378

Студенти коледжу долучилися до виконання грантового проєкту «МЕДІА&КАПСУЛИ».

Проєкт є складником міжнародного проєкту «Learn to Discern in Schools – National Rollout // Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність національне розгортання», що виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси.

Мета запропонованої діяльності – формувати м’які навички інфомедійної грамотності у здобувачів вищої освіти (у майбутніх учителів української мови і літератури, початкової школи, майбутніх журналістів) в умовах неформальної освіти на основі використання електронних лінгвістичних ресурсів та програмних продуктів Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України.

Новий проєкт продовжує ідею гранту «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» (10.2020 – 02.2021) щодо формування інфомедійної грамотності як складника неформальної освіти майбутніх учителів – тьюторів на засадах міжрегіональної партнерської взаємодії «університет – школа – НАН України». Студенти та викладачі коледжу були активними учасниками цього проєкту.

До проєкту залучені Український мовно-інформаційний фонд НАН України, Машинобудівний фаховий коледж СумДУ, КЗ  Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка, КЗВО «Луцький педагогічний коледж», Сумська гімназія №1, інші заклади.

Діяльність заплановано здійснювати на засадах партнерської взаємодії «університет – коледж – старша школа – Національна академія наук України».

В основу запропонованої діяльності покладено методологію IREX, міжнародне дослідження PISA стосовно читацької грамотності (2018); Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (2019), Професійний стандарт учителя (2020), угоди про партнерську взаємодію філологічних кафедр університетів, що здійснюють підготовку майбутніх учителів української мови і літератури, коледжів, в яких здійснюється підготовка майбутніх учителів початкової школи та журналістів, а також закладів загальної середньої освіти, в яких учителі-словесники застосовують у позаурочній діяльності методологію IREX.