// // //
//

Відділення дошкільної освіти

20 червня 2015 - Іштукін В.В.

  Найдорожчий скарб у кожного народу – його діти, його молодь. І чим свідомішим є суспільство, тим із більшою увагою воно ставиться до виховання дітей, до забезпечення їм найкращих умов життя.

  Для якісної підготовки майбутніх спеціалістів зусиллями викладачів циклової комісії обладнані затишні кабінети, де створені науково-методичні комплекси, які дають можливість викладачам працювати творчо, на рівні сучасних вимог, активно залучати студентів до вивчення педагогічної спадщини класиків минулого та цікавого досвіду педагогів-новаторів, знайомити студентів із сучасними державними документами в галузі дошкільної освіти, передовими технологіями, педагогічними новаціями як в Україні, так і за кордоном, використовувати інтерактивні методи викладання, які допомагають зробити кожного студента безпосереднім учасником навчально-виховного процесу.

  Атмосфера, яка панує на дошкільному відділенні, характеризується згуртованістю, вимогливістю. Тут поважають один одного, радіють успіхам студентів і колег та підтримують у негараздах. Тож невипадково, що наші студенти-випускники через роки поспішають до закладу як до рідної домівки.

  Викладачі, які працюють на відділенні дошкільної освіти, підтримують тісний зв’язок із колегами Глухівського національного державного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та Київського державного університету імені М.П. Драгоманова, беруть участь у спільних педагогічних конференціях. 

  Гордістю дошкільного відділення є його випускники. Серед наших випускників є завідуючі дошкільними закладами, методисти міських та районних управлінь освіти, викладачі вищих навчальних закладів ІІІ, ІV рівнів акредитації, наукові працівники. 

  В стінах нашого закладу відбулося професійне становлення викладачів кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету ім.. Миколи Гоголя Підлипської С.Д.  та Аніщук А.М. Сьогодні  Аніщук А.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, займається дослідженням мовленнєвого самовираження дошкільників різної статі.

  Процес європейської інтеграції все помітніше впливає на всі сфери життя держави, не оминув він і відділення дошкільної освіти нашого закладу. Впродовж  всього становлення і розвитку  коледжу, відділення дошкільної освіти має вагомі здобутки та великі перспективи. В період постійного оновлення системи освіти, гуманізації вищої школи, викладачі дошкільного відділення здійснюють підготовку висококваліфікованих спеціалістів. 

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.5974 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = '0gi20k8pqdsk9i7uuqo7s6uq63' AND ip = '18.205.176.100' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('18.205.176.100', '0gi20k8pqdsk9i7uuqo7s6uq63', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/v-d-lenja/v-d-lenja-doshk-lno-osv-ty.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '18.205.176.100' AND page = '/koledg/v-d-lenja/v-d-lenja-doshk-lno-osv-ty.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('18.205.176.100', NOW(), '/koledg/v-d-lenja/v-d-lenja-doshk-lno-osv-ty.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '63'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 33 AND NSRight >= 34 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/v-d-lenja/v-d-lenja-doshk-lno-osv-ty' AND con.pubdate <= '2019-08-24 19:52:40' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '737'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '55'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '737'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/v-d-lenja/v-d-lenja-doshk-lno-osv-ty' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=737 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='737' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='737'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=737 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=737 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 737

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '63' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '63' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '63' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '63' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '63' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '63' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC