// // //
//

Відділення початкової освіти

20 червня 2015 - Іштукін В.В.

  Відділення початкової освіти – це невід’ємна частина Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу, навчального закладу нового типу з сучасною навчально-матеріальною базою. Забезпечення найвищої якості освіти та підготовка висококваліфікованого фахівця, якому б наша держава могла довірити свій найцінніший скарб, найсвятішу надію – дитину – молодшого школяра та його душу, – головна мета відділення. Досягнення її – важлива справа як викладацького, так і студентського колективів.

  З 2009 року відділення очолює Череп Василь Григорович, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

  Сьогодні на відділенні навчається 223 студенти, які об’єднані у вісім академічних груп. 204 студенти навчаються за державним замовленням та 19 – за контрактом.

  Основна мета роботи відділення – забезпечення високої якості освіти та підготовка висококваліфікованих працівників для школи та закладів освіти. Досягнення її – завдання як викладацького, так і студентського колективів відділення.

  Професійну підготовку здійснюють 47 викладачів, із них 9 кандидатів наук, 4 доценти, понад 85% викладачів із вищою категорією, спеціалістів І категорії – 5 осіб, спеціалістів ІІ категорії – 2 особи.

  Мають педагогічні звання: «викладач-методист» – 15 викладачів, «старший викладач» – 9 викладачів.

  Усі педагоги відзначаються високим професіоналізмом, мають вищу фахову освіту, багатий досвід, сумлінно і творчо працюють на ниві освіти, досконало володіють сучасними формами і методами організації навчального процесу, спонукають студентів до активного мислення, творчого пошуку.

  Своїм досвідом підготовки конкурентоспроможних спеціалістів викладачі діляться на сторінках наукових та періодичних видань.

  Навчаючись за спеціальністю 5.01010201 «Початкова освіта», студенти здобувають кваліфікацію  вчителя початкової освіти з додатковими кваліфікаціями. Для забезпечення навчального процесу на відділенні є просторі, добре обладнані аудиторії: 4 комп’ютерні кабінети, лабораторії, актовий, читальний, спортивний, ігровий, гімнастичний, тренажерний зали, зал ритміки і хореографії, кабінети для індивідуальних музичних занять, бібліотека та читальний зал, де для студентів та викладачів коледжу забезпечено доступ до мережі Інтернет.

  Висока кваліфікація педагогів, поєднана з умілим керівництвом навчальним процесом, приносить відчутні результати: студенти мають глибокі й ґрунтовні знання. 

  Майбутні вчителі початкової школи, крім отримання базових знань, залучаються до науково-дослідної роботи з проблем організації навчально-виховного процесу в початкових класах, особистісно орієнтованого навчання молодших школярів. Студенти готуються до творчої праці, беручи участь у роботі проблемних груп та наукових гуртків. За наслідками досліджень члени проблемних груп виступають з науковими повідомленнями на студентських наукових конференціях, міжнародних симпозіумах, методоб’єднаннях учителів початкових класів. Результати наукових досліджень знаходять відображення у курсових та дипломних роботах, опублікованих статтях та тезах доповідей, підготовлених студентами самостійно або у співавторстві з науковими керівниками. Кращі наукові роботи студентів-дослідників неодноразово відзначалися дипломами І та ІІ ступенів на державних конкурсах з природничих, психолого-педагогічних та гуманітарних наук. Студенти відділення є активними учасниками та переможцями обласних, регіональних, всеукраїнських олімпіад та конкурсів. 

  На відділенні є чимало цікавих напрацювань у позааудиторній виховній роботі студентів, яка складалася десятиліттями і знайшла відображення у створенні добрих традицій, що ґрунтуються на пошануванні українських національних та загальнолюдських цінностей. Зустрічі з відомими і цікавими людьми, конкурси, фестивалі, вечорниці, спортивні змагання й туристичні походи, екскурсії – такі форми є традиційними для всебічного розвитку студентів. 

  У вільний від навчання час студенти відділення активно працюють у предметних гуртках: «Природник» (керівник С.Г. Прокопенко), «Інтеграл» (керівник Р.Р. Заріпов), «Мовний калейдоскоп» (керівник гуртка Б.В. Кукса), «Фокус» (керівник О.А. Радченко), «Театр студентських мініатюр» (керівник Л.О. Скотнікова), у студентському хорі під керівництвом О.В. Берези, хореографічному колективі народного та сучасного танцю під керівництвом Ю.В. Скорик, залучаються до волонтерської діяльності, благодійних акцій у дитячих будинках, інтернатах та у багатьох інших заходах, що супроводжують студентське життя.

  Гордістю відділення є його випускники, які працюють майже в усіх закладах освіти України і підтверджують високий статус одного з найстаріших педагогічних закладів – Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я. Франка. Багато випускників шкільного відділення сьогодні працюють у коледжі. Ольга Михайлівна Попенко – випускниця 1980 року, нині кандидат філологічних наук, доцент, директор коледжу. Випускниками шкільного відділення є О.Д. Шкарупа (1972 р.), В.М. Котеленець (1980 р.),  Н.В. Грона (1991 р.), Т.М. Фесенко  (1994 р.), Я.М. Бойко (1998 р.), Ю.О. Шакура (2004 р.). А сьогодні – викладачі, які дбайливо плекають студентів педагогічного закладу, розкриваючи перед ними таємниці педагогічної майстерності, формуючи достойну зміну освітян. Випускники О.Г. Зленко, О.П. Андрущенко, С.В. Самойленко – секретарі відділень коледжу.

  Багато випускників, маючи глибоку теоретичну підготовку і практичний професійний досвід роботи, працюють методистами та інспекторами районних відділів освіти і науки, директорами шкіл, вчителями.

  Сьогодні відділення початкової освіти є справжнім освітнім науково-методичним центром підготовки вчителів початкових класів, англійської мови, інформатики. Потужний науково-педагогічний потенціал відділення дозволяє успішно вирішувати проблеми модернізації навчально-виховного процесу, сприяти вдосконаленню професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, активізації їх професійної компетентності, творчої активності й самостійності. 

  Викладацький колектив усвідомлює, що в національному й духовному відродженні вчитель початкових класів є ключовою постаттю у побудові фундаменту освіти й виховання молодого українця, та робить все для того, щоб зі стін навчального закладу виходили у світ сіячі доброго, мудрого, вічного.

Коментарі (1)
Віталій Сергійко # 1 лютого 2016 в 12:40 0
Моє рідне відділення з 1985 по 1989 р. В наш час лише на нашому курсі навчалося 160 студентів!
Час генерації сторінки: 0.6016 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = '6r9afqsapses03psj8ag86f8h5' AND ip = '18.205.176.100' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('18.205.176.100', '6r9afqsapses03psj8ag86f8h5', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/koledg/v-d-lenja/v-d-lenja-pochatkovo-osv-ty.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '18.205.176.100' AND page = '/koledg/v-d-lenja/v-d-lenja-pochatkovo-osv-ty.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('18.205.176.100', NOW(), '/koledg/v-d-lenja/v-d-lenja-pochatkovo-osv-ty.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '63'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 33 AND NSRight >= 34 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'koledg/v-d-lenja/v-d-lenja-pochatkovo-osv-ty' AND con.pubdate <= '2019-08-24 18:28:42' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '736'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '55'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '736'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='koledg/v-d-lenja/v-d-lenja-pochatkovo-osv-ty' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=736 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='736' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='736'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=736 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=736 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 736

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '63' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '63' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '63' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '63' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '63' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '63' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC