// // //
//

Методичне об’єднання завідувачів навчально-виробничою практикою

27 лютого 2018 - oleksandr_radchenko

21 лютого 2018 року на базі Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я.Франка відбулося методичне об’єднання завідувачів навчально-виробничою практикою вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Центрального регіону, до якого входять педагогічні училища й коледжі Київської, Черкаської, Житомирської, Сумської областей та м. Києва.

 

У рамах заходу проходило засідання круглого столу, в центрі уваги якого – Нова українська школа та пошук ефективних шляхів якісної підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах реформування  освіти.

 

Серед піднятих проблем – сучасні форми організації педагогічної практики як шлях забезпечення якості професійної освіти, гуманістична спрямованість науково-методичного супроводу студентів у ході педагогічної практики, особливості педагогічного керівництва самостійною роботою майбутніх педагогів в умовах педагогічної практики, критерії її ефективності тощо.

 

Практичним доповненням до дискусій, які відбувалися на рівні завідувачів навчально-виробничою практикою став методичний дайджест «Від школи знань до школи компетентностей», під час якого студенти випускних груп відділення початкової освіти продемонстрували рівень власної готовності до професії через моделювання способів керівництва діяльністю учнів на уроках та в позаурочний час з використанням ІКТ. Зокрема, Щипка Д. – «Принцип інтеграції в дії» (система роботи в 1 класі школи). Сич Н., Школьна О. – «Використання різних видів вправ в науково-педагогічному проекті «Інтелект України», Линдіна А. – «Збережемо довкілля», Івахненко Ю. – «Планета дружби».

 

Проведення фрагментів уроків та виховних заходів студентами отримало високу оцінку учасників методичного об’єднання.

         

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.4731 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = '1b8a4u2j4lt8bka15ujj7k9sk2' AND ip = '54.243.17.113' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('54.243.17.113', '1b8a4u2j4lt8bka15ujj7k9sk2', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/novyny/novyny-koledzhu/metodychne-ob-dnanja-zav-duvach-v-navchalno-vyrobnychoyu-praktykoyu.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '54.243.17.113' AND page = '/novyny/novyny-koledzhu/metodychne-ob-dnanja-zav-duvach-v-navchalno-vyrobnychoyu-praktykoyu.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('54.243.17.113', NOW(), '/novyny/novyny-koledzhu/metodychne-ob-dnanja-zav-duvach-v-navchalno-vyrobnychoyu-praktykoyu.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '52'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 3 AND NSRight >= 4 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'novyny/novyny-koledzhu/metodychne-ob-dnanja-zav-duvach-v-navchalno-vyrobnychoyu-praktykoyu' AND con.pubdate <= '2019-03-27 05:16:46' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '1116'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '30'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '1116'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='novyny/novyny-koledzhu/metodychne-ob-dnanja-zav-duvach-v-navchalno-vyrobnychoyu-praktykoyu' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=1116 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='1116' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='1116'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=1116 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=1116 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 1116

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '52' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '52' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '52' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '52' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '52' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '52' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC