Предметно-ігрове середовище як засіб розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку
Скрипка Тетяна, студентка V курсу 1 групи відділення дошкільної освіти
 
 
9. Розвиток творчості дошкільника шляхом використання ТРВЗ
Сулим Наталія, студентка ІІІ курсу 1 групи відділення дошкільної освіти
 
 
10. Формування самостійності як базової якості особистості засобами гри
Тищенко Юлія, студентка 3 курсу 1 групи відділення дошкільної освіти
 
 
11. Формування естетичних почуттів дошкільника засобами природи
Ященко Наталія, студентка ІІІ курсу 1 групи відділення дошкільної освіти
 
 
ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
 
1. Проблема учнівського колективу в історії та сучасності педагогічної думки
Балабан Ірина, студентка IV курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
2. Особливості спілкування дітей молодшого шкільного віку
Балицька Ганна, студентка ІІ курсу 2 групи відділення початкової освіти
 
 
3. Роль доручень у моральному вихованні учнів початкових класів
Буй Аліна, студентка ІІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
4. Особливості розвитку моральних почуттів у молодших школярів
Буряк Ірина, студентка ІІ курсу 2 групи відділення початкової освіти
 
 
5. Проблеми екологічного виховання у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського
Заулічна Марія, студентка ІІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
6. Гуманне виховання молодших школярів у позаурочній роботі
Ілленко Аня, студентка ІІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
7. Формування психологічної готовності дитини до навчання в школі
Кича Валентина, студентка IV курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
8. Виховання дбайливого ставлення до природи у дітей молодшого шкільного віку
Козлова Анастасія, студентка ІІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
9. Особистісно-орієнтований підхід у практиці роботи початкової школи
Мартусь Анна, студентка ІІ курсу 2 групи відділення початкової освіти
 
 
10. Психологічні аспекти естетичного виховання підлітків у сучасних умовах
Месечко Павло, студент ІV курсу I групи відділення технологічної освіти
 
 
11. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання
Месечко Павло, студент ІV курсу I групи відділення технологічної освіти
 
 
12. Психолого-педагогічні передумови стимулювання навчальної діяльності молодших школярів
Сащенко Яна, студентка VІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
13. Ідеї гуманного виховання у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського
Соболь Людмила, студентка ІІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
14. Використання елементів музейної педагогіки у навчанні молодших школярів
Співак Юлія, студентка V курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
15. Роль сім'ї у вихованні працелюбності молодших школярів
Тараненко Тетяна, студентка ІІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
16. Дидактичні погляди Михайла Демкова
Циганок Анастасія, студентка V курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
17. Діагностика мотиваційної готовності дитини до навчання в школі
Чебера Оксана, студентка ІІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
18. Суть і механізми формування комунікативних здібностей у молодших школярів
Шульга Марина, студентка ІІІ курсу 2 групи відділення початкової освіти
 
 
ЗДОРОВ'Я. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
 
1. Розвиток футболу на різних історичних етапах
Даниленко Володимир, студент IV курсу 1 групи відділення фізичного виховання
 
 
2. Проблема формування здорового способу життя учнів початкових класів у сучасній школі
Каїка Марина, студентка IV курсу 1 групи відділення фізичного виховання
 
 
3. Формування основ здорового способу життя в учнів початкової школи
Каленіченко Тетяна, студентка VI курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
4. Оцінка фізичного розвитку школярів середнього та старшого шкільного віку
Карабут Роман, студент IV курсу 1 групи відділення фізичного виховання
 
 
5. Подолання негативного впливу застосування ІКТ на здоров’я молодших школярів
Каржавіна Юлія, студентка IV курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
6. Дослідження впливу розвитку витривалості на фізичну працездатність школярів старшого шкільного віку
Кравченко Сергій, студент IV курсу 1 групи відділення фізичного виховання
 
