// // //
//

Звітна студентська науково-практична конференція 2018

7 травня 2018 - Іштукін В.В.

Запрошуємо взяти участь у роботі
Звітної студентської науково-практичної конференції (2017-2018 н.р.), 
яка відбудеться 14  травня 2017 року.

Мета: широке залучення студентів до науково-дослідної роботи та підвищення рівня її результативності.

Передбачається робота за наступними тематичними напрямками:

 • «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ»
 • «МОВА. МОВНА ОСВІТА. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»
 • «ІСТОРІЯ. ЕКОЛОГІЯ. ПРИРОДОЗНАВСТВО»

Для участі у роботі конференції необхідно до 11 травня 2018 року подати до організаційного комітету тези  із визначеною студентом та погодженою науковим керівником темою виступу. Доповіді студентів будуть розміщені на сайті коледжу, а найкращі з них рекомендуються до друку в наукових збірниках.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Текст доповідей на конференції готується українською мовою (3-4 сторінки) та подається:

 • у роздрукованій формі (1 екземпляр, завірений підписами студента та наукового керівника);
 • у електронній формі (разом із супровідною презентацією та заявкою) на e-mail: allashatkovska2014@gmail.com із зазначенням теми Студ_конф; назва файлів – англійськими літерами відповідно до прізвища студента (наприклад, Ivanov.doc).

Набір тексту виконується у редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, розмір кегля – 14, міжстроковий інтервал – 1,5, відступ першого рядка  – 10 мм, поля – 20 мм, номер сторінки – по центру сторінки під текстом. При наборі формул використовується редактор формул Microsoft Equation, вмонтований в Microsoft Word.

Праворуч від середини аркуша друкуються прізвище та ініціали автора, в дужках відділення і курс. Наприклад: Іванов А.І., (Відділення початкової освіти, ІІІ курс). Нижче, через 1 інтервал, по центру аркуша друкується назва тез великими літерами (14, жирний). Між назвою тез та текстом – відстань 1 інтервал. Після тексту доповіді через 1 інтервал вказується література, яка використовувалась при її написанні.


З організаціїних питань звертатись до Шатковської А.Ю.
(ЦК соціально-економічних дисциплін)
Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.4473 сек.
Запити до бази: 34
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = 'lkbp1adhviaa61gsjaok80rgt1' AND ip = '18.206.175.155' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('18.206.175.155', 'lkbp1adhviaa61gsjaok80rgt1', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/novyny/maibutn-pod/zv-tna-studentska-naukovo-praktychna-konferenc-ja-2018.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '18.206.175.155' AND page = '/novyny/maibutn-pod/zv-tna-studentska-naukovo-praktychna-konferenc-ja-2018.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('18.206.175.155', NOW(), '/novyny/maibutn-pod/zv-tna-studentska-naukovo-praktychna-konferenc-ja-2018.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'novyny/maibutn-pod/zv-tna-studentska-naukovo-praktychna-konferenc-ja-2018' AND con.pubdate <= '2019-02-16 17:38:24' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '1146'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '32'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '1146'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='novyny/maibutn-pod/zv-tna-studentska-naukovo-praktychna-konferenc-ja-2018' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=1146 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='1146' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='1146'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=1146 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=1146 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 1146

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '0' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '0' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '0' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '0' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '0' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '0' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC