565

Студенти випускних курсів спеціальностей Початкова освіта, Середня освіга (трудове навчання і технології), Середня освіта (фізична культура) завершили переддипломну педагогічну практику, яка тривала 6 тижнів і проходила як в ЗЗСО міста, так і регіону. ,

Практика як невід’ємна складова освітнього процесу в коледжі займає особливе місце в підготовці професійно компетентних фахівців.

Переддипломна практика є певним підсумком (своєрідним екзаменом професійної зрілості), який дав можливість студентам в повній мірі відчути себе учителями протягом тривалого часу, набути надзвичайно важливого досвіду, основа якою закладалась в процесі теоретико-практичного навчання в коледжі в попередні роки.

Під час підсумкових конференцій студенти звітують про свої досягнення, аналізують проблеми, труднощі, з якими зустрічались, шляхи їх подолання, діляться планами на майбутнє. Адже саме практика дала можливість утвердитися у правильності вибору професії.