182

Колективний договір на 2020-2025 н.р., схвалений на загальних зборах працівників коледжу 30 жовтня 2020р.