607

Навчити людину бути щасливою неможливо, але виховати її так, щоб вона була щасливою, можна.
А.С. Макаренко

Проблема циклової комісії

«Формування психолого-педагогічної компетентності як важливої складової професійної підготовки майбутнього фахівця в умовах педагогічного коледжу»

Циклова комісія викладачів педагогіки і психології – одна з провідних у коледжі. Вона концентрує у собі не лише науковий потенціал, а й самобутні педагогічні надбання та традиції, зберігаючи і примножуючи кращий педагогічний досвід поколінь.

До складу циклової комісії педагогіки і психології входять: О.М.Кочерга, В.М.Котеленець, Л.І.Ткаченко, О.Д.Шкарупа, Т.В.Ходак. Це – високопрофесійні педагоги, творчі зусилля яких сприяють професійному зростанню студентів коледжу. Викладачі циклової комісії поєднують у своїй роботі відповідальність і доброзичливу вимогливість, взаємну повагу і толерантність.

Викладачі циклової комісії – це група однодумців, справжніх носіїв кращого досвіду навчання і виховання, які здатні забезпечити належний рівень підготовки майбутніх фахівців для сучасних освітніх закладів України.

Наріжним каменем професійного кредо викладачів є повага до студента – турбота про студента – розумна вимогливість до нього.

У сучасних умовах навчальна і наукова діяльність викладачів циклової комісії педагогіки і психології спрямована на викладання і наукові розробки педагогічних дисциплін, модернізацію змісту психолого-педагогічної освіти, підготовку висококваліфікованого вчителя-професіонала, який зможе виконати покладену на нього велику відповідальність – дати суспільству багатогранну творчу особистість, підготувати її до роботи в національній школі.

Викладачі дбають про створення умов для справжнього інтелектуально-духовного плекання майбутніх педагогів, формування свідомих громадян з державним мисленням, розвитку здібностей, що поєднує самопізнання з пізнанням сутності людського буття, творчої самореалізації особистості та педагогіки успіху.

Викладачі циклової комісії володіють найсучаснішими методами викладання, на своїх заняттях уміють створити атмосферу добра, зацікавленості, творчого пошуку. Усі свої знання і вміння передають студентам, мають серед них незаперечний авторитет.

Щорічно викладачами циклової комісії проводяться педагогічні читання, наукові конференції, олімпіади з дисциплін психолого-педагогічного циклу, круглі столи, конкурси педагогічної майстерності. Підвищенню професійної компетенції викладачів сприяє участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних наукових конференціях, педагогічних читаннях та науково-методичних семінарах, які проводяться на базі коледжу та у ВНЗ області й України.

В умовах інформатизації освітнього процесу викладачами психолого-педагогічних дисциплін розробляються мультимедійні засоби навчання, електронні підручники, засоби для дистанційного навчання студентів. Активно впроваджуються у навчальний процес інформаційно-комунікаційні технології.

Педагоги циклової комісії є авторами не лише наукових публікацій, а й чисельних посібників з педагогіки, психології, педагогічної практики. За останнє десятиліття викладачами написано близько 100 науково-методичних статей, більше 20 науково-методичних посібників для студентів.

На базі кабінетів педагогіки і психології (зав. кабінетами О.М.Кочерга, Л.І.Ткаченко) реалізуються спільні проблемні семінари, семінари-практикуми, круглі столи викладачів і студентів з учителями Прилуцьких шкіл з проблем упровадження інноваційних технологій в освітньому просторі сучасної школи. Існує практика захисту публічних курсових робіт студентів.

Особистісному та професійному зростанню майбутніх фахівців сприяє налагоджена система роботи педагогічного клубу «Пошук» (керівник О.М.Кочерга ), психологічного гуртка «Юний психолог» (керівник В.М.), Котеленець діяльність творчих груп студентів (керівники Л.І.Ткаченко, Т.В.Ходак). Майбутні освітяни під керівництвом досвідчених педагогів-наставників беруть участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах; проводять дослідження на базі загальноосвітніх шкіл; співпрацюють із студентськими об’єднаннями інших ВНЗ.

Усіх викладачів циклової комісії об’єднує спільна риса: вони не просто викладають, а через свій предмет формують вчителя нової формації. Вони відкривають студентам світ науки і праці, любові і добра, допомагають їм пізнати себе і світ навколо себе, показують, як можна винайти формулу власної педагогічної майстерності, не забуваючи формули людяності, вчать жити, працювати й мислити нестандартно.

О.М. Кочерга,
голова циклової комісії