// // //
//
+4
0
Користувачі
Alena Smeshnova
Посилання на цю сторінку:
http://college.tim.ua/users/Gordani
Улюблена музика:меломан
Контент користувача
Фото користувача
Друзі користувача
2576 днів тому
2869 днів тому
3069 днів тому
2764 дні тому
1002 дні тому
1562 дні тому
Стіна користувача
Alena Smeshnova, 10 лютого 2012:
А давайте просто частіше посміхатись? Цінувати кожну хвилину свого такого короткого життя. Міцно тримати тих, хто нам потрібен... Вчитись відпускати, тих, хто захотів піти. І знаходити щастя в найпростіших речах. Щастя в вашому серці, в вас самих. Воно поруч...

Alena Smeshnova не входить до клубів.

Час генерації сторінки: 1.0293 сек.
Запити до бази: 45
SET NAMES cp1251

SELECT * FROM cms_menu ORDER BY id ASC

SELECT id, title, link, config, internal, published, version, system FROM cms_components

SELECT p.id, p.plugin, p.config, e.event FROM cms_plugins p, cms_event_hooks e WHERE p.published = 1 AND e.plugin_id = p.id

SELECT id FROM cms_user_groups WHERE alias = 'guest'

DELETE FROM cms_online WHERE lastdate <= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 3 MINUTE)

SELECT id as getfield FROM cms_online WHERE sess_id = '77am50opp264sqscojgtatrab0' AND ip = '3.236.74.69' LIMIT 1

INSERT INTO cms_online (ip, sess_id, lastdate, user_id, agent, viewurl) VALUES ('3.236.74.69', '77am50opp264sqscojgtatrab0', NOW(), '0', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '/users/Gordani')

SELECT id FROM cms_stats WHERE (ip = '3.236.74.69' AND page = '/users/Gordani')

INSERT INTO cms_stats (ip, logdate, page, agent, refer) VALUES ('3.236.74.69', NOW(), '/users/Gordani', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '')

SELECT NSLeft, NSRight FROM cms_menu WHERE id = '15'

SELECT id, title, link, linktype
              FROM cms_menu
              WHERE NSLeft <= 50 AND NSRight >= 51 AND parent_id > 0
              ORDER BY NSLeft

SELECT id as getfield FROM cms_users WHERE login='Gordani' ORDER BY is_deleted ASC LIMIT 1

SELECT		    
				u.id as id,
				u.login,
				u.nickname,
				u.email,
				u.icq,
		    u.is_deleted as is_deleted,
        u.regdate fregdate,
        u.birthdate as birthdate,
        u.status as status_text,
				DATE_FORMAT(u.status_date, '%d-%m-%Y %H:%i') as status_date,
        u.logdate as flogdate,
				u.rating as user_rating,
        p.city, p.description, p.showmail, p.showbirth, p.showicq,
				p.karma, p.imageurl, p.allow_who,
				p.gender as gender,	p.formsdata,			
				u.group_id,
				g.title as grp,
				g.alias as group_alias,
				o.user_id as status,
				b.user_id as banned,
        IFNULL(ui.login, '') as inv_login,
        IFNULL(ui.nickname, '') as inv_nickname
        FROM cms_users u
				INNER JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
				INNER JOIN cms_user_groups g ON g.id = u.group_id
				LEFT JOIN cms_online o ON o.user_id = u.id
				LEFT JOIN cms_banlist b ON b.user_id = u.id
        LEFT JOIN cms_users ui ON ui.id = u.invited_by
        WHERE u.is_locked = 0 AND u.id = '101'
        LIMIT 1

SELECT
				CASE
				WHEN f.from_id = 0
				THEN f.to_id
				WHEN f.to_id = 0
				THEN f.from_id
				END AS id, u.nickname as nickname, u.login as login
        FROM cms_user_friends f
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = CASE WHEN f.from_id = 0 THEN f.to_id WHEN f.to_id = 0 THEN f.from_id END
				WHERE (from_id = 0 OR to_id = 0) AND is_accepted =1

SELECT 1 FROM cms_user_friends WHERE (from_id = '101' OR to_id = '101') AND is_accepted =1

SELECT
			CASE
			WHEN f.from_id = 101
			THEN f.to_id
			WHEN f.to_id = 101
			THEN f.from_id
			END AS id_friends, u.id as id, u.nickname as nickname, u.login as login, u.is_deleted as is_deleted, u.status, p.imageurl as avatar, u.logdate as flogdate, o.id as online
			FROM cms_user_friends f
			LEFT JOIN cms_users u ON u.id = CASE WHEN f.from_id = 101 THEN f.to_id WHEN f.to_id = 101 THEN f.from_id END
			LEFT JOIN cms_user_profiles p ON p.user_id = u.id
      LEFT JOIN cms_online o ON p.user_id = o.user_id
			WHERE (from_id = '101' OR to_id = '101') AND is_accepted =1
			LIMIT 0, 6

