630

Глибоко усвідомлюючи важливість і необхідність удосконалення роботи по формуванню особистості, творчого, ініціативного педагога, конкурентоспроможного на ринку праці, викладачі комісії спрямовують організацію освітнього процесу на формування у студентів загальнокультурних, інформаційно-цифрових, фахових компетентностей, гуманності, розвитку педагогічної культури майбутнього вчителя технологій. З метою реалізації даної проблеми всі викладачі працюють у напрямку глибокого і детального вивчення індивідуальних особливостей студентів, створюють умови для усестороннього розвитку їх здібностей, широко застосовуючи сучасні методи і форми навчально-виховної роботи. Практичні завдання підпорядковуються індивідуальним особливостям студентів та спрямовані на залучення їх до науково-дослідницької роботи.

Система викладання постійно урізноманітнюється та доповнюється матеріалами науково-методичних комплексів предметів, яка створює максимальні умови для реалізації творчих здібностей студентів під час проходження різних видів педагогічної практики. Реалізуючи принципи гуманістичної педагогіки, викладачі будують освітній процес на основі взаєморозуміння, співробітництва та співтворчості. Комісія постійно працює над пошуковою роботою по дослідженню, вивченню і запровадженню нових технологій навчання та виховання, акцентує увагу на цілеспрямовану роботу з обдарованими студентами з метою виховання талановитих педагогів.

Особливу увагу викладачі циклової комісії надають навчально-виховній роботі, що є невід’ємною складовою підготовки майбутнього спеціаліста; залучають студентів до участі в предметних гуртках, конкурсах, оглядах-виставках, педагогічних читаннях, декадах загальнотехнічних дисциплін.

Склад комісії

 • ПОМІГУЄВ Олександр Юрійович, викладач вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії
 • ЮШКО Тетяна Миколаївна, викладач вищої категорії,
 • БІЛЕНКО Ніна Іванівна, викладач вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти України
 • ЛОПАТНІКОВА Тамара Миколаївна, викладач вищої категорії
 • НЕЧАЙ Олександр Іванович, викладач вищої категорії, викладач-методист
 • ЧЕРЕП Василь Григорович, викладач вищої категорії, викладач-методист
 • ЦАПЕНКО Микола Миколайович, викладач вищої категорії
 • СИМОНЕНКО Максим Юрійович, викладач першої категорії
 • РАДЧЕНКО Олександр Анатолійович, викладач вищої категорії, кандидат педагогічних наук, викладач-методист
 • ЧУМАК Юрій Павлович, викладач вищої категорії, викладач-методист

Навчальні дисципліни

 • Технології
 • Загальні питання методики
 • Методика навчання технологій
 • Методика навчання технологічної освітньої галузі
 • Методика викладання креслення
 • Образотворче мистецтво з методикою навчання
 • Основи техніки і технології
 • Економіка і організація виробництва
 • Стандартизація, управління якістю і сертифікація
 • Технології виробництва конструкційних матеріалів
 • Обробка конструкційних матеріалів
 • Робочі машини
 • Енергетичні машини
 • Інформаційні машини та кібернетичні системи
 • Інформаційно-комунікаційні технології навчання, технічні засоби навчання
 • Технічна естетика
 • Технологічний практикум з ручної обробки деревини
 • Технологічний практикум з ручної обробки металу
 • Технологічний практикум з механічної обробки деревини
 • Технологічний практикум з механічної обробки металу
 • Інженерна графіка
 • Нарисна геометрія
 • Технічне креслення
 • Безпека життєдіяльності
 • Основи охорони праці
 • Технічні засоби навчання
 • Основи електротехніки
 • Практикум з художньої обробки деревини
 • Основи теорії дизайну
 • Методика та технології організації учнівської творчості
 • Основи графічного дизайну
 • Художня різьба по дереву
 • Основи автоматики
 • Радіоелектроніка

Другий рік поспіль викладачі циклової комісії працюють під брендом «Творча майстерня». Чому саме «Творча майстерня»? Все банально просто. Лише у творчій майстерні ти можеш творити красу, показати свої уміння та навички, проявити креативність у вирішенні складних конструкторських питань, реалізувати власний потенціал ідей. Саме у творчій майстерні народжуються проєкти, якими будуть пишатися не тільки викладачі чи студенти закладу, а й люди, які оточують тебе у повсякденному житті. Пропонуємо Вашій увазі декілька суспільно-орієнтованих проєктів, спроектованих та реалізованих викладачами та студентами відділення технологічної освіти.

Творча майстерня
Проєкт "Бакумова гора"
Проєкт "Джерела"
Проєкт «Гойдалка»
Проєкт «Ковзанярський каток»
Проєкт «Альтанка»
Проєкт «Альтанка»
Проєкт «Дитячий майданчик»
PlayPause
previous arrow
next arrow

Помігуєв О.Ю.,,
голова циклової комісії