// // //
//

Результати засідань та конкурсів

14 травня 2014 - Іштукін В.В.

   Відповідно до плану роботи методичних об'єднань педагогічних ВНЗ І-ІІ р.а. Центрального регіону України на базі РезультатиПрилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу ім. І.Я.Франка  у режимі онлайн проходили засідання голів циклових комісій викладачів дошкільної педагогіки та окремих методик, викладачів фізичного виховання. Викладачі дошкільної педагогіки та психології обговорили проблему “Педагогічний супровід науково-дослідної роботи студентів відділення дошкільної освіти” (доповідь Пастушенко Н.Б., презентація розміщені на сайті коледжу - ПЕРЕЙТИ), провели конкурс педагогічної майстерності “Творча особистість року” з метою популяризації досвіду педагогічних закладів з підготовки вчителя з дошкільного виховання, який засвідчив належну теоретико-практичну підготовку студентів спеціальності Дошкільна освіта, переможницею стала Ляльченко Олена Валеріївна, її матеріали (портфоліо: візитка, хобі, розробка власного конспекту “Заняття доброти і милосердя” розміщені на сайті коледжу - ПЕРЕЙТИ)

 

   Викладачі фізичного виховання на засіданні круглого столу заслухали доповідь Романовської Т.І.Освітнє середовище коледжу як фактор компетентнісного підходу у професійній підготовці вчителів фізичної культури” (доповідь розміщено на сайті коледжу - ПЕРЕЙТИ).

 

   За результатами  конкурсу педагогічної майстерності “Вчитель — моє покликання”, який проводився з метою виявлення обдарованих студентів педагогічних закладів, підвищення престижності професії вчителя початкових класів, переможницею стала студентка ІV курсу спеціальності Початкова освіта Пилипенко Олена Михайлівна. Конкурсні матеріали (портфоліо, конспект фрагменту уроку читання, майстер-клас з вишивки бісером) Пилипенко Олени Михайлівни представлені на її сайті http://pylypenko.inf.ua.

 

   Серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Центрального регіону України було проведено заочну регіональну студентську науково-практичну конференцію “Т.Г.Шевченко — співець природи рідного краю” з метою привернення уваги молоді до охорони природи рідного краю, сприяння екологічному вихованню, формуванню екологічної культури майбутнього вчителя. Заслуговує на увагу наукова робота студентів ІІІ курсу спеціальності Початкова освіта Буй Аліни та Кубишкіної ОлениШевченко на Прилуччині та про Прилуччину” (роботу розміщено на сайті   коледжу ПЕРЕЙТИ).

Коментарі (0)

Коментарі відсутні. Ваш буде першим!

Час генерації сторінки: 0.5392 сек.
Запити до бази: 36
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = '69arsaaog8umi4mocl177mrka4' AND ip = '54.91.71.108' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('54.91.71.108', '69arsaaog8umi4mocl177mrka4', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/novyny/novyny-saitu/rezultaty-zas-dan-ta-konkurs-v.html')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '54.91.71.108' AND page = '/novyny/novyny-saitu/rezultaty-zas-dan-ta-konkurs-v.html')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('54.91.71.108', NOW(), '/novyny/novyny-saitu/rezultaty-zas-dan-ta-konkurs-v.html', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '53'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 5 AND NSRight >= 6 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT con.*,
						cat.title cat_title, cat.id cat_id, cat.NSLeft as leftkey, cat.NSRight as rightkey, cat.showtags as showtags,
						cat.modgrp_id, u.nickname as author, con.user_id as user_id, u.login as user_login
				FROM cms_content con
				LEFT JOIN cms_category cat ON cat.id = con.category_id
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = con.user_id
				WHERE con.seolink = 'novyny/novyny-saitu/rezultaty-zas-dan-ta-konkurs-v' AND con.pubdate <= '2019-06-20 10:47:51' LIMIT 1

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'material' AND content_id = '347'

SELECT group_id FROM cms_content_access WHERE content_type = 'category' AND content_id = '31'

UPDATE cms_content SET hits = hits + 1 WHERE id = '347'

SELECT * FROM cms_filters WHERE published = 1 ORDER BY id ASC

SELECT * FROM cms_filter_rules

SELECT id as getfield FROM cms_content WHERE seolink='novyny/novyny-saitu/rezultaty-zas-dan-ta-konkurs-v' LIMIT 1

SELECT title as getfield FROM cms_content WHERE id=347 LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_forum_threads WHERE rel_to='content' AND rel_id='347' LIMIT 1

SELECT tag
			FROM cms_tags 
			WHERE target='content' AND item_id='347'
			ORDER BY tag DESC

SELECT id
        FROM cms_comments
        WHERE target='article' AND target_id=347 AND published=1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT access FROM cms_user_groups WHERE id = 8 LIMIT 1

SELECT c.*,
            IFNULL(v.total_rating, 0) as votes,
					  IFNULL(u.nickname, 0) as nickname,
					  IFNULL(u.login, 0) as login,
					  IFNULL(u.is_deleted, 0) as is_deleted,
					  IFNULL(p.imageurl, 0) as imageurl,
            (NOW() < DATE_ADD(c.pubdate, INTERVAL 0 MINUTE)) as is_editable
        FROM cms_comments c
        LEFT JOIN cms_ratings_total v ON v.item_id = c.id AND v.target = 'comment'
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = c.user_id
				LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
        WHERE c.target='article' AND c.target_id=347 AND c.published=1
        ORDER BY c.pubdate ASC

SELECT 1 FROM cms_subscribe WHERE user_id = 0 AND target = 'article' AND target_id = 347

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '53' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '53' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '53' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '53' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '53' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '53' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC