611

Непросто працювати викладачем у сучасному складному і суперечливому світі, особливо, коли вибір студента – стати майбутнім вихователем, часто стає випадковим. Тому з перших днів навчання на відділенні дошкільної та початкової освіти спрямоване на поступове формування майбутнього спеціаліста – особистості з високою професійною компетентністю та загальною культурою, здатної до постійного оновлення знань, швидкої адаптації до змін, що відбуваються в суспільстві, особистості творчої з нестандартним мисленням, з широким кругозором. А якщо мета визначена, то успіх її досягнення в значній мірі залежить від дружної., злагодженої роботи викладачів. Такою є циклова комісія викладачів педагогіки, психології та методик дошкільної освіти, девізом діяльності якої стали слова Л.Костенко «Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом».

Викладачі циклової комісії беруть активну участь у науково-практичних конференціях коледжу, у роботі міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій, які традиційно проводяться на базі вищих педагогічних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації міст Києва, Глухова, Ніжина та інших, активно обговорюють інформацію про сучасні досягнення науки в галузі педагогіки, психології та окремих методик, організовують відкриті заняття, майстер-класи, педагогічні тренінги, позааудиторну діяльність студентів, тісно співпрацюють з педагогічними працівниками дошкільних закладів регіону.

Навчальні дисципліни:

 • Педагогіка
 • Загальна психологія
 • Дитяча психологія
 • Педагогічна психологія
 • Основи педагогічної майстерності
 • Культура мовлення і практикум з виразного читання
 • Література для дітей дошкільного віку
 • Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти
 • Логопедія
 • Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
 • Методика організації образотворчої діяльності дітей
 • Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою
 • Методика фізичного виховання
 • Методика музичного виховання
 • Дисципліни за вибором:
 • Основи інклюзивної освіти дітей дошкільного віку
 • Основи педагогічного менеджменту
 • Основи педагогічних досліджень
 • Виховання дітей раннього віку
 • Організація предметно-ігрового середовища в ЗДО
 • Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

Для якісної підготовки майбутніх спеціалістів зусиллями викладачів циклової комісії обладнані затишні кабінети, де створені науково-методичні комплекси, які дають можливість викладачам працювати творчо, на рівні сучасних вимог, активно залучати студентів до вивчення педагогічної спадщини класиків минулого та цікавого досвіду педагогів – новаторів, знайомити студентів із сучасними державними документами в галузі дошкільної освіти, передовими технологіями, педагогічними новаціями як в Україні, так і за кордоном. Використовувати інтерактивні методи викладання, які допомагають зробити кожного студента безпосереднім учасником освітнього процесу.

Атмосфера, яка панує в роботі циклової комісії, характеризується згуртованістю, вимогливістю. Тут поважають один одного, радіють успіхам студентів і колег та підтримують у негараздах. То ж невипадково, що наші студенти – випускники через роки поспішають до закладу як до рідної домівки.

Активну участь викладачі та студенти беруть у тижнях науки, організованих О.І.Мельничук, готують доповіді й успішно захищають їх, виступаючи на секційних та пленарних засіданнях. Систематичною є співпраця викладачів ЦК і студентів із закладами дошкільної освіти міста та навчально – реабілітаційними центрами. Стало доброю традицією влаштовувати для дітей з особливими потребами розважальні дійства до Дня захисту дітей, свята Миколая, Дня дошкілля, свята зустрічі весни (керівники З.О.Суддя та Н.Б.Пастушенко).

Варто зазначити, що студенти не розчаровуються у співпраці з дітьми, а, навпаки, бачать у підростаючому поколінні глибину знань, інтересів та вподобань, які слід плекати і спрямовувати в правильне русло. Випускники коледжу зазначають, що вони свідомо обрали свій шлях, і кожен день їхньої професійної діяльності-це здійснення мрій. Девізом творчого пошуку стали слова відомого практика і теоретика дошкільного виховання Софії Русової: «Бути гарним педагогом – це бути справжнім реформатором майбутнього життя України, бути апостолом Правди і Науки».