413

Складання списку використаної літератури є важливим обов’язковим елементом наукової роботи. Список джерел відображає роботу автора зі збору та аналізу літератури, дозволяє зробити висновки про ступінь фундаментальності проведеного дослідження і охоплює документи, використані при написанні наукової роботи.

Бібліотека коледжу пропонує вашій увазі зразки оформлення  бібліографічних описів за ГОСТами ДСТУ 7.1:2006 та ДСТУ 8302:2015. Приклади бібліографічних описів знаходяться в рубриці “Поради” на сторінці “БІбліотека”.

Перейти