 
7. Розвитку біатлону в Україні та в світі
Омельченко Андрій, студент IV курсу 1 групи відділення фізичного виховання
 
 
8. Дитинство видатних спортсменів у контексті фізіологічної науки
Плющ Павло, студент IV курсу 1 групи відділення фізичного виховання
 
 
9. Діти індиго – діти світла: проблеми навчання та виховання
Сердюк Марія, студентка VI курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
10. Культурно-освітне середовище загальноосвітньої школи як фактор формування основ здорового способу життя у молодших школярів
Тарасенко Катерина, студентка VI курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
ПРИРОДА. КРАЄЗНАВСТВО. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА
 
1. Виробництво екологічно чистої продукції в сільській місцевості: перспективи та розвиток
Бут Валерія, студентка ІІ курсу 1 групи відділення видавничої справи та редагування
 
 
2. Вплив волонтерської діяльності на розвиток навколишнього середовища
Бобрик Сергій, студент ІІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
3. Розвиток пізнавальних навичок під час проведення екскурсій з природознавства на уроках «Я і Україна»
Журавльова Анна, студентка ІV курсу 2 групи відділення початкової освіти
 
 
4. Використання краєзнавчого матеріалу при навчанні розв'язування сюжетних задач у початкових класах
Каржавіна Юлія, Балабан Ірина, студентки ІV курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
5. Гра як засіб активізації учнів на уроках природознавства
Кузьменко Катерина, студентка V курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
6. Корозія металів і методи протикорозійного захисту
Ляшенко Марія, студентка І курсу 2 групи відділення початкової освіти
 
 
7. Ічнянський національний природний парк
, студентка IІ курсу 2 групи відділення початкової освіти
 
 
8. Система розвивальних вправ на уроках природознавства як засіб формування знань, умінь та навичок молодших школярів
Мисливець Валентина, студентка IV курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
9. Малі річки, що їх чекає?
Плющ Павло, студент IV курсу 1 групи відділення фізичного виховання
 
 
10. Використання екологічних ігор під час екскурсій у молодших класах
Сапа Таїса, студентка IV курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
 
11. Екскурсія, як засіб формування уявлень про малу Батьківщину. «Костомаров та Прилуччина»
Свириденко Оксана, студентка ІV курсу 2 групи відділення початкової освіти
 
 
12. Збереження біорозмаїття в межах заказника «Джерела»
Трутень Альона, Швець Інна, студентки ІV курсу 2 групи відділення початкової освіти
 
 
13. Прихована загроза маленької батарейки
Цибенко Ольга, студентка ІІ курсу 1 групи відділення видавничої справи та редагування
 
 
14. Екскурсія як засіб формування природничих понять
Шепель Оксана, студентка ІІІ курсу 1 групи відділення початкової освіти
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ТА ЗМІСТ ВМІЩЕНИХ У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ, ТОЧНІСТЬ НАВЕДЕНИХ ФАКТІВ, ЦИТАТ,
ВЛАСНИХ ІМЕН ТОЩО НЕСУТЬ ЇХ АВТОРИ ТА ВИКЛАДАЧІ - НАУКОВІ КЕРІВНИКИ.
Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 1.0084 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'hfhc8h8opt6o2frg3npk2u8cp4' AND ip = '18.205.176.100' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('18.205.176.100', 'hfhc8h8opt6o2frg3npk2u8cp4', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/naukovo-praktychna-konferenc-ja-2013.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '18.205.176.100' AND page = '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/naukovo-praktychna-konferenc-ja-2013.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('18.205.176.100', NOW(), '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/naukovo-praktychna-konferenc-ja-2013.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '58'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 25 AND NSRight >= 26 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/naukovo-praktychna-konferenc-ja-2013' AND con.pubdate <= '2019-08-24 19:43:51' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '239'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '41'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '239'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/naukovo-praktychna-konferenc-ja-2013' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=239 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='239' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='239'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=239 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=239 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 239

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '58' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC