// // //
//

Творча постать Тараса Шевченка: традиції дослідження й сучасне прочитання

5 березня 2014 - Грона Н.В.

  За рішенням Кабінету Міністрів України 2014 рік оголошений роком Т. Г. Шевченка, бо саме в цьому році наш народ і увесь світ відзначають 200-річчя з дня народження українського генія. З цим видатним поетом, художником та громадським діячем ми знайомі ще зі шкільної парти, проте кожен, хто колись доторкнувся до постаті Кобзаря, знає, що не вистачить цілого життя, аби по-справжньому осягнути масштаби його величі.

  Тараса Шевченка справедливо називають пророком нової України. Астрофізики кажуть: «Бувають такі конфігурації зірок, що досить однієї з них спалахнути і її потужне випромінювання запалює все нові й нові сусідні зірки».

  Отакою надновою зіркою став для України Тарас Григорович Шевченко. Гаряче слово поета запалило сотні, тисячі, мільйони людей вогнем національної свідомості, Кобзар підніс нашу мову та літературу на нечувану висоту. 

  У рамках відзначення Тарасового ювілею в державі заплановано проведення ряду заходів – конференцій, презентацій, конкурсів. Так, 4 березня у стінах  Прилуцького агротехнічного коледжу пройшла міжвузівська конференція, присвячена святкуванню 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. У ній узяли участь викладачі та студенти трьох прилуцьких навчальних закладів: гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка, агротехнічного коледжу та медичного училища.

  Представниками Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І. Я. Франка були: кандидат педагогічних наук, викладач української мови та літератури –  Грона Наталія Вікторівна, яка презентувала свою доповідь «Історія мого життя складає частину історії моєї Батьківщини», та студентка п’ятого курсу відділення початкової освіти Потеряйко Тетяна з науково-дослідною роботою «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами творчої спадщини Т. Г. Шевченка»; Прилуцького медичного училища – викладач української мови та літератури Нестеренко Алла Володимирівна з доповіддю «Жінки у творчості Т. Шевченка» та студентка Щербина Альона з виступом «Світове значення творчості Т. Г. Шевченка»; агротехнічний коледж презентувала викладач історії Чернікова Ольга Петрівна з методичною доповіддю  «Інтеграційні зв’язки суспільно-гуманітарних дисциплін на прикладі вивчення життя і творчості Т.Г.Шевченка» та викладач гуманітарних дисциплін Каїка Наталія Григорівна висвітлила питання «Революціонер-демократ Т.Г.Шевченко. Кирило-Мефодіївське товариство».

  Грона Н. В. прокоментувала педагогічні погляди Т. Г. Шевченка. Незважаючи на те, що Шевченко не працював у системі освіти й не мав творів, у яких спеціально розглядав би педагогічні проблеми, але є підстави говорити про його значний інтерес до освітянських питань, а також про те, що в нього склалася певна система педагогічних поглядів. Ці погляди знайшли часткове відображення в його поетичних творах, значною мірою у творах прозових (повістях та «Щоденнику»). Своєрідною їхньою реалізацією стало написання й видання “Букваря южнорусского”. У ньому  використовувалася нова методика навчання  – по буквах, після чого учні приступали до читання зв’язного тексту. “Буквар” складався з наступних розділів: азбуки, складів (тут використовувалися уривки Шевченкових переспівів Давидових псалмів), молитов із коментарями, рукописної азбуки, лічби (основ арифметики), дум та народних приказок. Цей посібник мав на меті не лише навчити учнів читати й писати. Тексти, які давалися тут для читання, орієнтували на засвоєння народних і християнських цінностей. 

  Загалом можна відзначити прогресивність педагогічних поглядів Шевченка. Вони адекватно відображали ті суспільні обставини, коли здійснювався перехід від конфесійно орієнтованої школи до школи національної.

  Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж презентував кіножурнал «Шевченко й Прилуччина», створений творчою групою студентів під керівництвом заступника директора з виховної роботи коледжу, викладача української мови та літератури Фесенко Т. М. про перебування Шевченка на Прилуччині. У цій творчій роботі автори спробували доторкнутися до Великого Тараса лише в тій частині його життя, яка стосується нашої Прилуччини,  бо не кожне місто в Україні, а надто таке провінційне, як наше, може похизуватися відвідинами українського Месії.

  Кожен учасник розглядав Шевченка з різних аспектів (перебування на Прилуччині, патріотичне виховання, жіночі образи, зокрема образ матері з дитиною, визнання Кобзаря за межами нашої країни), проте всі доходили до єдиного висновку – творчість Т.Г. Шевченка – згусток добра й правди. Він був сіячем і вирощувачем духовних якостей не лише свого народу. Він вивів українську культуру на вищий щабель розвитку, сміливо підкреслюючи її національну самобутність. 

  Мабуть тим визначається геніальність письменника, що його твори і через століття хвилюють, залишаючись не лише художнім літописом минулого, а й животворним джерелом естетичного збагачення кожного нового покоління, засобом виховання особистості.

  Т.Г.Шевченко є вічним, як і український народ. Він та його слово будуть жити вічно в душі та свідомості кожного українця. Життя і творчість Кобзаря не померкнуть ніколи.

Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем’я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть!

Дейкун Катерина, студентка ІІ курсу  відділення видавничої справи та редагування

 
Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.6142 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'e4kq50b2f04n734nel9d3261e1' AND ip = '18.205.176.100' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('18.205.176.100', 'e4kq50b2f04n734nel9d3261e1', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/tvorcha-postat-tarasa-shevchenka-tradyc-dosl-dzhenja-i-suchasne-prochytanja.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '18.205.176.100' AND page = '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/tvorcha-postat-tarasa-shevchenka-tradyc-dosl-dzhenja-i-suchasne-prochytanja.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('18.205.176.100', NOW(), '/koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/tvorcha-postat-tarasa-shevchenka-tradyc-dosl-dzhenja-i-suchasne-prochytanja.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '58'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 25 AND NSRight >= 26 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/tvorcha-postat-tarasa-shevchenka-tradyc-dosl-dzhenja-i-suchasne-prochytanja' AND con.pubdate <= '2019-08-24 18:58:33' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '317'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '41'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '317'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/today/navchalno-metodychna-robota/konferenc/tvorcha-postat-tarasa-shevchenka-tradyc-dosl-dzhenja-i-suchasne-prochytanja' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=317 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='317' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='317'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=317 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=317 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 317

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '58' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '58' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC