594

З 1925 року педагогічні курси стали йменуватися педагогічним технікумом. Очолював його протягом 1925-1933 років С.С. Порада та А.К. Коваленко.

Курси по перепідготовці роб. ЛІКНЕПУ
Прилуцького району. Жовтень 1928 р.

8 січня 1927 року педагогічному технікуму було присвоєно ім’я І.Я. Франка. Щорічні випуски Прилуцького педтехнікуму в цей період становили 100 осіб. Але така кількість випускників не задовольняла особливо гострої на той час потреби в освітянських кадрах, тому при педтехнікумі в 1928-1929 роках були організовані чотиримісячні та річні педагогічні курси. Це дозволило додатково підготувати 143 спеціалісти, яким надавалося право навчати дітей у початковій школі.
У 30-х роках ХХ століття учнівський контингент технікуму зростав. На стаціонарі оволодівали знаннями до 500 осіб. Ще близько 150-200 слухачів навчалися на заочному відділі. Впродовж 1931-1933 років при технікумі функціонували курси дев’ятитисячників, програма навчання яких була розрахована на 7 місяців. Ті, хто їх закінчував, одержував право вчителювати в 1-3-х класах.

У 1931-1933 роках у Прилуцькому педтехнікумі було створено дошкільний відділ, який і сьогодні готує вихователів для дошкільних закладів. Відкриття відділу було відповіддю на потребу в кадрах для дитячих ясел та садків. Вона особливо загострилася в епоху індустріалізації та колективізації і була зумовлена швидким розширенням мережі закладів суспільного дошкільного виховання, що стало наслідком активного залучення жінок до господарського, політичного і культурного життя держави, а також прагненням масово охопити суспільним вихованням дітей з перших років життя.
Протягом 30-х років ХХ століття із стін педтехнікуму щорічно випускалося до 100 фахівців для шкіл та 50-60 – для дошкільних закладів. Заочний відділ закінчували ще 130-140 осіб. За період із 1932 року по червень 1941 року педагогічний колектив технікуму підготував 4009 молодих спеціалістів для шкіл України.

У передвоєнний період навчальний заклад було перейменовано в педагогічну школу. У роки війни вона зазнала непоправних втрат: з фронтів не повернулося багато викладачів, майно педшколи було розграбоване та знищене.