776

Коледж працює над проблемою «Шляхи реалізації компетентнісного підходу в процесі підготовки майбутніх фахівців в умовах реформування системи фахової передвищої освіти»

ПЕРЕГЛЯНУТИ