1 440

Пастушенко Н.Б.

Пастушенко Наталія Борисівна

Пастушенко Н.Б.

Голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Наталія Борисівна викладає на відділенні дошкільної та початкової освіти загальну, дитячу, педагогічну психологію, логопедію. В своїй роботі відзначається високим професіоналізмом, інтелігентністю, індивідуальним стилем викладання, завжди намагається розгледіти в кожному студентові щось особливе, притаманне лише йому. Своєю працею прагне виховати творчих, закоханих у свою справу ініціативних і наполегливих у досягненні поставленої мети вихователів. Наталія Борисівна чуйна, доброзичлива, відповідальна, рахується з думкою студентів.

У якості керівника академічної групи проводить цікаві проникливі години спілкування, диспути, зустрічі, прагнучи викликати емоційний відгук у душі кожного студента, перейнятись його проблемами, допомогти знайти вихід із скрутного становища.

Викладач бере активну участь у методичній роботі коледжу, проводить відкриті заняття, показові заняття в дитячому садку, надає методичну допомогу закладам дошкільної освіти міста. Наталія Борисівна активний учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, де популяризує власні педагогічні здобутки. Активно готує студентів до участі у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях та друку публікацій у збірниках матеріалів конференцій.

Мельничук О.І.

Мельничук Оксана Іванівна

Мельничук О.І.

Викладач вищої категорії, викладач-методист, кандидат педагогічних наук, доцент.

Оксана Іванівна викладає на відділенні дошкільної та початкової освіти педагогіку та методики дошкільної освіти. Вона є зразком високого професіоналізму, ерудиції, вміє просто і дохідливо говорити про складні наукові проблеми, викликати у студентів непідробний інтерес до науково-дослідної роботи, якою плідно керує в коледжі. Майстерно організовуючи навчальний діалог зі студентами, Оксана Іванівна спонукає їх вдумливо аналізувати педагогічні явища, самостійно знаходити способи вирішення професійних завдань.

Поєднуючи педагогічну діяльність з дослідницькою, викладач вивчає актуальні проблеми морального виховання дітей дошкільного віку, питання навчання фахівців у галузі освіти, організаційно-управлінські аспекти функціонування ВНЗ в сучасних умовах. За результатами досліджень Оксаною Іванівною підготовлено понад 40 друкованих праць – статей у фахових виданнях, розділів монографій, навчально-методичних посібників, інших публікацій. Своїм прикладом вона надихає студентів робити перші кроки в педагогічній науці, організовує й спрямовує їхній творчий пошук, допомагає писати перші наукові роботи.

Суддя З.О.

Суддя Зоя Олександрівна

Суддя З.О.

Викладач вищої категорії, викладач-методист, нагороджена знаком “відмінник народної освіти УРСР”, нагрудним знаком “Софія Русова”.

Зоя Олександрівна – високопрофесійний викладач, має широке коло інтересів. Її стихія – педагогіка. Вона вміє майстерно та невимушено викликати жвавий і усвідомлений інтерес у студентів до пізнання основ та глибини цієї науки.
Зоя Олександрівна неодноразовий учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій. Популяризує власні педагогічні здобутки на сторінках Всеукраїнського часопису для педагогів-дошкільників “Дитячий садок”. Має понад 30 статей у фахових наукових та періодичних виданнях, чотири навчально-методичні посібники. Активно готує студентів до участі у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях.

Студенти та колеги поважають викладача за високу професійну компетентність, принциповість, розумну вимогливість, порядність, прагнення до постійного самовдосконалення.

Петренко С.М.

Петренко Світлана Миколаївна

Петренко С.М.

Викладач вищої категорії.

Світлана Миколаївна на відділенні дошкільної та початкової освіти викладає методику організації образотворчої діяльності, методику розвитку мовлення і навчання елементів грамоти, методику фізичного виховання. Викладач володіє ефективними методами організації навчально-виховного процесу і досягає високої результативності праці. Її лекції відзначаються науковістю, доцільністю використання різноманітних наочних посібників та дидактичного матеріалу. На заняттях панує атмосфера ділового співробітництва. Світлана Миколаївна вболіває за якість знань, забезпечує високу результативність своєї праці, викладає матеріал доступно, цікаво, у логічній послідовності.

Світлана Миколаївна уміло зацікавлює студентів навчальним матеріалом, з великою відповідальністю ставиться до обов’язків керівника групи, по-материнські вболіває за потреби та інтереси своїх вихованців. Розширює кругозір студентів, організовуючи екскурсії і подорожі.

Викладач постійно співпрацює з вихователями базових навчальних закладів та надає їм методичну допомогу.

Дєда В.М.

Дєда Вікторія Михайлівна

Дєда В.М.

Викладач вищої категорії, викладач-методист.

Вікторія Михайлівна на відділенні дошкільної та початкової освіти викладає основи природознавства і методику ознайомлення дітей з природою. Викладач з ентузіазмом озброює майбутніх фахівців глибокими знаннями про природу рідного краю, учить милуватися неповторними мальовничими краєвидами, залучає студентів до самостійного отримання максимальної інформації за короткий час, розвиває творче мислення, формує уміння наукового дослідження, виховує гармонійно розвинену культурну особистість.
На заняттях Вікторії Михайлівни панує атмосфера добра, зацікавленості, творчого пошуку. Кожного сезону викладач разом зі студентами організовує виставки композицій з природнього матеріалу, де поєднуються різні види рослинного світу.

Викладач є автором навчально-методичного посібника, наукових статей та тез доповідей міжнародних науково-практичних конференцій. Найбільша її гордість – студенти, учасники всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Іванова Л.С.

Іванова Любов Степанівна

Іванова Л.С.

Викладач першої категорії.

Любов Степанівна на відділенні дошкільної та початкової освіти викладає спецкурси “Виховання дітей раннього віку”, “Організація предметно-ігрового середовища в ЗДО”.

Скромна, витримана, тактовна, доброзичлива, відповідальна – такою її знають і поважають колеги і студенти. Любов Степанівна бере активну участь у роботі циклової комісії, уміло запроваджує інформаційні технології в навчально-виховний процес, що дозволяє зробити заняття більш цікавими, підвищити ефективність і якість навчання студентів. Свої знання і переконання висвітлює в науково-методичних статтях.

Викладач Любить свою роботу, віддає їй сили, уболіває за якість знань студентів, забезпечує високу результативність їхньої праці. Це людина, яка переносить у стосунки заряд позитиву.


Пастушенко Н.Б.,
голова циклової комісії