// // //
//

Педагогічна освіта у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації

20 грудня 2013 - Іштукін В.В.
 19 грудня 2013 року на базі Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка відбулася міжвузівська науково-практична конференція «Педагогічна освіта у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації: реалії сьогодення та перспективи розвитку».
Мета конференції: висвітлення актуальних проблем функціонування вищих педагогічних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації на сучасному етапі та визначення перспективних шляхів їх розвитку в умовах реформування системи вищої освіти України.
 До участі в конференції подано понад 130 заявок від представників педагогічних ВНЗ І-IV рівнів акредитації, а також органів управління освітою, у підпорядкуванні яких перебувають ці заклади, наукових установ, громадських організацій тощо.
Робота конференції проводилася за такими напрямами:
 • розвиток та функціонування педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в умовах реформування системи освіти;
 • наукова та інноваційна освітня діяльність у педагогічних коледжах, училищах;
 • культурно-освітнє середовище ВНЗ як фактор формування професійної компетентності майбутніх фахівців;
 • забезпечення наступності у підготовці фахівців галузі “Педагогічна освіта” різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у ВНЗ України.
 З вітальним словом до учасників конференції звернувся Глузд Василь Іванович, начальник відділу вищих навчальних закладів, науки та кадрової роботи Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Він відмітив актуальність обговорюваної проблематики, своєчасність проведення заходу.
Божко Ольга Антонівна, головний спеціаліст відділу педагогічної та післядипломної освіти департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, у своїй доповіді висвітлила ключові питання нормативно-правого забезпечення діяльності ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в сучасних умовах.
Котоловець Людмила Олексіївна, начальник відділу змісту та технологій навчання молодших спеціалістів відділення науково-методичного забезпечення вищої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, детально розкрила специфіку розробки навчально-методичного забезпечення дільності ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з позицій компетентнісного підходу.
Попенко Ольга Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, директор Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка, на матеріалах з досвіду роботи коледжу представила особливості діяльності вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на сучасному етапі реформування освіти, окреслила основні напрями управлінської діяльності в умовах  інноваційного розвитку освітнього закладу, зокрема: оптимізація переліку освітніх послуг; удосконалення науково-методичного та кадрового забезпечення освітнього процесу; комп’ютеризація та інформатизація діяльності закладу; впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес; модернізація та раціоналізація матеріально-технічної бази коледжу.
 У ході обговорення учасники конференції особливу увагу приділили питанням якості професійної підготовки майбутніх фахівців у педагогічних училищах, коледжах, впровадження інноваційних освітніх технологій в навчально-виховний процес закладів цього типу, важливості наукової та навчально-пошукової діяльності викладачів і студентів, створення ефективних умов для виховання соціально активної, орієнтованої на духовні цінності студентської молоді. Представники ВНЗ різних типів, науковці і практики одностайно наголосили на тому, що педагогічні ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є невід'ємною складовою системи вищої освіти. Ці заклади у всі часи свого існування переконливо довели здатність гнучко адаптуватися до соціально-економічних умов та оперативно реагувати на потреби суспільства в кваліфікованих кадрах.
 Присутні зауважили необхідність забезпечення належного представництва педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в експертних комісіях, науково-методичних радах МОН України, в складі робочих груп з розробки нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення діяльності закладів цього типу.
 Дістали високу оцінку всіх учасників конференції загальний рівень організації конференції, актуальність піднятих і розглянутих питань, проведені майстер-класи, матеріально-технічне забезпечення навчального закладу. 
Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.6009 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'lau664crdk94hl814r2lgc4491' AND ip = '18.205.176.100' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('18.205.176.100', 'lau664crdk94hl814r2lgc4491', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/pedagog-chna-osv-ta-u-vyschyh-navchalnyh-zakladah-r-vn-v-akredytac.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '18.205.176.100' AND page = '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/pedagog-chna-osv-ta-u-vyschyh-navchalnyh-zakladah-r-vn-v-akredytac.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('18.205.176.100', NOW(), '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/pedagog-chna-osv-ta-u-vyschyh-navchalnyh-zakladah-r-vn-v-akredytac.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '58'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 25 AND NSRight >= 26 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/pedagog-chna-osv-ta-u-vyschyh-navchalnyh-zakladah-r-vn-v-akredytac' AND con.pubdate <= '2019-08-24 18:29:28' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '306'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '41'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '306'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/pedagog-chna-osv-ta-u-vyschyh-navchalnyh-zakladah-r-vn-v-akredytac' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=306 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='306' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='306'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=306 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=306 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 306

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '58' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC