194

Навчально- виховний процес охоплює всі сфери життя студентів гуманітарно-педагогічного коледжу. Зачіпає найактуальніші проблеми суспільства. Всі працівники закладу піклуються про виховання свідомих громадян нашої держави. Екологічно свідомих, морально свідомих, національно свідомих людей. Цьому сприяють різноманітні форми роботи зі студентами.

Завдяки широкому спектру навчальних програм, спрямованих на впровадження ціннісних орієнтацій і розвиток громадянської свідомості, студенти отримують всебічний розвиток і набирають необхідні навички для успішного функціонування у складному суспільстві. Задача закладу освіти – виховувати свідомих громадян, які розуміють не лише свої права, але й обов’язки перед суспільством і державою. Розвиток екологічної свідомості є однією з найважливіших складових у процесі виховання студентів. Це попереднє усвідомлення необхідності бережного ставлення до природи, пошук раціональних рішень у сфері вибору екологічно чистих технологій і умов життя.

Наші студенти активно приймають участь в облаштуванні і догляді території коледжу. Виявляють власну екологічну свідомість.

Студенти 12 групи Початкової освіти мають життєві принципи мислячих громадян суспільства, які вміють працювати не тільки розумово, а й фізично. Навіть на зважаючи на те, що ця праця була важкою, фізично, для студетнів, всі вони радо та з гумором приберали територію. Допомагали одне одному. Навіть через втому, вони закінчили приберати, і тепер хоча б на невеликій території, з спільними зусиллями, екологічно чисто.