SELECT *
			FROM cms_user_awards
			WHERE user_id = 101
			ORDER BY pubdate DESC

SELECT 1 FROM cms_user_wall WHERE user_id = 101 AND usertype = 'user'

SELECT w.*, g.gender, g.imageurl, u.nickname as author, u.login as author_login, u.is_deleted, w.pubdate
          FROM cms_user_wall w
					INNER JOIN cms_users u ON u.id = w.author_id
					INNER JOIN cms_user_profiles g ON g.user_id = u.id
          WHERE w.user_id = 101 AND w.usertype = 'user'
          ORDER BY w.pubdate DESC
          LIMIT 0, 10

SELECT u.*, c.title as title, c.id as id
			FROM cms_user_clubs u, cms_clubs c
			WHERE u.user_id = 101 AND u.club_id = c.id AND c.published = 1
			ORDER BY c.title DESC

SELECT title, id, admin_id
			FROM cms_clubs
			WHERE admin_id = 101 AND published = 1
			ORDER BY title DESC

SELECT 1 FROM cms_online WHERE user_id = '101'

SELECT SUM(points) as karma FROM cms_user_karma WHERE user_id = 101

SELECT
				CASE
				WHEN f.from_id = 0
				THEN f.to_id
				WHEN f.to_id = 0
				THEN f.from_id
				END AS id, u.nickname as nickname, u.login as login
        FROM cms_user_friends f
				LEFT JOIN cms_users u ON u.id = CASE WHEN f.from_id = 0 THEN f.to_id WHEN f.to_id = 0 THEN f.from_id END
				WHERE (from_id = 0 OR to_id = 0) AND is_accepted =1

SELECT 1 FROM cms_user_photos WHERE user_id=101 AND ( allow_who='all' OR (allow_who='registered' AND (0>0)) OR (allow_who='friends' AND (0=1)) )

SELECT 1 FROM cms_photo_files WHERE user_id=101 AND published = 1

SELECT a.id as id,
            a.title as title,
            a.pubdate as pubdate,
            a.allow_who as allow_who,
            'private' as type,
            p.imageurl as imageurl,
            COUNT(p.id) as photos_count
        FROM cms_user_photos p
				INNER JOIN cms_user_albums a ON a.id = p.album_id
        WHERE p.user_id='101' AND (
                a.allow_who='all'
                OR
                (a.allow_who='registered' AND (0>0))
                OR
                (a.allow_who='friends' AND (0=1))
              )
        GROUP BY p.album_id

SELECT a.id as id,
            a.title as title,
            a.pubdate as pubdate,
            'all' as allow_who,
            'public' as type,
            f.file as imageurl,
            COUNT(f.id) as photos_count
        FROM cms_photo_files f
				LEFT JOIN cms_photo_albums a ON a.id = f.album_id
        WHERE f.user_id='101' AND f.published = 1
        GROUP BY f.album_id

SELECT 1 FROM cms_board_items WHERE user_id=101 AND published=1

SELECT 1 FROM cms_comments WHERE user_id=101 AND published=1

SELECT 1 FROM cms_forum_posts p LEFT JOIN cms_forum_threads t ON t.id = p.thread_id WHERE p.user_id = 101 AND t.is_hidden = 0

SELECT 1 FROM cms_user_files WHERE user_id = 101

SELECT id, seolink FROM cms_blogs WHERE owner="user" AND user_id = 101 ORDER BY owner LIMIT 1

SELECT *
			FROM cms_forms
			WHERE id = 3

SELECT * FROM cms_form_fields WHERE form_id = 3 ORDER BY ordering ASC

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'top' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '15' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT m.access_list
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE mb.position = 'sidebar' AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '15' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'topmenu') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '15' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT NSLeft, NSRight, NSLevel FROM cms_menu WHERE id = '15' ORDER BY id ASC LIMIT 1

SELECT id as getfield FROM cms_menu WHERE parent_id=0 LIMIT 1

SELECT * FROM cms_menu WHERE id = 1 AND NSDiffer = ''

SELECT * FROM cms_menu WHERE NSLeft > 1 AND NSRight < 66 AND NSDiffer = '' ORDER BY NSLeft,ordering

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'maintop') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '15' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC

SELECT *, m.id as mid, m.template as tpl
      FROM cms_modules m, cms_modules_bind mb
      WHERE (mb.position = 'mainbottom') AND
         m.published = 1 AND
         m.id = mb.module_id AND
         (mb.menu_id = '15' OR mb.menu_id = 0)
         AND (m.is_strict_bind = 0)
      ORDER BY m.ordering ASC