// // //
//

Виховна та спортивна робота

13 лютого 2012 - Іштукін В.В.

  Навчальний процес і виховання майбутніх педагогів – нерозривні поняття, адже студенти — це молоді люди від 14 до 19-20 років, і на них першочерговий виховний вплив має соціальне оточення, в якому вони перебувають. Поряд з навчанням студенти проживають у стінах коледжу цікаве, змістовне, наповнене незабутніми подіями життя. Адже кожен має змогу обрати собі заняття, яке б найбільше відповідало його нахилам, здібностям, талантам, прагненню самореалізуватися у майбутній самостійній діяльності. Саме це студенти зможуть зробити в різноманітних предметних гуртках: “Дисплей”, “Цікава фізика”, “Природник”, “Інтеграл”, “Юні знавці літератури” тощо. Якщо ти натура творча, поетична  обирай любий з колективів художньої самодіяльності, який максимально враховує спектр творчих можливостей кожного студента. Це хоровий колектив, вокальні ансамблі “Чарівниці” та “Шанс”, фольклорний та танцювальний колективи, театр студентських мініатюр, художня студія сучасного образотворчого мистецтва та дизайну, вокальна студія та багато інших. А якщо твій вибір — це світ науки, можна зайнятись дослідницькою діяльністю, стати активним співучасником наукового пошуку викладачів, зробити перші власні наукові відкриття в творчих групах, вивчаючи проблеми різних галузей наук.

   Останніми роками студенти активно включилися в розв'язання сучасних екологічних проблем регіону, займаючись еколого-краєзнавчою роботою в екологічно-туристичному клубі “Екоспектр”. Результатом такої діяльності є створений викладачами та студентами навчально-методичний комплекс “Джерела”, стежками якого постійно проводяться пізнавальні екскурсії для школярів та дошкільників освітніх закладів міста.

 

    Свідченням високої ефективності системи фізичного виховання коледжу є популярність серед студентів занять фізичної культури. З метою формування у молоді навичок здорового способу життя, пропаганди фізичної культури і спорту в позааудиторний час діють спортивні секції з волейболу, баскетболу, футболу, шахів, шашок, настільного тенісу, легкої атлетики. Під керівництвом досвідчених викладачів спортивні команди юнаків та дівчат коледжу беруть активну участь у міських, регіональних, всеукраїнських змаганнях та постійно виборюють призові місця, отримують почесні нагороди з різних видів спорту.

 

  Зміцненню демократичних засад управління в коледжі сприяє діяльність органів студентського самоврядування. Воно діє на рівні навчального закладу, відділення, групи і займається питаннями сприяння студентам в їхній навчальній та науковій діяльності, створення належних побутових умов та організації відпочинку. До їх складу ввійшли активні, справедливі, творчі, розумні, енергійні студенти з різних відділень, які вболівають за життя коледжу, прагнуть удосконалити навчально-виховний процес.

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.4364 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'pgjr5qg4tinblhqq2e85b7v3c1' AND ip = '3.84.186.122' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('3.84.186.122', 'pgjr5qg4tinblhqq2e85b7v3c1', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/today/vyhovna-ta-sportyvna-robota.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '3.84.186.122' AND page = '/koledg/today/vyhovna-ta-sportyvna-robota.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('3.84.186.122', NOW(), '/koledg/today/vyhovna-ta-sportyvna-robota.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '50'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 21 AND NSRight >= 22 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/today/vyhovna-ta-sportyvna-robota' AND con.pubdate <= '2019-01-17 08:30:32' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '45'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '12'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '45'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/today/vyhovna-ta-sportyvna-robota' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=45 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='45' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='45'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=45 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=45 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 45

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '50' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '50' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '50' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '50' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '50' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '50' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC