1 568

Шатковська А.Ю.

Шатковська Алла Юріївна

Шатковська А.Ю.

Шатковська Алла Юріївна – кандидат історичних наук, спеціаліст  вищої категорії, викладач-методист. Нагороджена Почесною грамотою обласної ради Чернігівської області.

Працює над проблемою «Забезпечення пріоритету духовного розвитку особистості студента, засвоєння моральних норм, загальнолюдських, національних і культурних цінностей на формування професійної компетентності».

У 2009 році захистила дисертацію на тему «Сучасна українська та російська історіографія причин та наслідків голодомору в УСРР 1932–1933 років».

У  2014  році  стала  переможцем  у  конкурсі  на кращу методичну розробку «Педагогічна знахідка» з всесвітньої  історії,  у  2016  році зайняла друге місце  у  конкурсі на кращу методичну розробку «Педагогічна знахідка» з основ філософських знань серед  викладачів  ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Чернігівської області.

Педагогічне кредо: «Навчати – означає подвійно вчитися. Студентам потрібні не повчання, а приклади».

ДисципліниІсторія України, Історія: Україна і світ, Всесвітня історія, Громадянська освіта, Соціологія.

Є автором більше тридцяти науково-методичних статей, бере активну участь у конференціях різного рівня.

Вона є автором начально-методичних посібників: «Інтерактивні методи та прийоми викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу», «Історія України. Частина І», «Історія України. Частина ІІ»,.


Голубов  С.Г.

Голубов  Сергій  Геннадійович

Голубов С.Г.

Голубов  Сергій  Геннадійович – спеціаліст  вищої категорії

Працює над проблемою «Інтеграція соціально-економічних дисциплін для забезпечення ефективного впливу соціально-економічних дисциплін на формування професійної компетентнісності».

У  2015  році  став  учасником  конкурсу  на  кращу  методичну  розробку  «Педагогічна  знахідка»  з соціології,  у  2017  році зайняв друге місце  у  конкурсі на кращу методичну розробку «Педагогічна знахідка» у номінації «Людина і світ» серед викладачів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації Чернігівської області.

Педагогічне кредо:  «Лише той Учитель, хто живе так, як навчає» – Г.Сковорода

ДисципліниІсторія України, Історія: Україна і світ, Громадянська освіта, Соціологія.

Є автором десяти науково-методичних статей, бере активну участь у конференціях різного рівня. Та є автором навчально-методичного посібника «Людина і світ: навчально-методичний  посібник»


Сидоріна О.В.

Сидоріна Олена В’ячеславівна

Сидоріна О.В.

Сидоріна Олена В’ячеславівна – кандидат мистецтвознавства, спеціаліст  вищої категорії, викладач-методист.

Працює над проблемою  «Естетичне виховання як важливий компонент цілісного світосприйняття особистості»

У 2017 році захистила дисертацію на тему «Творчість художника Миколи Ге в контексті української духовної культури».

Педагогічне кредо:   «У серце увійде лише те, що йде від серця» – Ж.-Ж.Руссо

Дисципліни: основи філософських знань, культурологія, основи сценічного та екранного мистецтва з методикою викладання,  українська мови і література.

Олена В’ячеславівна упорядкувала ряд начально-методичних посібників, зокрема «Основи сценічного та екранного мистецтва», «Опорні схеми в процесі вивчення української літератури», «Вивчення української літератури в мегатексті з іншими видами мистецтва», «Етика та естетика».

Вона є автором більше двадцяти науково-методичних статей, бере активну участь у наукових та науково-практичних конференціях.


Білобловський С.О.

Білобловський Сергій Олександрович

Білобловський С.О.

Білобловський Сергій Олександрович – спеціаліст  вищої категорії, старший викладач.

Працює над проблемою «Особливості музичного світосприйняття та методи його формування і розвитку в студентів закладів фахової передвищої освіти».

Сергій Олександрович працює в коледжі з 1983 року.  Викладач творчо розвивається в різних жанрах (соліст, композитор, аранжувальник), часто виступає на міських, обласних та республіканських фестивалях.  На заняттях Сергій Олександрович вдало організовує самостійну роботу, забезпечує професійну спрямованість занять, прищеплює студентам любов до музичного мистецтва, навчає розуміти і відчувати глибокій зміст музики.

Сергій Олександрович є автором навчально-методичного посібника «Збірка програмових творів для дітей молодшого шкільного та дошкільного віку в полегшеній обробці для фортепіано».

Дисципліни: Гра на музичних інструментах.


Довженко А.М.

Довженко Анатолій Миколайович

Довженко Анатолій Миколайович – викладач вищої категорії.

Працює над проблемою «Художньо-естетична креативна освіта на заняттях  музичного мистецтва як передумова загальнокультурного розвитку особистості».

Анатолій Миколайович –  невтомний пропагандист української музики, організатор і педагог, що виховав багаточисленні кадри спеціалістів, людина, яка постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. З 1980 року він працює в коледжі. Велику увагу викладач приділяє розвитку умінь і навичок, необхідних студентам для виконання завдань музичного виховання в школі. Багато років працював керівником вокального ансамблю.  Анатолій Миколайович є автором близько десяти наукових статей.

Педагогічне кредо:  «Якщо ти хочеш зрозуміти, як живе народ, -послухай його музику»

Дисципліни: Гра на музичних інструментах.


Дяченко І.І.

Дяченко Ірина Іванівна

Дяченко І.І.

Дяченко Ірина Іванівна – викладач вищої категорії, старший викладач.

У педагогічному коледжі працює з 1980 року. Маючи ґрунтовну науково-методичну підготовку та багаторічний досвід роботи, Ірина Іванівна вбачає мету своєї педагогічної діяльності у формуванні та розвитку духовного світу студентів засобами музики, через особистісно орієнтовану систему освітнього процесу. Широко застосовуючи сучасні технології, викладач надає кожному студенту можливість розвинути власний інтелект, активізувати процес пізнання, виявити творчий потенціал.

Ірина Іванівна є автором наукових статей, методичних розробок, навчально-методичних посібників. Керівник вокального ансамблю юнаків «Шанс», який неодноразово був лауреатом міського фестивалю самодіяльної народної творчості «Пісні над Удаєм», обласних оглядів-конкурсів «Студентська весна».

Педагогічне кредо: «Гуманність і творчість – два крила педагога».

Дисципліни: Гра на музичних інструментах, методика музичного виховання.


Мозгова І.І.

Мозгова Ірина Іванівна

Мозгова І.І.

Мозгова Ірина Іванівна – викладач вищої категорії, старший викладач.

Працює над проблемою «Формування музичних та культурологічних знань студентів шляхом індивідуалізації освітнього процесу та впровадження інноваційних технологій навчання».

Закінчивши Ніжинський державний педагогічний інститут, розпочала свою професійну діяльність у Прилуцькому педагогічному училищі з 1986 року. Вона активно впроваджує в освітній процес нові технології, успішно вирішуючи проблему особистісно-орієнтованого підходу у вихованні майбутніх освітян.

Педагогічне кредо:  «Музичне виховання – це не виховання музиканта, а передусім  виховання людини»   – В.О.Сухомлинський.

Дисципліни: Гра на музичних інструментах, методика музичного виховання, співи і музична література.


Севрук Л.А.

Севрук Людмила Анатоліївна

Севрук Л.А.

Севрук Людмила Анатоліївна – викладач  вищої категорії, старший викладач.

Працює над проблемою «Удосконалення форм, методів та технологій навчання з метою розвитку професійної майстерності педагога».

Людмила Анатоліївна професію вчителя обрала за покликанням душі. Головна мета її натхненної праці – виховувати людину за допомогою музичного мистецтва. За роки роботи вона керувала академічним хором коледжу, вокальним ансамблем. Усі сили, глибокі знання, педагогічні уміння викладач вкладає у процес виховання студентів, у творчу музичну діяльність коледжу, впевнено пропагує світ прекрасного, пробуджує інтерес до творчої діяльності у багатьох вихованців коледжу.

Педагогічне кредо:  «Без музичного виховання неможливий повноцінний розвиток особистості»

Дисципліни: Гра на музичних інструментах.


Юшко О.В.

Юшко Олена Володимирівна

Юшко О.В.

Юшко Олена Володимирівна – викладач вищої категорії, художній керівник вокального ансамблю «Горицвіт» та студентського хорового колективу.

Працює над проблемою «Формування музично-теоретичних та методико-практичних компетенцій для забезпечення якісної музично-педагогічної діяльності майбутнього вчителя з початкової освіти».

Викладаючи з 2002 року музичні дисципліни в коледжі, Олена Володимирівна невтомно працювала над вдосконаленням своєї майстерності. Щедрою винагородою активності, професійності та наполегливості в улюбленій справі для Олени Володимирівни стали прихильність студентів, повага колег, численні дипломи лауреатів її колективів художньої самодіяльності.

Педагогічне кредо: «Хто добре запалився, той добре почав, а добре почати – це наполовину завершити» – Г.Сковорода.

Олена Володимирівна є автор посібника «Методика музичного виховання у початковій школі. Методичні рекомендації».

Дисципліни: Гра на музичних інструментах, методика музичного виховання, співи і музична література.


Дубовик С.О.

Дубовик Сергій Олександрович

Дубовик С.О.

Дубовик Сергій Олександрович – спеціаліст першої  категорії.

Працює над проблемою «Розвиток музичної пам’яті студентів у процесі загальної музичної освіти».

На своїх заняттях Сергій Олександрович вдало впроваджує власні креативні методи та прийоми роботи зі студентами без спеціальної музичної підготовки. У своїй роботі викладач прагне розкрити та розвинути індивідуальні музичні здібності студентів. Творчий підхід та спрямованість на індивідуальність кожного студента допомагає викладачу досягти психологічного контакту, взаєморозуміння та позитивного результату у навчально-педагогічному процесі.

Педагогічне кредо: «Навчати – означає подвійно вчитися. Студентам потрібні не повчання, а приклади».

Дисципліни: Гра на музичних інструментах.


Дубовик О.О.

Дубовик Олександр Олександрович

Дубовик О.О.

Дубовик Олександр Олександрович – співак, інструменталіст, організатор, керівник, викладач, заслужений митець, він з радістю передає багатий досвід молоді.

Працює над проблемою «Формування музичного смаку студентів шляхом впровадження в освітній процес індивідуально орієнтованого навчання».

«Хто хоче, той знаходить можливості, хто не хоче, той шукає причини» – кредо, яким він керується по життю. Олександр Олександрович – природжений, талановитий музикант, віртуоз, справжній артист. Олександр Олександрович створив студію студентського вокалу.

Дисципліни: Гра на музичних інструментах.


А.Ю.Шатковська,
голова циклової комісії