215

Сертифікати про акредитацію у коледжі

012 Дошкільна освіта

ДО_2021

013 Початкова освіта

ПО_2021

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

ФК_2021

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

ТН_2021

061 Журналістика

ЖУР_2021