768

Циклова комісія математичних дисциплін коледжу – це структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з дисциплін свого циклу. Викладачі забезпечують підготовку студентів усіх спеціальностей коледжу. Діяльність викладачів циклової комісії спрямована на формування у студентів математичної компетентності, розвиток творчих здібностей, креативності майбутніх фахівців.

Навчальний процес із математичних дисциплін забезпечується потужною матеріальною базою. У коледжі функціонує 4 комп’ютерні кабінети, що обладнані за новітніми технічними характеристиками, кабінет математики, який оснащений проектором та інтерактивною дошкою, лабораторія сучасних комунікаційних технологій. Кабінети є центром методичного забезпечення навчальних дисциплін та предметів загальноосвітнього циклу, виховних заходів. Викладачі циклової комісії завжди були знавцями своєї справи, переносили з покоління в покоління досвід, уміння працювати з молоддю, якісно озброювати знаннями майбутніх колег.

Склад комісії:

 • Кумейко Галина Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, голова циклової комісії.
 • Бачевська Ірина Вікторівна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти України.
 • Заріпов Рінат Рахімзянович – спеціаліст ІІ категорії, здобувач наукового ступеня кандидата математичних наук Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя.
 • Іштукін Валерій Володимирович – викладач комп’ютерних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 • Кириченко Олексій Миколайович – викладач комп’ютерних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 • Рибалко Ольга Олексіївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України, кандидат педагогічних наук.
 • Ярова Любов Вікторівна – спеціаліст вищої категорії.

Навчальні дисципліни:

 • Математика.
 • Вища математика.
 • Основи початкового курсу математики.
 • Методика навчання освітньої математичної галузі.
 • Інформатика.
 • Практичний курс інформатики з елементами програмування.
 • Методика навчання інформатичної освітньої галузі.
 • Шкільний курс інформатики і методика викладання.
 • Інформатика і програмування.
 • Основи операційних систем.
 • Комп’ютерні видавничі технології.
 • Основи програмування.
 • Прикладне програмне забезпечення.

Життя циклової комісії математичних дисциплін насичене подіями за участю викладачів та студентів: відкриті заняття, регіональні семінари, конкурси педагогічної майстерності, брейн-ринги, КВК, студентські науково-практичні конференції, математичні конкурси, внутрішньоколеджні та обласні олімпіади з математики, тематичні виховні години, майстер-класи, круглі столи, творчі проекти.

Кумейко Г.М.,
голова циклової комісії